Agape liefde

De wetten die God aan Mozes gaf zijn goed en rechtvaardig, maar op eigen kracht kunnen wij die wet niet vervullen. Het is Jezus wel gelukt en Hij leert ons een nieuwe wet: de wet der liefde. Die is te vervullen vanuit een hart gevuld met Gods liefde. Betekent het dat wij nu wel aan God kunnen gehoorzamen? Ja. Hoe kunnen wij de wet der liefde vervullen?  

Een wetgeleerde vroeg aan Jezus wat het belangrijkste gebod uit de wet van Mozes was. Hij antwoordde:  

  1. Heb de HERE lief met heel uw hart, ziel en verstand en;  
  2. Heb uw naaste lief als uzelf. (Mattheüs 22:36)

Jezus zegt dat deze twee wetten aan elkaar gelijk zijn. Het liefhebben van God is net zo belangrijk als het liefhebben van naaste. Als wij God liefhebben, ontvangen wij Zijn liefde. En de liefde van God heeft naaste lief. Liefde geeft invulling aan de wet van Mozes. Kijk maar in Romeinen 13:10 ‘De liefde doet niemand kwaad. Dus als je van de mensen houdt, heb je gedaan wat Gods wet vraagt.’  

Naaste liefhebben 

Wie zijn onze naaste, Heilige Geest? Leer het ons. In Lukas 10:25 staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Deze vraag wordt aan Jezus gesteld. In dit verhaal wordt er een man berooft en geslagen tot hij halfdood is. De rovers laten hem langs de weg liggen. Er komt een priester langs en die loopt er met een grote boog omheen. Een Leviet ziet hem, maar die loopt ook snel door. Dan komt er een Samaritaan langs die medeleven voelt. Hij neemt de man op zijn ezeltje mee naar een herberg om hem verzorgt te laten worden. Aan het einde van het verhaal vraagt Jezus: voor wie kan jij een naaste zijn? Wauw. Hij draait de vraag gewoon om. Het is anders als je bedenkt voor wie jij een hulp kan zijn, dan dat je gaat zoeken naar iemand die jij moet helpen!  

Welke daden horen bij naaste liefhebben?  

Jezus begint te vertellen. In Lukas 6:36-38 ‘Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want de met maat waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.’ 

Even kijken wat het precies betekent. Barmhartigheid is gelijk aan compassie en medeleven tonen, maar het betekent ook: vergeven, genadig zijn en ontfermen. Dat is onze Vader voor ons, en nu kunnen wij dat voor een ander zijn.  

Oordelen is een vergelijking maken tussen ‘wat is’ en ‘wat jij vindt dat moet zijn’. Je bent ontevreden over de realiteit. Zo heeft niet oordelen te maken met complete acceptatie van een persoon. Bij veroordeling vind je dat een persoon schuldig is en een straf verdiend voor bepaald gedrag.  

Jij bepaalt je mate van zegen

Jezus wil ons door dit vers leren om te:  

  • (Ver)geven  
  • Helpen  
  • Medeleven en compassie tonen 
  • Niet (ver)oordelen 

Zonder oordeel iemand te hulp schieten. Voor iemand boodschappen doen is niet moeilijk, maar iemand vergeven die jou pijn doet… oef. Uit ervaring weet ik dat het niet altijd makkelijk is. Gelukkig is er hoop. Er zit aan het einde van het vers een mooie belofte: Als je overvloedig geeft, ontvang je overvloedig! Jij bepaald je eigen mate van zegen.

Dus: Hoe komen we dan aan die liefde, Heilige Geest? 

Agape 

De liefde waar Jezus constant over praat is vanuit het Grieks vertaald: Agape. Die liefde gaat diep. Het betekent een goddelijke, onvoorwaardelijke, onophoudelijke, ver boven stijgende, diepgaande, compleet accepterende liefde. WAUW. De Amplified Bijbel vertaling omschrijft: niet gebaseerd op emotie, maar een onzelfzuchtige bezorgdheid voor iemand anders en een gewilligheid om te zoeken naar het beste voor een ander!  

Jezus had deze liefde in Zijn hart en deelde dat uit aan iedereen die tot Hem kwam. En weet je? Hij heeft jou en mij die liefde ook gegeven. De sleutel is de Heilige Geest. Kijk maar in Romeinen 5:5 ‘En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,’ 

You got this!

Dezelfde Geest die in Jezus woonde, is in onze harten uitgestort en daardoor kunnen wij de wet der liefde vervullen. Daardoor kunnen wij bovennatuurlijk, onvoorwaardelijk en onophoudelijk liefhebben!  

Geef je hart dagelijks aan God. Laat los en geef je over aan de Heilige Geest. In moeilijke situaties kun je kiezen voor je liefde die in jouw hart woont. De Agape liefde moet ons gelovige onderscheiden van elk ander geloof, want is het moeilijk om te houden van iemand die van jou houdt?  

Heel veel zegen en tot volgende week!  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *