Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest een deel van de drie-eenheid. Maar wie is Hij dan precies? Hoe moeten wij met Hem omgaan? Veel christenen weten niet wie de Heilige Geest is en concentreren alleen op de Zoon en de Vader. Er veranderen drie dingen in je dagelijkse christelijke wandel als je de Heilige Geest leert kennen. Het Woord wordt levend, je gebed wordt vrijmoedig en krachtig en je geloof in God wordt sterk! 

Om de Heilige Geest te kunnen begrijpen, moeten we het werk van de Vader en de Zoon goed begrijpen. Als ik jou zou vragen wil je het licht even aan doen? Dan ben ik de opdrachtgever, jij, die naar de lichtknop loopt, de uitvoerder en de kracht is de elektriciteit dat licht produceert. Zo zou je kunnen zien dat de Vader de opdrachtgever is, Jezus de uitvoerder en de Heilige Geest de kracht van God die manifesteert, demonstreert en bekend maakt. Samen zijn Zij God en ieder in Zijn rol even belangrijk.

Bij ons en in ons

Voordat Jezus stierf aan het kruis, kon de Geest van God alleen bij ons zijn. Maar in Johannes 14:16 zegt Jezus: ‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen’ (HTB). Hij kan nu dus in ons wonen. Dat betekent wel dat je Hem toestemming daarvoor moet geven.

Een persoon

Als je mij zou zien dan zou je zeggen: ‘Hé, dat is Natasja Dinge.’ Als ik zou sterven, dan zou je zeggen: ‘Dat is het lichaam van Natasja Dinge.’ Wat mij maakt tot een persoon is niet alleen mijn lichaam. Een personalisatie heeft een eigen denken, wil, emoties en intelligentie. Dat is de Heilige Geest ook: een persoon met een karakter. Een persoon die je kan kwetsen en waar je mee kan lachen.  

De bron van waarheid

Hoe spreekt Hij dan tegen ons? Al in vers één van de Bijbel wordt de Geest van God genoemd. Hij was er al vanaf het begin, is de scheppende kracht van God, heeft mensen geïnspireerd om de Bijbel te schrijven, gebruikt het woord om tegen ons te spreken en getuigt ook tegen ons geweten! Hij is de bron van waarheid en deelt de verborgen geheimenissen van God met ons.  

In 1 Korintiërs 2:10-11 staat: ‘God heeft het ons door de Geest duidelijk gemaakt. Wat voor de Geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet. Zoals alleen de geest van een mens weet wat er in een mens omgaat, weet ook alleen de Geest van God wat er in God is’ (HTB).   

Een plek in je hart

De Heilige Geest is dus de kracht van God, door Jezus kan Hij in ons wonen en Hij is een persoon. Wat wil Hij dan van ons? Hij wil een plek in ons hart. Hij wil vriendschap, relatie, samenwerking en communiceren met ons. We bidden tot de Vader, maar we praten met de Heilige Geest.  

In de Engelse Amplified Bible vertaling staan de rollen van de Heilige Geest uitgewerkt in Johannes 14:16. De Heilige Geest wil ons helpen, verdedigen, troosten, raad geven, onze bemiddelaar zijn, kracht geven en ons bijstaan. Naast deze rollen maakt de Heilige Geest Jezus altijd groot. Hij getuigt van Jezus. En alle wonderen die Hij doet, hebben als doel om mensen tot Jezus te brengen.

Vol van de Geest

Er zitten gevolgen aan als je vol bent van de Geest. Je zal anders spreken, je zal een nieuw lied hebben, je zal beginnen met dankzegging, en je zal een dienaar van Jezus willen worden. Het resultaat daarvan is dat je houding compleet veranderd naar God toe! De Heilige Geest maakt ons dan ook in staat om jezelf over te geven aan Zijn wil (Mattheüs 16:24-25). Dit resulteert weer in spreken in ongelofelijke autoriteit!  

De Heilige Geest is dus een onmisbaar persoon voor jouw leven en belangrijk in je relatie met God. Hij is de kracht in jouw leven. Hij helpt je met bidden, Bijbellezen en geeft je advies bij het maken van je keuzes. Jezus was ook vervuld met de Geest, dezelfde die ons vandaag vervuld. Hij deed vele wonderen en wandelde in perfecte samenwerking met de Geest. Nodig Hem vandaag nog uit in je hart en leven!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *