About

Mijn geloofsovertuiging  

Ik geloof in de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Drie-in-een. Hoe kan dat? Het is als de zon die wij allen kunnen zien. De Vader is de zon, de Zoon is het licht en de Heilige Geest is de warmte die wij kunnen voelen.

Wat God voor ons deed

God toonde Zijn grootheid door voor de grondlegging van de wereld al een plan voor jouw leven te maken (Efeze 1:4). Hij toonde de wereld Zijn liefde en genade door Zijn eigen, geliefde Zoon op te offeren voor velen. God heeft ook door Jezus Zijn kracht aan de wereld getoond door Hem op te laten staan uit de dood, Hem het absolute gezag te geven over alles in de hemel en op aarde, en Hij maakte Hem Hoofd van de gemeente, Zijn lichaam.

Wat Jezus voor ons deed

Jezus openbaarde het grote geheim van de hemel: de heerlijkheid van God. Hij werd geboren als een mens, van vlees en bloed. Hij overwon de zonde en vervulde Gods wet. Als voorbeeld deed toonde Hij ons hoe God wil dat wij leven. Hij stierf aan het kruis en stond na drie dagen weer op. Zo maakte Hij de weg naar de weg weer vrij. Ook liet Hij ons niet alleen achter, maar stuurde een Helper, de Heilige Geest.

Wat de Heilige Geest door ons doet

De Bijbel is geen wetboek, maar een levend Woord. Hier staan kostbare wijsheden en instructies in voor het dagelijkse leven. De Helper, de Geest van God verlicht ons verstand en opent die geschriften voor ons. Hij maakt de woorden levend. Zo maakt Hij ons de wil van God bekend. God heeft alles wat wij nodig hebben gegeven. Alles wat wij tekort komen vult de Heilige Geest in ons aan. De Bijbel zegt dat Hij onze helper, trooster, raadgever, bemiddelaar en onze kracht is. In alle opzichten maakt Hij ons bekwaam om gelijkvormig te worden aan Jezus!

Zie je hoe mooi de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met elkaar samenwerken? Zij zijn een eenheid. Samengevat is het zo: God heeft Jezus uit de dood laten doen opstaan om ons met Hem ook eeuwig levend te maken. Samen met Christus zijn wij nu in het Koninkrijk van God geplaatst. En wij zijn allen samengevoegd door een Geest om Zijn heerlijkheid te weerspiegelen door de gemeente hier op aarde. En waar het levende Woord van God verkondigd wordt ontstaat geloof en dit zal worden bevestigd door wonderen en tekenen; in de naam van Jezus, door de kracht van de Heilige Geest.  

Laten wij nu het werk van Jezus, door de Heilige Geest, voortzetten op aarde!