Ontzag voor God

Ontzag voor God is als ‘de vrezen des Heren’. Heb je wel eens harde donderklappen gehoord als het onweert? Als God zich openbaart gaat dat gepaard met macht en kracht! Mensen beseffen opeens hoe heilig God is, maar ervaren tegelijk een diepe vreugde dat Hij leeft. Een sterke nood voor vergeving vragen komt op en …

Ontzag voor God Lees meer »