Werken van geloof

In het Evangelie van Mattheüs staat een korte gelijkenis van een vader die z’n twee zoons aan het werk wil hebben op zijn wijngaard. De ene zei ‘nee’, maar ging uiteindelijk toch. De andere zei ‘ja’, maar ging niet. Jezus vroeg welke van deze twee de wil van de vader deed. Het was het ‘doen’ waar het op aankomt. De brief van Jakobus is ook zo. Wij worden uitgedaagd om doeners van het Woord van God te zijn.

Paulus leert ons in zijn brieven dat je niet gered kan worden door je aan de wet van Mozes te houden; de werken van de wet. Jakobus leert ons dat we niet kunnen zonder de werken van geloof. Het belangrijk is dat wij goed begrijpen wat het verschil is. Lees het in mijn nieuwe blog!

Leven in een zondige wereld

In vers 1 kunnen we lezen dat de brief geadresseerd was naar Joodse christenen. Dat zijn de gemeenten die opgekomen zijn onder de verstrooide Joden in het Middellandse Zeegebied. Er waren dus meer Joden buiten Israël dan erin. De gemeente in Jeruzalem in Israël had te maken met dat ze afgezonderd leefde en te veel probeerde de wet na te leven. De Joodse gelovigen waar de brief voor is geschreven waren midden in andere culturen en al gauw namen ze dat over in hun doen en laten. Ze waren te los in gedrag en gingen op de heidenen lijken. Jakobus legt uit dat vriendschap met de wereld vijandschap met God is.

Deze brief is nuttig voor ons, want het gaat dus helemaal over de manier waarop je als gelovige in de [zondige] wereld moet gedragen.

Werken van de wet

Paulus onderwijst in zijn brieven over de werken van de wet. Dat betekent dat je gelooft dat je door werken, goede daden of religieuze handelingen gered kunt worden. Je leeft dan met een soort van ‘to do’ en ‘to don’t’-list. Je denkt dat je door jouw daden punten verdient bij God. Hoe meer punten je kan behalen, hoe meer kans op zegen en een plaatsje in de hemel. Dit is niet wat de Bijbel ons leert om in het reine te komen met God.

Voordat Jezus geboren was, leefde het volk van God volgens de wet van Mozes. De wet zou alleen maar gelden zolang Jezus er nog niet was. Maar gelukkig is Hij gekomen! Nu dient de wet om ons bewust te maken van zonde. Om ons bewust te maken dat wij ons er niet aan kunnen houden en dat wij een redder nodig hebben. Buiten Jezus om kunnen wij niet in het reine komen met God.

‘Waarop kunnen wij ons dan nog beroemen? Nergens op! Waarom niet? Omdat we niet met God in het reine kunnen komen door ons aan de wet te houden. Wij komen met God in het reine door op Jezus te vertrouwen en niet door stipt de wet na te leven’.
Romeinen 3:27, HTB

Wat wij dus niet moeten doen, is stipt de wet van Mozes proberen na te leven. God spreekt mensen vrij op voorwaarde dat zij in Jezus Christus geloven. Het eerste wat wij kunnen doen, is Jezus aannemen als Redder en Verlosser.

Losbandigheid

Als je zegt dat je gered bent, omdat je in Jezus gelooft en God niet gehoorzaamt, wordt je volgens de Bijbel losbandig genoemd. Je bent niet vrij om je te laten gaan in de zonde, omdat je toch gelooft in Jezus. Zo dachten de Joodse verstrooide gelovigen in eerste instantie ook niet. Wat er gebeurde was dat de normen en waarden van de wereld overgenomen werden in de gemeente. De wereld werd deel van henzelf en er was geen onderscheidt meer te zien tussen een gelovige en niet-gelovige. Ze zeiden dat ze gelovigen waren, maar in hun levens deden zij niets anders – net als de gelijkenis van Jezus in de inleiding. Zo kregen allerlei zonden de ruimte om weer in hun levens binnen te sluipen.

‘Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.’
1 Johannes 2:15, NBG51

Werken van geloof

Daarom vind Jakobus het zo belangrijk dat je daden verbindt aan je geloof! Hij zegt dat een mens gered wordt door wat hij gelooft én door wat hij daarmee doet. Je moet laten zien dat je gelooft in Jezus door je daden. Wat je zegt of belijdt, moet wel overeenkomen met wat je doet. Anders zijn je woorden inhoudsloos. Hij geeft een voorbeeld. Stel dat iemand tegen een broeder zegt: ‘wat erg dat je niets te eten en niets te dragen hebt… maar ja, God zegen je’. Jakobus vraagt dan: ‘wat heeft dat voor zin?!’ Dat is liefde zonder daden! Geloof zonder werken is dood (Jak 2:26).

Geloven is vertrouwen op God in alles wat je doet, zeker in een vijandige leefomgeving. Het is handelen naar wat je gelooft en waar je voor staat. Bijbelkennis is nutteloos als je er niets mee doet, maar als je het de ruimte geeft in jouw hart kan het je normen en waarden veranderen. Je handelt naar de maatstaven van Gods Woord en niet naar de maatstaven van de wereld.

‘Want als u alleen maar luistert en niets doet, lijkt u op iemand die in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer vergeten is hoe hij eruitziet’.
Jakobus 1:23, HTB

Onze reactie op Gods liefde

Leven door alleen de wet van Mozes na te leven levert niets op. En Jezus aannemen en er niets mee doen levert ook niets op. Jakobus geeft praktische tips over hoe een iemand zijn geloof zichtbaar kan maken. Wat het oplevert? Goede werken uit liefde voor God zorgen ervoor dat zonden niet de ruimte krijgen in je leven. Je komt dichter naar God en Hij komt dichter naar jou. God belooft dat Hij je zal zegenen in alles wat je doet (Jak. 1:25). Mensenlevens worden verandert door de liefde van God die door jouw leven stroomt! En wacht er een geweldige beloning op je in de hemel!

We worden niet gered door goede werken, maar we worden gered om goede werken te doen.

We zijn burgers van de hemel, maar vreemdelingen op aarde. We zijn in de wereld niet van de wereld. We worden niet gered door goede werken, maar we worden gered om goede werken te doen. Vergeet niet dat we op de grote dag ook geoordeeld worden naar onze daden! God kijkt naar onze reactie op Zijn liefde voor ons. Hebben wij kostbare dingen gedaan met de genade en liefde die God ons gegeven heeft? Hoe gaan we met onze redding om? Leggen we het naast ons neer, omdat we druk zijn met werk, hobby’s of de dingen van de wereld? Of kiezen we ervoor om God te vragen wat Hij wil dat wij doen en daar naar te handelen?

Heel veel zegen en tot volgende week!

2 gedachten over “Werken van geloof”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *