Broederschap vanuit gemeenschap

Onze God is drie in één. Hij bestaat uit de Vader, Zoon en Geest die samen een gemeenschap vormen. Door het volbrachte werk van Jezus kunnen we de uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan deze gemeenschap. Vanuit gemeenschap vormen wij ook een broederschap. Hoe kunnen wij met elkaar omgaan? Lees verder op bijbelsedinge.nl!

Drie in één

Onze God is één die bestaat uit drie personen; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gelijkwaardig aan elkaar. Even krachtig, maar allen een eigen specialiteit.

De Vader is de Schepper, creator en planner.
Jezus is Gods woord (Joh. 1:1). Met Zijn woord heeft de Vader geschapen, gecreëerd en gepland door te spreken. Het Woord werd een mens van vlees en bloed en kreeg de naam Jezus. Hij heeft zo het woord van God vervuld om de mens verlossing aan te bieden. De Heilige Geest is de gemanifesteerde kracht van God scheppen, creëren en plannen zichtbaar maakt. God de Schepper, Jezus de Verlosser en de Heilige Geest onze Helper. Ze zijn alle drie God!

‘Er zijn dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en samen zijn Zij één’.
1 Johannes 5:7, HTB

Drie vormen van dezelfde stof

Hoe kunnen we dat nog meer zien? Dat is vergelijkbaar met het proces vaste stof, vloeistof en gas. Het is dezelfde stof, alleen hebben ze een andere moleculaire vorm door temperatuur.

Een stof is vast als de temperatuur onder het smeltpunt ligt. Een stof is vloeibaar als de temperatuur tussen het smeltpunt en het kookpunt ligt en een stof is gasvormig als de temperatuur boven het kookpunt ligt.

Wat gebeurt er dan? De atomen in een vaste stof zitten op een vaste plaats en kunnen op deze plaats alleen een beetje heen en weer trillen. Bij een vloeistof zitten de atomen nog steeds tegen elkaar aan, maar hebben ze geen vaste plek meer. Ze kunnen nu vrij langs elkaar heen bewegen. Dit verklaart de beweeglijkheid van vloeistoffen. In een gas zijn de atomen helemaal los van elkaar en vliegen kriskras door elkaar heen.

Vanuit deze vergelijking zouden we kunnen zeggen dat God altijd in alle vormen beschikbaar is voor ons onder welke druk (temperatuur) of omstandigheden wij in dit leven ook staan!

‘Israël, luister: de Here is onze God, de Here is één’.
Deuteronomium 6:4, HTB

God is een gemeenschap

De Vader, Zoon en Heilige Geest hebben een relatie met elkaar. De Geest heeft een relatie met Jezus en de Vader. De Vader heeft een relatie met Jezus en de Geest. En Jezus heeft een relatie met de Vader en de Geest. Zij vormen samen een gemeente.

Lieve gelovige, wist je dat jij en ik uitgenodigd en uitgekozen zijn om deel te nemen aan deze perfecte, harmonieuze en liefdevolle gemeenschap? Wij zijn één met God door Jezus Christus (1 Joh. 5:20). God wil ons tot in eeuwigheid in Zijn gemeenschap!

Gemeente zijn betekent dat de Vader, Zoon en Geest praten, lachen, elkaar dienen, samen zijn, helpen, bevestigen, getuigen van elkaar, dromen, versterken, zegenen, zingen en meer. Zij houden van elkaar. God is blij met hoe Hij is en maakt ons gelijkvormig naar Zijn beeld!

Kun je je voorstellen welke gesprekken de Vader heeft met de Geest of met Jezus?

Jezus: “Vader, heb je gezien hoe het met Natasja ging?”
Vader: “Ja, ze is uitgestapt in geloof!”
Heilige Geest: “Ik kon door haar spreken, zodat we mensen konden dienen en helpen!”
Vader: “Dat was geweldig. Ik vulde haar zo met vreugde dat tranen over haar wangen rolde!”

Ik schrijf maar wat gedachten op. Maar hoe zij met elkaar omgaan geeft ons het voorbeeld hoe we gemeente kunnen zijn!

Broederschap

Vanuit onze gemeenschap met God krijgen we deel aan Zijn gemeenschap. Vanuit die gemeenschap vormen we ook broederschap. Wij als gelovigen zijn met elkaar verbonden als één volk.

We zijn allen uitgekozen en uitgenodigd door God. En we hebben allen:
– dezelfde weg van genade bewandeld voor redding namelijk door in Jezus Christus te geloven;
– openbaring gekregen dat Jezus leeft, vergeeft en redt;
– een nieuw hart en nieuwe Geest ontvangen;
– eeuwig leven ontvangen;
– dezelfde nieuwe woonplaats/koninkrijk gekregen;
– gelijke en overwinnende posities gekregen in Christus.

En daarom kunnen we nu zeggen dat we houden van dezelfde Vader, Zoon en Geest – die ons Zijn kinderen noemt!

‘Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods Zoon en onze Redder is, is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook van diens kinderen’.
1 Johannes 5:1, HTB

Broeders en zusters: heb elkaar lief! We houden van dezelfde God. Houdt dan ook van ál Zijn kinderen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *