Tweevoudige verlossing

De Here Jezus heeft onze zonden gedragen aan het kruis en zo vergeving, rechtvaardiging en verzoening geschonken. Dit is een belangrijk fundament is voor onze christelijke wandel. Maar ik geloof dat er twee kanten zitten aan onze verlossing: vergeving en bevrijding.

Toen ik de liefde van Jezus voor het eerst ervoer, kon ik maar één ding roepen: “vergeef mij, Here!” Ik werd er bewust van dat ik gezondigd had tegen God. Mijn geweten werd als het ware ontwaakt. Romeinen 3:23 zegt: ‘allen hebben gezondigd.’ De hele wereld is schuldig tegenover God. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één…

Wat is zonde?

Het is door ongehoorzaamheid de wereld binnengekomen en brengt scheiding tussen God en de mens. Er staat iets in de weg. Ook veroorzaakt die zonde een gevoel van schuld en geeft het satan een aanleiding om ons aan te klagen. Gelukkig heeft God een verlossingsplan bedacht! De Bijbel leert ons dat het Bloed van Christus het middel is voor God, voor ons en een wapen tegen satan.

Voor God

Het Bloed van Christus heeft onze zonden bedekt, sterker nog: uitgewist. Alle zonden. Kleine zonden, grote zonden, bewuste zonden, onbewuste zonden, toekomstige (ja!) zonden. Net als de Hogepriester één maal per jaar op de grote verzoendag het Allerheiligste binnenging voor het bedekken van zonden met bloed, zo is Jezus het verzoenoffer geworden. En heeft Hij zelf de rol als Hogepriester op zich genomen in de hemelse tabernakel en met Zijn eigen bloed de ark deksel te besprenkelen.

De wet alleen kan ons niet rechtvaardigen. God zou ons dolgraag rechtvaardiging willen schenken, maar zelfs God moet zich houden aan zijn eigen ingestelde geestelijke wetten. Het Bloed van Christus is een manier voor God om toch rechtvaardigheid te schenken door vrijspraak als wij vertrouwen op Zijn Zoon Jezus.

Gods wet + het verlossingswerk van Jezus = vrijspraak en rechtvaardiging

Voor ons

Net als Abraham rechtvaardig werd verklaard door zijn vertrouwen op de Heer, zo worden wij ook rechtvaardig verklaard door ons vertrouwen in het werk van Jezus. Het Bloed is niet alleen voor God, maar ook voor ons. Zondigen geeft een schuldgevoel. In ons geweten weten wij dat zonde een straf vereist. De wortel van schuld knaagt aan ons. Hebreeën 10:22 geeft aan dat het Bloed hier ook voor gezorgd heeft en wij daar ook gewassen van zijn:

‘Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen, en ons lichaam is met schoon water gewassen.’

Een goed en rustig geweten berust nooit op wat wij doen; alleen op het werk van Jezus!

Tegen satan

Satan wil altijd inspelen op ons gevoel en beschuldigd ons daarom in ons geweten. Wij kunnen satan altijd een terug woord geven: het Bloed is écht genoeg. Om grond daarvan mag ik altijd voor God komen. Het is in orde tussen God en mij.

Satan: “Deze persoon is schuldig aan zonden en verdient straf.”

Jezus: “IK heb de straf voor zonden op mij genomen, alle bewijslast gewist en deze persoon bedekt met mijn eigen bloed.”

God: “Op basis van het feit dat de prijs betaald is voor zonden en er geen bewijslast is, spreek IK deze persoon vrij!”

Satan gaat geen enkele rechtszaak winnen! Door het Bloed ontvangen wij dus meer dan vergeving. Wij moeten dat niet vergeten en het aanvaarden zoals God het ziet. Het is kostbaar.

‘U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus.’ 1 Petrus 1:18

Het Kruis

Het is duidelijk dat het Bloed veel waarde heeft. Maar… waarom moest Jezus dan sterven aan het kruis?

‘Jezus is immers uit de dood teruggekomen om ons totaal rechtvaardig te verklaren.’ Romeinen 4:25

Wij komen makkelijk tot de gedachte dat wij slechte daden doen, maar zelf niet slecht zijn. Wij zondigen, vragen vergeving en dan opnieuw zondigen wij weer. En zo gaat de cirkel steeds rond.

Adam was de eerste mens. Hij was het begin. Alle mensen stammen af van hem en zo hebben wij onze zondige natuur al vanaf geboorte meegekregen. De Romeinen brief leert ons dat wij geen zondaars zijn omdat we zondigen, maar we zondigen omdat we zondaars zijn! Door onze natuur vanuit Adam zijn wij zondaars, niet op basis van onze daden. De zonden zijn het gevolg van onze natuur, niet de oorzaak.

Zonden en zonde

Zonden zijn dingen die wij tegen Gods Woord in doen en zonde is de macht die van nature in ons werkt, wat ons een zondaar maakt. Wij hebben vergeving nodig van zonden, maar bevrijding nodig van de macht van zonde. Vergeving is voor wat wij hebben gedaan, maar bevrijding gaat tot de wortel van zonde: het maakt ons vrij van wie wij van nature zijn.

Jezus moest sterven en weer opgestaan uit de dood, om wedergeboorte voor ons mogelijk te maken. En die wedergeboorte zorgt ervoor dat wij vrij kunnen worden van de zondige natuur. Onze oude mens is gekruisigd met Christus en hebben nieuw leven ontvangen. In de Romeinen brief wordt Jezus ook ‘de tweede mens’ genoemd. Uit Hem is nu een heel nieuw volk ontstaan; dat zijn wij!

Het Bloed voor vergeving en het Kruis voor bevrijding. Wat een verlossing! Laten we ten diepste beseffen wat dit betekent. Via deze weg en op grond van Jezus werk kunnen wij tot het einde voor Gods troon komen. Halleluja!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *