Zout der aarde

Al vele jaren is het onmisbaar in de keuken: een snufje zout! Vroeger was zout zelfs een kostbaar, waardevol product. In Markus, Mattheus en Lukas* staat: ‘Als zout niet meer zout is, waarmee kun je het dan nog zout maken?’ Wat bedoeld Jezus hier? Waarom noemt Hij ons het ‘zout der aarde’? Ik geloof dat Jezus hier iets moois zegt!

Zout en de geschiedenis

In Leviticus 2:13 lezen we dat God de opdracht gaf aan Mozes om zout aan elk offer toe te voegen. Het zout moet ons herinneren aan het verbond dat God met ons heeft gesloten, eeuwig is. Als we kijken naar Romeinen 12:1 dan kunnen we de teksten aan elkaar linken. Daar staat namelijk dat wij een levend offer zijn voor de Heer! Aan ons kan ook geen zout ontbreken.  

Vroeger werd het o.a. gebruikt voor:  

  • Smaakmaker bij het eten (alleen voor rijke);  
  • Romeinse soldaten kregen uitbetaald in zout (het witte goud); 
  • Kunstmest (om planten te laten groeien);  
  • Desinfecterend middel bij ontlasting (om te voorkomen dat ziektekiemen verspreiden);  
  • Conserveringsmiddel (om het bederven van vlees tegen te gaan);  
  • Helende- en reinigende werking.

Zout heelt en reinigt. Als wij Jezus aannemen zijn we vrij van het rottende proces van de dood en verderf. We kunnen een heilig, en heerlijk ruikend offer zijn voor de Heer. 

Zout is liefde

Het Woord van God is krachtig. Als het op de verkeerde manier wordt uitgelegd of gebruikt dan verliest het zijn kracht. Het wordt smakeloos. In Kolossenzen 4:6 staat dat wij niet ‘zouteloos moeten spreken’, maar aan eenieder een juist antwoord geven. Hier is de liefde onmisbaar. Liefde is de smaakmaker. Zonder liefde is ons geloof, onze woorden en daden leeg. Zout is liefde dat in geen enkel opzicht mag ontbreken. 

Zout en de Gemeente

In Markus 9:49 en 50, is het opvallend dat Jezus zout verbindt met ‘geen ruzie maken onderling’ of ‘houdt vrede onder elkander’.  

Verdeeldheid zorgt ervoor dat wij als Gemeente, onze kracht of smaak verliezen. Eenheid is krachtig. Wij zijn deel van een lichaam met Christus als hoofd. Als wij als Gemeente liefdevol naar elkaar zijn, zullen we zoutig zijn voor elkaar en voor de wereld. Effectief.

Zoals zout werd bedoeld om goede dingen te laten groeien en voorkomen dat kwalijke dingen verspreiden, zo geeft Jezus ons de opdracht om hetzelfde te doen. Als wij samenwerken onderling zullen we nog grotere doelen behalen. Hebt zout in uzelf!

*Bijbelteksten: Mattheus 5:13 en Markus 9:49-50 en Lukas 14:34 

1 gedachte over “Zout der aarde”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *