Zien met de ogen van je hart

Wat ik bedoel met: ‘eerst geloven en dan zien’ is dat het geschreven Woord een levend Woord voor ons gaat worden. Telkens wanneer wij meer begrijpen van Christus heeft de Geest van openbaring onze geest verlicht. Naarmate wij meer openbaring ontvangen, zullen wij minder vragen en meer danken!

Horen of luisteren

Romeinen 10:17 leert ons dat je alleen kunt gaan geloven als je eerst écht heb gehoord wat er over Christus verteld wordt. Niet alleen horen, maar luisteren. Dan kun je de keuze maken om aan te nemen, of het af te wijzen. God heeft onze toestemming nodig om in onze levens te mengen. Dat kunt Hij niet zomaar ongevraagd doen, omdat wij een vrije wil hebben. Geloof kan dus komen door het ontvangen van het evangelie.

Geloven is vermogen

Sommige mensen denken dat geloof iets is wat niet bestaat en als wij het vaak genoeg zeggen dat het dan werkelijkheid wordt. Dat is niet waar. De Bijbel leert ons in Hebreeën 11:1 dat geloof een ‘substance’ is, vertaald naar ‘vermogen’. Geloof is een zintuig. Wij hebben door geloof het vermogen om geestelijke werkelijkheid waar te nemen.

Een voorbeeld van een ander zintuig. Wij kunnen kleur waarnemen met onze ogen. Maar iemand die (kleuren)blind is kan geen kleur waarnemen. Dat betekent niet dat kleur niet bestaat. Kleur is werkelijkheid. Het is alleen niet meer waarneembaar, omdat het zintuig ‘zien’ niet werkt.

Als wij feiten van het kruis niet geloven blijven ze even waar alleen hebben ze dan geen waarde voor ons. Feiten hoeven niet waar te worden gemaakt, want ze zijn waar; maar het geloof maakt ze ook voor ons waar. 

Als we nu de uitleg van de Bijbel erbij pakken: ‘Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het overtuigd zijn van het bestaan van de dingen die je niet ziet [met je natuurlijke zintuigen].’ Hebreeën 11:1  

Belangrijkste schakel

Als je ervoor kiest om niet te geloven, dan is de kans groot dan een wonder jou ook niet zal overtuigen. Als wij met onze geestelijk ogen kunnen zien, dan hoeft niets of niemand ons te overtuigen. Geloven is zien in de geest, met de ogen van je hart.

Tussen geloven en zien in de geest zit nog een belangrijke schakel. Jezus zei: “Als je in Mij gelooft, zullen stromen van water dat leven geeft uit je binnenste stromen!” Met het water bedoelde Hij de Heilige Geest. De Heilige Geest moet het geschreven Woord verlichten zodat het niet een ‘weten’ is, maar dat het ‘vaststaat’ (= een openbaring) in ons wezen.

Met deze boodschap is precies hetzelfde gebeurt; ik kon de tekst uit Hebreeën 11, maar de Heilige Geest heeft voor mij Zijn licht eroverheen geschenen en nu is het geopenbaard voor mij en staat het vast in mijn wezen. Wat ik geloof is al werkelijkheid, alleen door geloof kan ik het waarnemen.

Wij moeten blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Jezus zag ook met de ogen van Zijn hart toen Hij de beslissing nam om voor ons aan het kruis te gaan. ‘… Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond.’ Hebreeën 12:2. Wauw. Voor Jezus stond het vast. Hij zag met de ogen van Zijn hart. Jezus hield vast aan de hoop die voor Hem lag. Zijn hoop is werkelijkheid geworden en zit Hij nu aan de rechterzijde van de troon van God!

Geloven en daden

Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Zij zijn ook bekend geworden door hun geloof als geloofshelden. Sommige mensen zeggen: ‘Ik geloof dat er een God bestaat.’ Geloof zonder daden is dood. Dat is geen écht geloof.

Jezus heeft gedemonstreerd hoe wij ons geloof kunnen omzetten naar er in leven en handelen. In Johannes 10:37 zegt Hij: ‘Als Ik niet dezelfde wonderen doe als mijn Vader, hoeft u Mij niet te geloven’. In Johannes 14:11 zegt Jezus: ‘Geloof Mij, als ik zeg dat ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij. En als je niet gelooft wat Ik zég, geloof Mij dan om wat je Mij ziet dóen. En dan vervolgens leert Hij dat zij die geloven, Zijn mensen te herkennen zijn aan de volgende werken: ‘Zij zullen in Mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen nieuwe talen spreken, slangen vastpakken, als zij iets giftig drinken zal het hun geen kwaad doen en als zij zieke mensen de handen opleggen zullen die allen genezen’. (Marcus 16:17)

Laten wij deze route gaan: luisteren naar Gods Woord- geloven in het geschreven Woord – zien (door samen met Heilige Geest het te overdenken) – handelen naar Gods waarheid.

Kan jij het zien?

Wij moeten dus echt aan de slag gaan met het geschreven Woord. Erover nadenken en mediteren. Het als het ware opeten, zodat het daalt van ons hoofd naar ons hart. Ons handelen moet in lijn komen met ons geloof in de waarheid over Christus. Zie jij jezelf mensen de handen opleggen en ze genezen worden? Heb jij echt een openbaring van de kracht die in jou ligt? Heb jij jezelf zien sterven aan het kruis in Jezus? Zie jij jezelf compleet genezen en gezond?

Ik ontken niet wat er in de natuurlijke wereld gaande is, maar ik ontken wel dat het het enige is wat er bestaat! De Schepper is groter dan de schepping. Het zichtbare is uit het onzichtbare ontstaan. De geestelijke realiteit is groter dan de natuurlijke realiteit! In mijn geest ben ik identiek aan die van Jezus.

Ik ben er nog lang niet, maar de Heilige Geest maakt steeds meer waarheden een realiteit voor mij. Een kenmerk van geestelijk groei is openbaring in het dagelijkse leven. Via geloof kunnen wij een brug bouwen tussen het geestelijk en het natuurlijke. Ik strek mij uit naar de kracht van God om te wandelen zoals Jezus deed! Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *