De wet vs. genade

De apostel Paulus schreef een bemoedigende brief naar de Korinthe gemeente, omdat zij verkeerd gedrag vertoonde. Naar de Galaten gemeente schreef hij echter een strenge brief. Zij hadden de genade boodschap ontvangen, maar vermengde dit met Joodse leerstellingen. Daar in zie je het verschil tussen de ernst van de dingen die verkeerd gingen. Deze week een gedicht over de wet versus de genadeboodschap!

Gelovige, opgelet 

Pas op voor de vermenging van de genadeboodschap met de wet!

Verkeerde leer

Verkeerde leer is erger dan verkeerde daden 

Als eerste zal het je geloofsbelijdenis schaden 

De kern van je geloof daalt,  

En pas dan op, want je gedrag wordt door je geloof bepaald 

Een daad kan naar een gewoonte leiden,  

En als gevolg in jouw karakter blijven 

Wat je zegt komt uit je karakter naar voren,  

Klagen en minachten zijn tekenen die bij innerlijk verval horen 

Je woordkeus weerspiegelen wie jij bent 

Dus is het belangrijk dat je Gods waarheid kent 

De wet

De wet is een leerstelling die jou bindt 

En je voor de waarheid verblind 

Hard zwoegen, hard werken 

Maar Gods zegen kun je niet merken 

Je denkt: ik doe toch alles goed?  

En de aanklager blijft maar zeggen: je bent niet goed genoeg  

Dat komt omdat je op eigen kracht jezelf vrij wil maken door daden 

Maar daar kan je helemaal niets mee behalen… 

Je hart wordt koud, zo hard als steen 

Tegen God, maar ook tegen iedereen om je heen 

Weet je dat een hart van steen kan breken? 

En wie ga je dan de schuld geven? 

Teleurstelling, als diepe kerf in je hart 

Als vervanging voor de onbevangen vreugde die je eerst had 

Je gaat je richten op jezelf en niet op een ander 

Je verlangt ernaar dat je situatie veranderd 

Maar weet je dat de wet niet voor de rechtvaardige is gemaakt? 

Want die kan niet meer worden aangeklaagd 

De kracht van de wet is het beseffen dat je een redder nodig hebt 

Ik herhaal: De kracht van de wet is het beseffen dat je een redder nodig hebt 

Genade

Genade is een persoon die Jezus heet 

Hij is de enige die jouw zonden vergeeft 

Deze onverdiende gunst heeft God de wereld, en ook jou gegeven 

Dit kun je niet verdienen, alleen maar aannemen 

Je hart wordt warm, zacht en in vuur en vlam 

Nu weet je dat het door deze vervulling niet meer breken kan 

Door je geloof in Hem ben je gered 

En niet door wat je gepresteerd hebt 

Verlossing omvat alles dat Jezus door de verzoening voor ons betaald heeft 

Ongekende vreugde is dan wat in je hart leeft 

Dit goede nieuws wil je nu schreeuwen van de daken 

En aan iedereen bekend maken 

Niet meer gericht op jezelf, maar op de ander 

God heeft jou in je situatie veranderd 

Nu kan je vrij van veroordeling en angst leven 

En als je de naam van Jezus verkondigd, zal de aanklager voor jou beven 

De kracht van genade is het aannemen van het volbrachte werk! 

Ik herhaal: De kracht van genade het aannemen van het volbrachte werk! 

Toelichting:

Veel christenen denken vandaag nog steeds dat zij ‘goed’ moeten doen om gezegend te worden en bij falen, gestraft worden. Als genade nog steeds verdiend moet worden, schakelt het de kracht van genade uit.

In Markus 2:22 staat: ‘En wie doet er nu jonge wijn in oude leren zakken? Het leer van de oude wijnzakken is hard en stug. Door het gisten van de jonge wijn komen er barsten in. De wijn gaat verloren en de zakken zijn waardeloos.’ Hier heeft Jezus het over het vermengen van de twee verbonden. Het is waardeloos.

De kracht van de wet is het beseffen dat je de wet niet vervullen kan. De wet van God is goed. Jezus was niet gekomen om het af te schaffen, maar om te vervullen. Wij hebben nu een beter verbond: Door het aannemen van Jezus, ontvang je de Heilige Geest, die de nieuwe wet van Jezus vervult. ‘Ik geef jullie een nieuwe wet: houd net zoveel van elkaar als Ik van jullie.’ (Johannes 13:34).

De wet maakt ons bewust van het feit dat we een redder nodig hebben en de genade kun je niet ontvangen als je denkt dat je iets voor moet doen om het te verdienen. Neem Jezus aan als redder door geloof in genade en wandel met de Heilige Geest in Gods wil!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *