Home

Welkom!

Hallo, ik wil je van harte verwelkomen! Leuk dat je deze website bezoekt.

Mijn naam is Natasja Dinge en ik ben de oprichtster van Bijbelsedinge. Vandaar de naam Bijbelsedinge, zonder n.

Een kenmerk van geestelijk groeien in geloof is openbaring in ons dagelijks leven. Hoe kun je dat bereiken? Eerst waren wij door de zonden gescheiden van God, maar dankzij de kruisdood en opstanding van Jezus Christus kunnen wij weer in relatie met Hem leven.

Jezus liet ons ook niet alleen achter, maar stuurde ons de Heilige Geest om ons te helpen om Zijn werk hier op aarde voort te zetten. Wil je meer weten over mijn geloofsovertuiging? Klik dan hier.

Visie en missie

Mijn visie voor Bijbelsedinge is wereldwijd mensen bereiken met dit geweldige nieuws! Ik wil wereldwijd christenen opbouwen, bemoedigen en helpen tot geloofsgehoorzaamheid in liefde en waarheid.

Mijn missie is elke woensdag een nieuwe boodschap delen over mijn wandel met Jezus.

Mijn gebed voor jou is dat je beseft wat het verlossingswerk van Jezus precies betekent. Dat je de liefde van de Vader mag ervaren in alles. Dat de Heilige Geest jou stap voor stap begeleid in de heiligmaking tot gelijkheid in Jezus. Ik bid dat je in jouw hemelse bestemming zal wandelen. Ik zegen je rijkelijk met nieuwe, hemelse inzichten en openbaring. Amen.

‘De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.’

2 Korinthe 13:13, HSV