Home

Welkom!

Hallo, ik wil je van harte verwelkomen! Leuk dat je deze website bezoekt. Mijn naam is Natasja Dinge en ik ben de oprichtster van Bijbelsedinge. Vandaar de naam Bijbelsedinge, zonder n.

Toen Adam en Eva zondigde verloren ze alles: hun relatie met God en hun heerschappij op aarde. De duivel, de duisternis, de vloek en de macht van de dood begonnen te regeren. Jezus kwam om te herstellen wat Adam en Eva verloren waren. Hij moest sterven aan een kruis om de macht van de dood te overwinnen en zo de heerschappij weer terug te nemen.

Jezus leeft!

Wij kunnen weer in relatie met God leven. Allen die in Jezus’ verlossingswerk geloven en zich laten dopen worden uit het Koninkrijk van de duisternis geplaatst in het Koninkrijk van het licht. De gelovigen zijn de levende stenen die God gebruikt om Zijn Koninkrijk op aarde verder te bouwen door de kracht van de Heilige Geest en in de naam van Jezus Christus!

Visie en missie

Wij worden gered door te geloven in Jezus’ verlossingwerk. Wat een genade van God! Ik geloof dat het een begin is van een christenleven. Hoe moet je daarna omgaan met z’n goede God? Hoe reageren wij op wat Jezus voor ons gedaan heeft? God wil nog zoveel meer door ons heen doen! Dit is Zijn verlangen voor elke gelovige: om gelijkvormig te worden aan Zijn Zoon Jezus. Hoe kun je dat bereiken? Door dagelijks te wandelen met de Geest van God.

Mijn missie met Bijbelsedinge is om de gelovige door mijn wekelijkse blogs te stimuleren, te inspireren, op te bouwen en te activeren in hun persoonlijke geestelijk groei en relatie met God.

Mijn visie voor Bijbelsedinge is om gelovigen over de hele wereld te bereiken, zodat zij rijkelijk weten en beseffen wie God is, wat Jezus’ verlossingwerk écht betekent, wie zij zijn in Christus en hoe wij in deze wereld kunnen wandelen als Zijn gemeente in eenheid totdat Jezus terugkomt!

‘De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Amen.’

2 Korinthe 13:13, HSV

Wil je meer weten over mijn geloofsovertuiging? Klik dan hier.