Je hebt Jezus aangenomen, wat nu?

Welkom in je nieuwe leven! Ik weet niet waar je vandaan komt, of waar je Jezus hebt aangenomen als redder. Wat ik wel weet is dat de Heilige Geest al een tijdje jouw hart aan het voorbereiden was om het goede nieuws te ontvangen! God heeft jou uitgekozen en houdt van je. Hij heeft een plan voor jouw leven gemaakt, nog voor je werd geboren. 

In Colossenzen 3:11-12 staat: In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, die alles in allen is. God heeft u uitgekozen en houdt van u...’ (HTB) 

Nu je ‘ja’ gezegd hebt tegen Jezus, heb je al één stap dichter naar God gezet. Maar wat is er nu eigenlijk voor je veranderd? In dit artikel wil ik je daar wat meer duidelijkheid over geven en drie dingen meegeven die je kan doen als je een beginnend gelovige bent.

Van leven naar dood 

In Romeinen 8:2 staat dat je dan van dood naar leven bent gegaan: ‘Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt een nieuwe wet: de wet van de Geest, de wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood.’ (HTB) 

Eerst leefde je onder de macht van de zonde. Zonde leidt naar de dood. Misschien denk je wel dat zonde hele erge dingen zijn zoals bijvoorbeeld moord, oplichterij en mishandeling. Maar eigenlijk betekent het ongehoorzaamheid aan God. Wij denken dat wij het beter weten dan God en daarom gaan wij ons eigen weg. Wij denken dan dat wij Jezus helemaal niet nodig hebben. Daar zijn we allemaal schuldig aan.  

Nu je Jezus hebt aangenomen als redder, heb je leven ontvangen. Dat betekent dat Jezus de straf die jij verdiende op zich heeft genomen. De straf voor jouw ongehoorzaamheid is dus verdwenen. Er rust geen oordeel meer op jou. God ziet jou nu als een kind van Hem en niet meer als een zondig mens. Je bent nu vrij om Hem te vragen wat je wilt!  

Ik geloof dat je drie dingen nodig hebt in deze fasen van je wandel met God:

1. Praat met God 

Wat wil God van je? Hij wil graag vrienden zijn met jou! Zo wil Hij Zijn wil en plan voor jouw leven bekend maken. Zijn plan is altijd goed, want Hij is één en al goedheid. Hoe wordt je vrienden met iemand? Door praten en tijd met elkaar besteden. Zoek een rustig plekje op, waar je even alleen kunt zijn. Praat met Hem. Vraag Hem alles wat je wilt. Uit je gevoelens, je onbegrip over situaties, vertel Hem je verlangen en dromen en vraag Hem om je te laten zien dat Hij echt bestaat. Je zal gaan merken dat God ook tegen jou gaat spreken. 

2. Open de Bijbel of download de BijbelApp  

De Bijbel bestaat uit 66 boeken in totaal. Je hebt het Oude en het Nieuwe Testament. Als beginnend gelovige is het goed om eerst Jezus te leren kennen. Het oude Testament beschrijft Hem in verborgen boodschappen en het Nieuwe Testament in geopenbaarde boodschappen. Door het lezen van de Bijbel kun je dus God leren kennen. Lees eerst de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. Kies de vertaling ‘Het Boek’ of de ‘BasisBijbel’. Je kan beginnen met lezen bij ‘Lucas’. Je kan ook de voorleesfunctie aanzetten en luisteren in de App. 

3. Zoek een Gemeente 

Wel een Gemeente die geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hier volgt een vergelijking: zie jezelf als een plantje die net is opgekomen uit de grond. Die is nog kwetsbaar voor invloeden van buitenaf, zoals het ontkiemen in de verkeerde grond (verkeerde leer), wind (de problemen van het leven) en te veel zonlicht (niets doen met je redding). Als het plantje alleen in een open vlakte staat, is het moeilijker om te overleven. Plant jezelf tussen anderen bomen (een gemeente) en maak even gebruik van hun beschutting. Dan zet je jezelf in de juiste grond, vangen zij de meeste wind op en kun je van hun schaduw gebruik maken. Zo groei jij ook tot een persoon met geloof!  

Praat met God, lees over/met God en leer over God! 

Je zondige daden van nu 

Misschien doe je nu dingen die niet passen bij een christen. Ik, bijvoorbeeld, rookte al 7 jaar. En de dagen nadat ik Jezus had aangenomen rookte ik nog steeds. Ik voelde mij schuldig en wilde stoppen. Wel 15 tot 20 keer probeerde ik dat, zonder succes. Ik zei tegen Jezus: ‘U heeft het mij zien proberen. Ik kan het niet. Dus ik besluit om maar te blijven roken.’

De weken nadat ik dat had besloten, volgende ik de bovengenoemde punten. Ik wilde Jezus wel oprecht leren kennen. Ik ontdekte Zijn grootheid en liefde. Mijn perspectief veranderde en ik zag in dat de sigaret niet machtiger was dan de allerhoogste Heer. Op dat moment rookte ik mijn laatste sigaret voor een kerkdienst. Ik had een echte keuze gemaakt in mijn hart en zei iets tegen Jezus als: ‘Dit is de laatste, ik laat het los. Het gaat niet om mij, maar om U.’

Tijdens de dienst bij het eerste lied deed ik mijn armen in de lucht. In mijn hele lichaam voelde ik liefde en warmte stromen. Ik nam een diepe hap lucht en voelde geen slijm meer in mijn keel en longen! Ik was waarlijk vrij en genezen!  

Mijn advies klinkt dan ook een beetje gek: concentreer je niet op je zwakheden en tekortkomingen. Probeer die niet zelf te overwinnen. Ik zeg natuurlijk niet dat je er op los moet leven. Doe je best, maar maak geen wetten voor jezelf waar je je niet aan kunt houden: ‘gij zult niet roken, gij zult niet liegen, gij zult niet…(vul je eigen zonde maar in)’. Het schuldgevoel dat hieruit voortkomt, houd je alleen maar ver van God vandaan.

De wetten van God kun je vervullen als je leert samenwerken met de Geest van God. Zondig je toch, vraag God om je te vergeven en probeer het weer opnieuw. Concentreer je op je relatie met God. Leer Hem kennen en je zal zien dat je daden vanzelf anders worden!  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *