Welkom thuis

Ken jij Jezus al? Of twijfel je nog? In mijn blog van deze week wil ik je bemoedigen om terug naar huis te komen. Thuis is waar God is. Of misschien was je wel thuis, maar heb je alles achtergelaten en ben je er weer op uit getrokken.

Jezus legt ons uit aan de hand van een vergelijking (Luk. 15) hoe God – de liefdevolle Vader – zich voelt zonder jou. Voor Hem voelt het alsof Hij een zoon of dochter is verloren. Hij heeft intense verdriet in Zijn hart van het verlies. Ja, als Hij daaraan denkt rollen de tranen weer over Zijn wangen. Weet je waarom? Omdat Hij van je houdt.

Moet je eens nagaan: je bent een dierbaar persoon verloren en denkt dat je die niet meer terug gaat zien. Maar dan zie je opeens iets in de verte. Is dat…? Nee, dat kan toch niet. Maar wacht eens even… ik zie het toch goed! Daar is mijn geliefde! Wat een blijdschap moet dat geven!

Lees verder op bijbelsedinge.nl hoe God ons verwelkomt en wat Hij ons geeft als we thuis komen!

Een heerlijk lui leventje

Lees Lukas 15:11-31.

In het vehaal kunnen we lezen dat beide zonen evenveel hebben ontvangen van de vader. De ene zoon blijft thuis en de andere trok er op uit. De zoon die er op uit trok had het helemaal naar zijn zin. Hij verkocht de erfenis en had overvloed! Hij at wat hij wilde, deed wat hij wilde en kocht wat hij wilde. Kortom: hij had een rijk en heerlijk, lui leventje. Hij dacht niet aan thuis en hoogst waarschijnlijk miste hij dat leven ook niet.

‘Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met het geld naar een ver land. Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui leventje te leiden’.
Lukas 15:13, BB

Misschien herken je dit wel. Je hebt genoeg en je kan doen wat je wil. Wat heb je nog meer nodig? Maar wat voor een persoon ben jij als de rijkdom, jouw huis, en al je kostbare bezittingen wegneemt? Ben je dan nog steeds gelukkig? Kijk eens naar de volgende tekst:

‘Toen al zijn geld op was, kwam er een zware hongersnood in dat land. Hij begon honger te lijden. Hij ging er op uit en vroeg bij één van de bewoners om werk en mocht zijn varkens hoeden. Hij had zo’n honger, dat hij best van het varkensvoer had willen eten. Maar niemand gaf hem er iets van’.
Lukas 15:14‭-‬16, BB

Als het écht moeilijk word…

Oei, ook dat nog! Is je geld op en precies dan komt er een hongersnood. Wij maken dagelijks keuzes over hoe wij ons geld beheren en besteden. Maar soms hebben we te maken met situaties of omstandigheden waar we geen invloed op kunnen uitoefenen. Net als bij de zoon kan het ons allen overkomen: van rijkdom naar armoede. En het was zelfs zo erg dat als hij niets zou doen, hij zou sterven van de honger! Wat deed hij?

‘Toen ging hij eens goed nadenken. Hij zei bij zichzelf: ‘De knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten. Maar ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan. En zal tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Mag ik alstublieft als knecht bij u komen werken.’
Lukas 15:17‭-‬19, BB

Een andere vertaling zegt: ‘eindelijk kwam hij tot bezinning’. Dat betekent dat hij een helder besef had van de toestand waar hij in verkeerde en de verhoudingen daarvan. Gek genoeg denkt hij niet aan zijn heerlijke tijden in rijkdom als het écht moeilijk word. Waarom niet? Omdat hij iets beters heeft gekend: de liefde van de vader.

Rijkdom is van tijdelijke aard. Op een dag zal je het verliezen. Misschien pas als je sterft, maar dat moment zal komen. Rijkdom is slechts een afleiding van wat er werkelijk toe doet en hoe je je werkelijk voelt. De zoon had dus twee keuzes: sterven van de honger of zijn trots opzij zetten, terug gaan naar de vader en toegeven dat hij fout zat. Hij koos om terug te keren naar zijn vaders huis.

De vader verwelkomt de zoon

‘En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem’.
Lucas 15:20, NBG51

De vader werd met ontferming bewogen. Je kan ook zeggen dat de vader compassie voelde voor zijn zoon. Compassie is niet als medelijden of sympathie. Compassie gaat dieper. Het is een gevoel dat voortkomt uit liefde die aanzet tot helpen. Het is leidt naar een liefdevolle actie die de situatie voor de ander wil veranderen. Liefde gericht op de ander en dat aanzet tot actie? Dat is goddelijke liefde! En precies deze liefde zien we ook terug bij Jezus.

‘En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken’.
Matteüs 14:14, NBG51

Jezus was bewogen met de mensen en Zijn actie was dat Hij alle zieken genas. Hun situatie was veranderd; zij gingen niet meer hetzelfde naar huis!

Liefde van de vader

Wat kunnen wij dan zeggen? De vader was vol met liefde en hield veel van zijn zoon. Hij uitte het ook en deed drie dingen:

– Hij ging hem tegemoet;
– Omhelsde hem;
– En kuste hem.

De zoon hoefde niet eens met zenuwen in zijn buik op de deur te kloppen met de gedachte: ‘hoe zal vader reageren? Zal hij mij vergeven en aannemen als knecht?’ De vader kwam hem al tegemoet, omhelsde hem em kuste hem! Een andere vertaling zegt: ‘hij kuste hem heel hartelijk en innig, met én vanuit een diep gevoel’. Het feit dat de zoon naar huis kwam was zei de vader al genoeg. Voordat de zoon maar iets kon uitleggen, had de vader al twee dingen in gedachten: wat kan ik voor hem doen? En wat kan ik hem geven?

‘Maar de vader zei tegen zijn dienaren: ‘Breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger en trek hem schoenen aan. En haal het vetgemeste kalf en slacht het. Want we gaan feestvieren. Mijn zoon hier was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug!’ En ze gingen feestvieren’.
Lukas 15:22‭-‬24, BB

Gifts voor de eregast

De zoon werd onverdiend ontvangen als een eregast! Een eregast is een belangrijke uitgenodigde die met extra eer word behandeld. Voor de vader was het niet eens belangrijk wat de zoon met zijn deel van de erfenis gedaan had; hij vroeg er niet eens naar! Hoe kan dat? Dat kunnen we begrijpen als we kijken naar de gifts die de vader hem gaf.

De zoon kreeg drie dingen:
– een mantel;
– een zegelring;
– en schoenen.

Meer dan wij verdienen

In de Engelse vertaling geeft de tekst twee verwijzingen. Dit is de eerste:

‘Toen zei de engel tegen de anderen die daar stonden: ‘Trek hem zijn vuile kleren uit.’ En Zich tot Jozua wendend, zei Hij: ‘Kijk, Ik heb uw zonden van u weggenomen en geef u nu deze feestkleren.’
Zacharia 3:4, HTB

De mantel die de vader hem geeft staat voor vergeving! En de feestkleren staan voor rechtvaardigheid. Als jij bij de God de Vader komt geeft Hij je als eerst vergeving door Jezus Christus. Hij wast je schoon met het bloed van Jezus. Hoe erg je zonden ook zijn, de Vader doet ze weg. Hij geeft je een nieuw stel kleren. De tweede verwijzing is:

‘Na die woorden schoof de farao zijn zegelring aan Jozefs vinger als teken van zijn koninklijke volmacht. Hij gaf hem prachtige kleren, hing een gouden keten om zijn hals en verklaarde plechtig: ‘Ik stel u aan als leider over het hele land Egypte.’
Genesis 41:42, HTB

De ring staat voor koninklijke volmacht. De Vader geeft ons de bevoegdheid om namens hem te handelen! In een koninkelijke vorm vertegenwoordigen wij God en regeren we onder Zijn heerschappij! Dat is weer even omgedraaid: van armoede naar een rijkelijk koning[in] in Jezus Christus! En waar staan dan de schoenen voor? Die verwijzen naar waar jij jouw voet ook zet, je overwinning zal behalen dankzij de overwinning in Jezus Christus!

Vergeving is onmisbaar

Wat is God de Vader toch goed! We hebben gezien dat Hij intens en diep van je houdt. Je hoeft er zeker niet aan te twijfelen om terug naar Gods huis te keren. Hij wacht op je. God is genadig en vergevingsgezind. Hij kroont je tot koning[in]. En geeft je overwinning waar je ook komt!

De andere zoon snapt er niets van: hoe kan vader nu blij zijn met een mislukking? Hoe kan de vader hem behandelen als eregast en feestvieren om hem?

‘“Maar jongen,” zei de vader, “jij en ik zijn altijd samen. Alles wat van mij is, is van jou. Wij kunnen niet anders dan feestvieren. Het is je eigen broer. Hij was dood en is weer levend geworden. We waren hem kwijt en hebben hem nu terug.”’
Lucas 15:31‭-‬32, HTB

Vergeving is onmisbaar voor elke relatie.

De vader wijst zijn zoon op wat hij heeft. Alles wat van de vader is, is van hem! Dat betekent dat deze zoon gevuld is met dezelfde [goddelijke] liefde als de vader. De vader doet er beroep op en met andere woorden vraagt hij zijn zoon om zijn broertje te vergeven!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *