Dagelijks het kruis opnemen

Het lezen van Gods Woord kan op veel verschillende manieren. Er staan ook zoveel verschillende schrijfstijlen in. Zoals wetboeken, verhalen, profetieën, gedichten en proza. De blog van deze week komt maar uit 3 verzen uit het boek Mattheüs die ik heel l a n g z a a m heb gelezen. Daar zegt Jezus: ‘Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege Mij verliest, zal het behouden’ (16:25). Ik vraag mij dan af: ‘Wat kunnen wij doen om ons leven te behouden terwille van Jezus?’ Lees de drie ontdekkingen in mijn nieuwe blog!

Bedacht op de dingen Gods

Een paar verzen eerder verteld Jezus aan Zijn discipelen dat er verschrikkelijke dingen met Hem gaan gebeuren in Jeruzalem. Petrus neemt Jezus even apart. Hij zegt tegen Jezus: ‘God zal ervoor zorgen dat U zoiets niet overkomt’. Daar zegt Jezus iets opmerkelijks terug! Namelijk: ‘Ga weg van Mij satan, jij bent niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen!’

Bedacht zijn op de dingen van God betekent Zijn wil, waarden en doeleinden voor ogen hebben; je intensief interesseren in de wil van God. Petrus was niet bedacht op wat God wilde, maar op wat hij zelf wilde. Daarom voelde Jezus zich genoodzaakt om Zijn discipelen uit te leggen wat het betekent om Hem te volgen!

‘Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen’.
Mattheüs 16:24, HTB

Zelfverloochening

Jezus zegt als eerste dat je jezelf niet belangrijk moet vinden. Een andere vertaling noemt dat ook wel jezelf verloochenen. Dat betekent dat je jouw eigen belang of verlangens opzij zet. Je kijkt dan niet naar de voordelen van jouw persoonlijke welzijn; in de hoop dat het jezelf iets oplevert.

Wij hebben heel ons leven geleerd om keuzes te maken op basis van wat het beste is voor ons. Jezus vraagt van ons om eigenlijk te stoppen met onafhankelijk te leven van God. Hij vraagt ons om keuzes te maken die God voor ons bedacht heeft. Om Hem weer de heerschappij over ons leven te geven – zoals dat orgineel bedoeld was.

In 1 Petrus 2:5, Romeinen 12:1 en 6:13-16 kunnen we dezelfde oproep lezen, maar dan met de woorden: ‘stel uzelf ter beschikking…’ of ‘kom en laat u vrijwillig gebruiken door God…’ of ‘maak een beslissende toewijding…’

Het kruis opnemen

Als wij ons denken richten op de dingen van God, Zijn wil en doeleinden dan komen we uiteindelijk voor een keuze te staan: willen wij doen wat het beste lijkt voor onszelf óf durven wij God te vertrouwen in wat Hij zegt om te doen?

De Engelse vertaling beschrijft ‘het kruis opnemen’ als: het uitdrukken van een bereidheid om te verdragen wat er ook kan komen. Bereidheid is de wil om iets te doen. Een keuze maken we met onze wil. En dat uitdrukken is in woorden zeggen wat je denkt.

Het kruis opnemen betekent dus kiezen om bereid te zijn om God de heerschappij te geven over ons leven door het hardop te zeggen of te laten zien – wat het dan ook kost.

Het is net als in het volgende voorbeeld. Stel je wilt heel graag een fotocamera kopen van 995 euro. Je maakt voor jezelf de keuze om elke maand 200 euro weg te leggen in een spaarpot. Na vijf maanden kun je het kopen. Je bent vastbesloten: wat er ook gebeurt, het is géén optie om geld uit mijn pot te pakken. Dan zie je vervolgens toffe sneakers – in de aanbieding natuurlijk! Toch is je keuze makkelijk: je doet het niet, want je hebt een toewijdende beslissing gemaakt waar jij je aan houdt tot het volledige einde.

Jezus volgen

Als je de keuze gemaakt hebt om je eigen belang opzij te zetten en je een toewijdende beslissing genomen hebt om God weer de heerschappij te geven over je leven, dan komt de volgende stap: volgen.

De Engelse vertaling legt uit dat Jezus volgen te maken heeft met geloof, actief geloof. Geloof dat Jakobus uitlegt in zijn brief en zichtbaar wordt door onze daden (het blog waar ik vorige week over heb geschreven, lees het hier).

Geloof dat verweven is in God vertrouwen, in alles wat je doet. Jezus bedoeld met volgen dat het zichtbaar wordt in je leven door gelijkvormig te worden aan Hem en Zijn leven als voorbeeld te nemen. Natuurlijk zegt Jezus dat niet zomaar! Wij hebben alles gekregen van Hem om dat te kunnen doen, en dat is de Heilige Geest. Hij maakt ons bekwaam om op Jezus te lijken. Dat gebeurt als je relatie hebt met de Heilige Geest.

De vrouw van Lot

Het is dus jezelf niet meer belangrijk vinden, een toegewijde keuze maken en het gaan doen samen met de Heilige Geest. Maar nu, wat als je dat niet doet?

Zo kwam ik bij het verhaal van Lot. Jezus geeft dit als voorbeeld in Lukas 17:32.

‘Denk eens aan wat met de vrouw van Lot gebeurde! Wie zijn leven niet wil loslaten, zal het verliezen. Wie zijn leven loslaat, zal het mogen behouden’.
Lucas 17:32‭-‬33, HTB

Lot, zijn vrouw en twee dochters werden gewaarschuwd door twee engelen om de stad Sodom te verlaten en niet meer achterom te kijken. Maar de vrouw van Lot gehoorzaamde niet en keek toch achterom. Ze ging verloren en veranderde in een zoutpilaar.

De stad Sodom staat voor een leven in zonde. Hier zien we dat God hen wilde redden. Via de engelen gaf God waarschuwingen en wisten zij hoe ze konden ontsnappen. Maar… ze moesten wel zelf op het pad blijven wandelen en niet terug kijken naar het leven in zonde!

Wat levert het op?

Wat als je wel kiest voor jezelf verloochenen, je kruis opnemen en Jezus volgen?

Wie in deze wereld rijkdom, roem en succes vergaard zal het uiteindelijk verliezen, omdat we via de dood deze wereld verlaten. Het leven behouden terwille van Jezus betekent eeuwig leven, vrij zijn van schuld en eer ontvangen van de Vader!

Laten wij de liefdevolle waarschuwingen van God niet negeren. Hij heeft ons de uitweg geopenbaard in Jezus! Richt je oog op Hem. Laten we niet al ons tijd besteden aan het vergaren van allerlei rijkdom, roem of een leven in zonde, wat toch maar tijdelijk is. We kunnen kiezen voor Gods wil voor ons leven en daar naar te leven en te handelen. Een keuze waar we voor eeuwig blij mee zullen zijn. Want ondanks we die keuze niet maken uit persoonlijk eigenbelang, is God zo goed dat Hij ons er hemelse schatten voor zal geven met eeuwigheidswaarde!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *