Willen en werken

Laatst las ik in Handelingen 20 vers 24 dat Paulus zegt dat hij niets om zijn eigen leven geeft, maar alles om het doel en de opdracht te bereiken die de Heere Jezus hem gegeven had. Hij had de taak om het goede nieuws van Gods liefdevolle goedheid aan de mensen te vertellen.

Ik vroeg de Heilige Geest: hoe kan je tot dat punt komen? Door wat had Paulus zo’n sterk verlangen om Gods wil te doen? Lees het in mijn nieuwe blog!

‘Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen’.
Filippenzen 2:13, HSV

De wil

Heb je wel eens gehoord van het spreekwoord: ‘Waar een wil is, is een weg’. Dat betekent dat als je écht iets wilt, je een weg zal vinden om je doel te bereiken. Iemand heeft eens gezegd dat de wil is als een scherpe bijl, waarmee men zich door het dichtste woud van tegenspoeden een weg kan banen. Willen is bewust kiezen. Discipline kan een sterke wil trainen. Je maakt een bewuste keuze, houdt je aan die keuze en voert het geheel uit tot je het doel hebt bereikt. Door het maken van goede keuzes kunnen we heel wat bereiken.

Maar toch doen veel mensen dwaze dingen en kiezen hun eigen onverstandige weg, want het ontbreekt hen aan hoop. Het enige wat hun toekomst brengt is de dood. Er bestaat alleen hoop voor de levenden, de gelovigen. En gelovigen zijn afhankelijk van Gods wil (Pred. 9:1). En wat God wil is goed, aangenaam en volmaakt (Rom. 12:2).

God heeft altijd gewild dat wij het goede zouden doen en daarom zijn wij één gemaakt met Christus (Efz. 2:10). Zelfs Jezus, die Gods Zoon is, moest leren om gehoorzaam te zijn. En omdat Hij volmaakt gehoorzaam was, kunnen mensen die Hem gehoorzamen het eeuwige leven krijgen.

Onderwerpen

De zondeloosheid en vastberadenheid van Jezus om de wil van de Vader te doen kwam door eerbiedige onderwerping aan God (Heb. 5:7-9, AMP). Jezus plaatste altijd Zijn wil onder die van God. Zelfs toen Hij hevig huilde, het moeilijk had en het uitschreeuwde naar God. Als Jezus Zijn wil moest onderwerpen aan God, moeten wij onze wil onderwerpen aan God. Als wij dat doen, kan God effectief in ons aan het werk, zowel in willen als in werken (Fil. 2:13). Dat wil zeggen dat God ons het verlangen én de kracht geeft om Zijn wil te doen!

Onderwerpen aan God is dus bewust kiezen om jezelf over te geven aan Gods gezag. Je maakt een wilsbesluit; los van gevoelens, het verleden, situaties of omstandigheden. Want een onderworpen wil aan God geeft ruimte aan geloof. Willen is kiezen voor God en geloven is ontvangen van God. Willen en geloven samen zorgen voor een diepe vastberadenheid om Gods wil te doen.

Een onderworpen wil tilt ons uit onze mindset naar Gods mindset. En in Zijn mindset zijn alle dingen mogelijk!

Vermogen voor werken

God heeft het nodig dat wij de ruimte aan Hem geven om in ons te werken aan het verlangen om Zijn wil te doen. We zullen nooit overgaan tot handelen als wij het niet willen. Het is Gods kracht, de Heilige Geest die in ons werkt. Hoe meer wij de natuur van God begrijpen en snappen wat het verlossingswerk van Jezus precies betekent, hoe meer wij ons leven durven toe te vertrouwen aan God. En hoe meer wij onze wil durven te onderwerpen aan Zijn wil.

Als het verlangen om Gods wil te doen in ons gestabiliseerd is, zullen we over gaan naar het doen van Gods wil.

Willen is het verlangen om Gods wil te doen en werken is het vermogen om Gods wil te doen.

Als God iets van ons vraagt, zal Hij ook voorzien in de kracht om het te doen. In het Grieks is dat het woord energeō (G1754), waar wij ‘energie’ van kennen. Zonder Gods kracht kunnen wij het niet doen en ook geen resultaten behalen.

‘Wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God’.
2 Korinthiërs 3:5 HTB

Soms is het kiezen van Gods wil de minst logische optie. Zo zien we in het leven van Jozua dat hij een bijzondere opdracht van God had gekregen. Maar voor die opdracht bemoedigde de Here hem met de woorden: ‘Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals Ik Mozes heb bijgestaan, zo zal Ik ook jou bijstaan. Wees vastberaden en standvastig, want onder jouw leiding zal dit volk het land verkrijgen…’ (Joz. 1:5-6). Jozua had de bijzondere opdracht om met het hele volk overwinning te behalen door zeven dagen lang zwijgend rond de stad Jericho te lopen en op Gods aangegeven moment te gaan juichen waardoor de stadsmuren omvielen!

Soms lijkt het doen van Gods wil niet logisch. Daarom heeft God het nodig dat wij er voor kiezen om onze wil te onderwerpen aan die van Hem en te geloven dat niets onmogelijk is!

Welbehagen

De reden dat God onze verlangens veranderd en ons kracht geeft om Zijn wil het te doen, is tot Zijn welbehagen! God heeft er plezier van! En laat Hij Zelf nu in ons hart wonen. Dat betekent dat wij door het doen van Gods wil ook vreugde, voldoening en tevredenheid zullen ervaren!

‘Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat hij doet, gezien kan worden dat God het is die daarin werkzaam is’.
Johannes 3:21, HTB

Gods wil doen betekent dat het door Hem is ingegeven en gedaan is met Zijn hulp! Ook Paulus had dit ontdekt. Hij onderwierp zijn wil aan die van God. Zijn leven was niet meer belangrijk voor hem, omdat hij ontdekt had dat het veel meer waard is om Gods wil te doen. Voor nu op aarde en voor de heerlijkheid die voor ons ligt – tot in eeuwigheid!

Heel veel zegen en tot volgende week!

2 gedachten over “Willen en werken”

  1. Bedankt weer. En ik ben zo blij met je lettertype. Het is duidelijk en mooi. De mooiste zin je bericht vind ik: “Willen is het verlangen om Gods wil te doen en werken is het vermogen om Gods wil te doen.”

    Dat maakt het een stuk duidelijker.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *