Zoek eerst het Koninkrijk

God is een goede Vader. Wat dood is maakt Hij levend, wat ziek is maakt Hij beter, wat beschadigd is maakt Hij weer heel en wat vastzit maakt Hij weer los. God heeft het beste met ons voor. Geloof je dat? Jezus heeft door Zijn leven, Zijn dood en opstanding allerlei goede dingen voor ons beschikbaar gemaakt. Nu zijn jij en ik aan zet. Gaan wij op zoek naar deze goede dingen? Iets zoeken doe je omdat je iets wil vinden. Jezus moedigt ons aan om als eerste te zoeken naar Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Dat is het belangrijkste. Hij belooft dat dan alle dingen die wij nodig hebben ons gegeven worden (Mat. 6:33). In dit nieuwe blog kun je lezen over hoe je Gods Koninkrijk kan vinden, ervaren en tonen!

‘Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.’
Mattheüs 6:33, NBG51

Het Koninkrijk vinden

Hoe vind je het Koninkrijk van God als Jezus zegt dat het niet komt op waarneembare wijze (Luk. 17:20)? De Griekse vertaling vanuit het Engelse woord ‘kingdom’ is ‘basileia’, waar wij ‘basis’ van kennen. Gods Koninkrijk is een basis of rijk waar Hij vanuit regeert. Een plaats waar Hij autoriteit heeft om te heersen. God regeert in de hemel. Vanaf het begin had Hij de mens ook een plaats gegeven om te heersen. De aarde was ons koninkrijk. Maar toen Adam en Eva misleidt werden, gaven ze de macht weg aan de duivel. Hij regeerde over de aarde. Jezus ontwapende de duivel door Zijn dood en opstanding en nam zo de macht op aarde weer terug. Nu is alles onderworpen aan Jezus Christus, in de hemel en op aarde! Hij heeft de allerhoogste positie van macht en autoriteit.

Waarom zegt Jezus dan dat het Koninkrijk nabij is? Omdat je door Zijn genade gered bent als je gelooft in Hem. Zonder Jezus kun je het Koninkrijk niet vinden of binnengaan. Waar Jezus is, daar is het Koninkrijk. Als je in Jezus gelooft, ontvang je Hem en dus ook Gods Koninkrijk. Zijn Koninkrijk is binnenin je (Luk. 17:21).

Je bent nu geplaatst in een nieuw rijk. Een rijk waar Jezus regeert. Hoe regeert Jezus? Samen met jou en mij. Hij heeft ons nu koninklijke macht en waardigheid verleend. Hij plaatst ons naast Hem in een gelijkwaardige positie van autoriteit. Wow!

‘Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon, die onze vrijheid kocht met zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving van al onze zonden’.
Colossenzen 1:13-14, HTB

Gods gerechtigheid

Als je het Koninkrijk van God gevonden hebt, dan weet je dat je vrij bent van de macht van de zonde en dood. De duivel kan nu niet meer over jouw leven heersen, maar jij heerst over hem. Jij bent nu een koning(in) van jouw leven. Jouw leven hier op aarde is nu jouw koninkrijk. Hoe moet je dan regeren? God wil dat wij ook naar Zijn gerechtigheid zoeken. Dat betekent dat je op zoek gaat naar wat God welgevallig is. Zoeken is ergens achter komen door te denken, te mediteren en te onderzoeken in Gods woord met de Heilige Geest. Wat is de wil van God, hoe is Zijn houding en hoe is Zijn karakter? Hij verteld ons wat goed is en Hij verlangt er naar dat wij:

  • Eerlijk en rechtvaardig leven (doen wat juist is);
  • God en mensen lief te hebben (en dat ijverig te blijven beoefenen);
  • Nederig wandelen met God door naar Hem te luisteren en te volgen.
    (Micha 6:8 + Deut. 10:12)

Gods Koninkrijk ervaren

Heeft God jouw hart? Of heeft Hij alleen een lijst van wat jij nodig hebt van Hem?

God wil heel graag een hart die gericht is op Hem en aan Hem denkt. Een hart die zoekt naar wat juist is in Zijn ogen. Een hart die zich overvloedig laat vullen met Zijn liefde. En een hart die wil luisteren en Hem wil volgen. God wil de eerste plaats, omdat Hij weet dat Hij ons gelukkig maakt. Hij weet heel goed wat wij nodig hebben. En Hij wil ook uit Zijn rijkdom in Christus Jezus ons alles wat wij maar nodig hebben geven (Fil. 4:19). Zijn Koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest (Rom. 14:16-19), maar dat niet alleen. God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken. Dat betekent dat Hij ook in onze aardse benodigdheden voorziet (2 Kor. 9:8).

In Mattheüs 6 vanaf vers 25 leert Jezus ons over bezorgdheid. Hij zegt: ‘weest niet bezorgd over uw leven’. We kunnen Gods Koninkrijk ervaren door zorgeloos en in vrede te leven. De Engelse Bijbel zegt het zo: ‘Take no thought’, wat betekent: denk er niet eens over na! God denkt er over na. Hij is bezig met Zijn gedachten hoe Hij jou kan zegenen en weet nog beter wat je nodig hebt. Hij ontlast ons van de zorgen over eten, drinken, kleren, spullen, geld, een woonplaats, vervoer en een baan. Wij kunnen geheel onze gedachten richten op de dingen van boven in vrede en blijdschap!

Gods Koninkrijk tonen

‘In het Koninkrijk van God gaat het niet om eten en drinken. Het gaat om rechtvaardigheid, de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest. God waardeert het als wij op deze wijze Christus dienen en de mensen zullen het ook waarderen’.
Romeinen 14:17-18, HTB

God wil dat wij Zijn Koninkrijk en het doen van Zijn wil op de eerste plaats zetten. Wat komt er op de tweede plaats? Wat wij zelf willen. God en zelfs andere mensen waarderen het als wij Christus op deze wijze dienen! Wij erkennen dat God kennen nog veel belangrijker is dan eten en drinken. Hoe kunnen wij nog meer Gods Koninkrijk tonen? We hebben net gezien door te doen wat juist is in Gods ogen, lief te hebben en Gods wil te doen. Maar ook door te geven vanuit overvloed. God geeft overvloedig, omdat Hij Zelf overvloedig bezit. Hij geeft ons ook zoveel zodat wij veel kunnen weggeven (2 Kor. 9:11).

Ik wil je bemoedigen: wees een gever. Geef met een blij hart! God zal het niet toelaten dat je tekort hebt. Hij is een goede Vader die goed voor Zijn kinderen zorgt! Durf te vertrouwen dat God voorziet. Geef God ook de kans om te tonen hoe goed Hij is.

God voorziet voor mijn blog!

Ik weet nog dat ik een keer tijdens mijn nachtdienst op internet zocht naar schrijfcursussen. Mijn oog viel op een titel: ‘start je eigen blog!’ Ik vroeg mij af: ‘wat is een blog?’ Ik klikte erop en hoe meer ik het artikel las hoe harder mijn hart begon te kloppen! Er kwam een drang op om te bidden, maar op dat moment gingen er twee collega’s achter mij zitten. Dus ik besloot mijn gebed te typen in een word document. Ik schreef: ‘Vader, mijn hart staat in vuur en vlam. Wilt U dat ik een blog start? Bevestig mij dan door te voorzien in een laptop. Amen’. De volgende dag kwam mijn vader op bezoek. Ik vertelde hem enthousiast over mijn plannen voor een blog. Hij vroeg me even te wandelen bij het winkelcentrum. Voor ik het wist had ik een gloednieuwe laptop in mijn handen!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *