Over Bijbelsedinge

Hieronder kun je lezen waar ik in geloof, zodat je het hart achter de teksten iets beter kan leren kennen. Ik wil daar open in zijn, zodat je zelf kunt beslissen of je de informatie op mijn blog wel, of niet aanneemt. 

Mijn visie  

Ik heb niet alles zelf verzonnen, maar dat hoeft ook niet. Het is namelijk niet mijn woord, maar Gods Woord! Ik verspreid het gewoon en deel mijn inzichten. De Bijbel is geen wetboek, maar een levend Woord, dat instructies geeft voor het leven die wij kunnen opvolgen onder leiding van de Heilige Geest. 

Ik geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie-in-een. Hoe kan dat? Het is als de zon die wij allen kunnen zien. De Vader is de zon, de Zoon is het licht en de Heilige Geest is de warmte die wij kunnen voelen.

Ik geloof in het verlossende werk van Jezus Christus en dat Hij de enige weg is naar de Vader (Johannes 14:6). Jezus ging dood aan het kruis, maar stond na drie dagen weer op. Op die manier heeft Hij de dood overwonnen! Door dit aan te nemen kunnen wij weer in relatie leven met God de Vader.

Waarom heb je het nodig om het verlossingswerk aan te nemen?

Wij zijn allen geboren in zonde. Daardoor doen wij liever ons eigen ding en zijn we niet gehoorzaam aan God. Helaas zijn wij daar allen schuldig aan.

Jezus beloofde ons een Helper te sturen, de Heilige Geest. Hij is de Geest van God zelf. Hij wil graag in ons hart wonen. De Heilige Geest gebruikt de Bijbel om met ons te spreken en getuigt tegen ons geweten. Hij is de bron van waarheid en deelt de verborgen geheimenissen van God. De Bijbel zegt dat Hij onze helper, trooster, raadgever, bemiddelaar en onze kracht is!

De Heilige Geest helpt je om je pijn, verdriet, eenzaamheid, lasten, zorgen, ziekte, verslavingen, zwakte en angsten over te geven aan God. Dan krijg je er vreugde, vrede, liefde, vervulling, vrijheid en herstel voor in de plaats. Waarom? Dat is de liefde en genade van Jezus Christus!

Ik geloof dat waar het Woord van God verkondigd wordt, dit zal worden bevestigd door wonderen en tekenen in de naam van Jezus, door de kracht van de Heilige Geest.  

Kortom: het is de wil van de Vader, dat wij het wonder van het kruis aannemen en in relatie met Hem leven. Hoe meer wij de liefde van de God leren kennen, hoe meer wij verlangen wat Hij verlangt. Er ontstaat ware discipelschap.

Laten wij dan het werk van de Heilige Geest door Jezus, voortzetten in ons vandaag!