Deel 3o: God kennen in de wet

Gelovigen zijn kinderen die ontstaan zijn door geloof in Gods belofte, net als Abrahams zoon. Dat betekent dat wij mogen leven in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft! Toch laten sommige zich opnieuw tot slaven maken van wetten en regels. Maar wij kunnen ons geloof uiten in liefde (Gal. 5:6). Want de hele wet wordt samengevat met deze woorden: ‘Heb uw naaste net zo lief als uzelf’. Hoe kunnen wij leven in de wet van Christus? Lees het in dit deel van de serie ‘God kennen’ op bijbelsedinge.nl!

Twee verbonden

Bij het Joodse volk worden de eerste vijf boeken ‘de Wet’ genoemd. Daar hoort ook het boek Genesis bij, waar we kunnen lezen over Abraham. Hij had twee zonen. Eén van zijn vrouw Sara en één van zijn slavin Hagar. De zoon van Sara was geboren door de belofte van God. Ze kon eerst geen kinderen krijgen, maar door het geloof van Abraham in Gods belofte kreeg ze op hoge leeftijd een zoon. De zoon van Hagar was geboren door Abrahams plan zelf. In het Nieuwe testament legt Paulus uit dat er twee groepen mensen tegenover elkaar staan, met twee verbonden van God met mensen.

Paulus vergelijkt mensen die zich aan de wet houden met kinderen van de slavin, Hagar. Een kind van een slaaf is zelf ook een slaaf, net als mensen die zich aan de wet houden. De andere groep bestaat uit mensen die horen bij het verbond dat God met Abraham sloot: mensen die vrij zijn van de wet [van Mozes] door hun geloof in Jezus Christus.

De wet van Mozes

430 jaar na Abraham sloot God opnieuw een verbond met het volk op de berg Sinaï en gaf hun de wet via Mozes. De tien geboden waren door God Zelf op stenen platen geschreven. De wet bracht uiteindelijk de dood, omdat niemand zich er aan kon houden. En als je je aan de hele wet van God houdt, maar één ding van de wet niet doet, ben je net zo schuldig als iemand die zich helemaal niet aan de wet van God houdt! (Jak. 2:10)

Waarom gaf God de wet dan? De wet liet de mensen zien dat ze schuldig waren, waardoor er angst voor straf ontstond. De straf die zonde eist is niet licht en betaalt een hard loon: de dood! (Rom. 6:23) De wet hield je dus zoveel mogelijk op het rechte pad. Ze moesten zich aan de wet houden tót het Kind was gekomen dat God aan Abraham had beloofd. Door de wet zouden mensen inzien hoe slecht ze zijn. Zo zouden ze gaan begrijpen dat ze alleen door geloof in Jezus Christus hun deel van de belofte zouden krijgen en niet door zich aan de wet te houden.

Macht en majesteit

Toch liet de wet heel veel van Gods macht en majesteit zien. Wat kunnen wij van de wet leren over God?

Het basisprincipe dat we terug zien in de wet is: respect – voor God en mensen. Respect hebben voor iemand betekent dat je waardering, eerbied of ontzag hebt voor iemand vanwege zijn of haar positie, karakter, vaardigheden of prestaties. God heeft het volk persoonlijk laten zien door ervaring hoe goed en trouw Hij is. Door Zijn instructies in de wet zie je hoe God begaan is met het welzijn van het volk. Zijn grootste verlangen is dat het volk rechtvaardig leeft én gelukkig en gezond is.

Ook kunnen wij beter begrijpen hoe machtig God is en welke prijs Hij heeft betaald om ons vrij te kopen van de macht van zonde en dood: met het leven van Jezus! Want weet je wat er ook in de wet staat? Dat als iemand zich níet precies houdt aan alles wat er in het boek van de wet van Mozes geschreven staat, is vervloekt (Deut. 27:26). Jezus gehoorzaamde God door zich aan de wet te houden waardoor Hij onder zegen leefde en niet onder de vloek. Pas aan het kruis werd Hij voor ons een vloek en nam Hij de zonden van de hele wereld op Zich en kwam de profetie uit die over Hem geschreven was: ‘Vervloekt is iedere die aan een hout hangt” (Deut. 21:23).

Gods wet toont majesteit door absolute perfectie en Zijn macht door Zijn volmaakte, innerlijke persoonlijkheid.

De belofte van Abraham

God beloofde Abraham: ‘Je nageslacht zal net zo ontelbaar worden als het stof van de aarde. Ze zullen zich verspreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En door de zegen die op jou en je zoon is, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden’ (Gen. 28:14). In de Galaten brief legt Paulus uit dat met dat ‘nageslacht’ Christus word bedoeld. God sloot dus met Abraham een verbond dat over Christus ging. Die belofte is er nog steeds. Door geloof in Christus zijn we kinderen van God geworden. En omdat we hetzelfde geloof in God hebben als Abraham zijn we ook kinderen van Abraham. Wij erven dezelfde belofte!

Wij zijn geen slaven van de wet, maar vrij door geloof in Jezus. Eerst schreef God de wet op stenen platen. Nu heeft God Zelf in ons hart Zijn wet geschreven. Niet met inkt, maar met de Geest van de levende God! Hij heeft de Geest van Jezus in ons hart uitgestort. En zoals het water het uiterlijk van een mens weerspiegelt, geeft het hart het innerlijk weer (Spr. 27:19) De wet was vol met Gods macht en majesteit, maar het goede nieuws nog meer. Want het werk van de Geest spreekt mensen vrij van hun schuld. Dat geeft ons de zekerheid dat God van ons houdt en we vol zijn van Zijn liefde! De volmaakte liefde verjaagt alle angst voor God. Want je hoeft niet meer bang te zijn voor straf.

Spiegelen

De wet was perfect, maar door de vervulling van de wet door Jezus, is het licht van de macht en majesteit op ons gezicht te zien! Het is alsof er een doek ligt over de harten van mensen. Door die doek zien ze niet wie God is en wie zij zien. Elke keer als iemand gelooft in Jezus wordt die doek weggehaald. Daarom omschrijven sommige mensen bekering met de woorden: ik was blind, maar nu zie ik helder!

Als je in de spiegel kijkt, zie je een reflectie van jouw uiterlijke kenmerken. Maar als je naar Jezus kijkt, kun je je geestelijke kenmerken zien. Hoe je er als het ware geestelijk uitziet. Want onze wedergeboren geest is identiek aan die van Jezus! Hoe kun je Jezus zien? Jezus is Gods woord (Joh. 1:1). Gods woord is een spiegel voor onze geest. Wie Jezus aanschouwt, bekijkt ook zichzelf.

Ik fietste een keer langs een kas met gele en roze lampen. Het viel mij op dat in het naastgelegen stilstaande water een perfect spiegelbeeld van de kas was. Toen ik verder fietste reed ik langs water dat meer stroomde, zodat het plaatje in het water niet scherp was. Daarmee leerde de Heilige Geest dat het oude verbond een voorafschaduwing was van Christus en het nieuwe verbond een perfect spiegelbeeld van Christus. Aan een schaduw kan je wel wat dingen zien, maar het geeft ons geen volledig beeld. Dat betekent dat we niet meer bezig moeten zijn met de schaduw, maar met iets beters ons spiegelbeeld: Jezus Christus.

Het oude verbond is een schaduw van Christus en het nieuwe verbond een spiegelbeeld van Christus

Zo maakt de Geest ons geschikt om God te dienen in het nieuwe verbond. De Geest leert ons dat geloof werkende is door liefde. Wij moeten Jezus aanschouwen, naar Hem luisteren en volgen. Zo zullen we vanzelf onze naasten liefhebben!

Heel veel zegen en tot de volgende!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *