Deel 28: God kennen in vergeving

Mijn eerste ervaring met God was bijzonder. Ik had een ontmoeting met pure liefde. Het was alsof ik opgepakt werd en als een huilende baby op de warme borst van de Vader werd gelegd. Daar op Zijn borst, dichtbij Zijn hart werd ik stil. Ik voelde Zijn liefdevolle armen om mij heen en ik wist meteen: hier ben ik veilig. Mijn ogen gingen open en ik keek als het ware voor het eerst in het gezicht van God. Het voelde alsof ik in Zijn ogen helemaal perfect was. Genoeg. Geaccepteerd. Geliefd.

Maar hoe kon God zo liefdevol naar mij kijken en zo vriendelijk voor mij zijn? Dat verdiende ik helemaal niet! Ik was ondankbaar, ongehoorzaam en schuldig aan vele zonden. Ja, daar in Gods goedheid zag ik pas hoe slecht ik werkelijk was. Uit het diepst van mijn wezen huilde ik bittere tranen en kon ik niets anders zeggen dan: vergeef mij! In dit deel van ‘God kennen’ kijken we naar vergeven ontvangen en vergeving schenken. Lees het op bijbelsedinge.nl

Vergeving in het Oude verbond

Vroeger kon God alleen zonden vergeven via priesters en door offers. Hij stelde een hogepriester aan die de speciale taak had zijn medemensen bij God te vertegenwoordigen in een tabernakel (= draagbare tent). Hij bood God hun giften aan en offerde dieren om niet alleen zonden van de mensen, maar ook die van hemzelf te bedekken. En omdat hij zelf in de menselijke zwakheid deelt, kon hij de problemen van mensen heel goed begrijpen (Heb. 5:1-3). Maar dit systeem is opgeheven, omdat mensen daar niet door gered werden. Er moest steeds opnieuw geofferd worden.

Een betere hoop

Dit was een voorafschaduwing van de betere hoop die God ons gegeven heeft! Want God heeft Jezus Christus aangesteld tot eeuwige Hogepriester om het voor eens en voor altijd in orde te maken. Er is namelijk een hemelse tabernakel die door God Zelf gebouwd is (Heb. 8:2). De aardse priesters deden dus een kopie van het echte heiligdom in de hemel, zodat wij kunnen begrijpen wat Jezus gedaan heeft.

Jezus is de enige die in de hemelse tabernakel kan komen. Zoals elke priester gaven en offers moest brengen, zo moest Jezus een offer brengen. Hij heeft Zijn leven gegeven als heilig en onbesmet offer en ging de hemelse tabernakel in en besprenkelde daar Zijn bloed over de ark deksel! Zijn offer is genoeg. Zijn offer heeft alle zonden van de wereld bedekt. Er hoeft nooit meer een dier geslacht te worden en bloed over de ark van verbond besprenkelt te worden! Er hoeft nooit meer een nieuwe Hogepriester aangesteld te worden. Jezus leeft voor eeuwig! Zo heeft God door de bemiddeling van Jezus een nieuw verbond ingewijd.

Schuldvrij

Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid (Rom. 3:23). Er is geen mens die zichzelf kan vrijmaken van de greep van de zonde. Niemand kan zichzelf redden. Er is niets wat je kunt doen om in het reine met God te komen! De schuld is simpelweg te groot. Kijk maar eens naar wat Jezus zegt tegen Petrus in Mattheüs hoofdstuk 18.

‘Je kunt het Koninkrijk van God vergelijken met een koning die besloot geld terug te eisen van de dienaren die hem nog geld moesten terugbetalen. Toen hij daarmee begon, werd er een dienaar bij hem gebracht die hem nog 10.000 talenten (ongeveer 300.000 kilo goud) moest betalen. Maar de dienaar had zoveel geld niet. Daarom gaf zijn heer het bevel dat de dienaar als slaaf moest worden verkocht, met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. Want dan zou er geld zijn om hem iets terug te kunnen betalen. Maar de dienaar liet zich voor de koning op zijn knieën vallen en smeekte hem: ‘Heer, geef me nog even de tijd. Dan zal ik u alles terugbetalen!’ De koning kreeg medelijden met hem. Hij liet hem gaan en zei dat hij niets meer hoefde te betalen.’
Mattheüs 18:23-27, BB

De man had een ondenkbaar, groot bedrag openstaan. Zelfs als hij als slaaf verkocht werd, zou hij naar een klein deel kunnen terugbetalen. De koning schonk hem genade uit medelijden en het volgende moment was hij schuldvrij! God heeft ons ook genade geschonken uit medelijden – zonder dat het ons iets kost en zonder dat wij het verdiend hebben – omdat Jezus Christus ons uit de greep van de zonde heeft bevrijd (Rom. 3:24). God nam Christus, die geen zonde had gedaan en belastte hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.

Verzoening

Wie gelooft in Jezus, ontvangt vergeving en wie vergeving ontvangt is schuldvrij. Petrus onderwijs: ‘U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen’ (Hand. 2:38). De reden dat God ons vergeeft is zodat wij weer met Hem verzoend zijn. Wij kunnen God leren kennen. Dankzij Jezus kunnen we relatie met God hebben.

Perfectie

God is perfect, maar wij niet. Angst kan ontstaan op het moment dat je beseft dat je niet perfect bent. Dat komt omdat je bang bent voor straf. Maar Gods volmaakte liefde moedigt ons aan om Hem te vertrouwen. Hij vult ons met Zijn liefde, totdat we zeker weten dat God van ons houdt. Daardoor durven we meer. Als wij vertrouwen in de liefde van de Vader, dan durven wij tot Zijn troon te naderen. Als wij weten wie we zijn in Christus dan durven wij onszelf te zijn. En als wij een relatie hebben met de Heilige Geest dan durven wij fouten te maken.

‘Daarom mogen we altijd vol vertrouwen naar Gods troon komen. God verlangt ernaar om ons te vergeven. Daarom zullen we van Hem vergeving krijgen wanneer we verkeerd hebben gedaan. Want Hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen’.
Hebreeën 4:16, BB

Dus wat kunnen we doen als we vergeving van God hebben ontvangen en zondigen? Onze zonden en fouten bekennen aan God met oprechte berouw. Als je dat gedaan hebt, kun je zeker weten dat God zo trouw is en rechtvaardig om ons die te vergeven (1 Joh. 1:9). Zulke mensen stuurt God nooit weg (Ps. 51:19). Verwacht God dan dat wij perfect zijn? Nee. David leert ons dat het werkelijke offer waar God op wacht, een overgegeven hart is van iemand die weet dat hij niet zonder God kan en beseft dat God de enige is die kan helpen! (Ps. 51).

Vergeef elkaar

De gelijkenis van de schuldenaar in Mattheüs 18 gaat nog verder. Want de man die door de koning schuldvrij was verklaard ging en heen en zag een andere dienaar lopen waar hij nog geld van kreeg. Hij greep hem bij de keel en zei: ‘Betaal me onmiddellijk!’ Toen de koning dat hoorde werd hij kwaad. Hij zei tegen de man: ‘Schurk! Ik kreeg nog een heel groot bedrag van jou. Maar toen je mij om geduld smeekte, heb ik jou gezegd dat je me niet meer hoefde te betalen. Want ik had medelijden met je. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met die andere dienaar?’ De vergeving die wij van God hebben gekregen is zoveel groter dan de vergeving die wij elkaar moeten schenken.

Ik weet dat het heel erg veel pijn kan doen als iemand je kwetst en pijn doet. Maar weiger om te geloven dat je een product bent van je pijn! Je bent een product van het werk van Jezus Christus. Een nieuwe schepping met een nieuw hart en een nieuwe Geest, gevuld en bekrachtig om succesvol te zijn! Als nieuwe schepping kun je je verleden en de mensen die je gekwetst hebben nu bekijken vanuit je identiteit in Christus. Vraag God om je te helpen om mensen te vergeven. Bid voor hen zodat zij vergeving van God ontvangen. Verwacht positieve gevolgen van die beslissing.

Heel veel zegen en tot de volgende!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *