100%

Iemand vroeg eens: “Hoe kun je zo zeker zijn over je geloof?” Hoe kun je vertrouwen op God als je dat niet bent? Vertrouwen in God kan werken als een sterk en betrouwbaar anker in ons leven. Wij kunnen 100% zeker zijn dat God bestaat, dat Hij de Schepper is, dat Hij de hoogste autoriteit heeft in de hemel en op aarde en dat Hij de schenker is van eeuwig leven. Dit geeft moed en hoop om uit te kijken met volle verwachting naar de terugkomst van Jezus! Ja, want wij weten zeker dat Hij ons zal redden. In dit blog kun je lezen hoe je zeker kan zijn of worden van je geloof in God!

Geloof komt door horen

Het is heel moeilijk voor iemand om te geloven in het goede nieuws van Jezus als hij of zij het nooit gehoord heeft. De eerste stap voor 100% zekerheid is om echt te luisteren naar wat er over Christus word verteld. Door te luisteren naar Gods woord ontstaat er geloof in je hart. Het is als of je een lamp aanzet die een donker vertrek verlicht. Waar licht is verdwijnt de duisternis. De Heilige Geest zal de genade van God openbaren in Christus.

‘Dus je kan alleen gaan geloven als je eerst echt hebt gehoord wat er over Christus wordt verteld’.
Romeinen 10:17, BB

Gods woord is betrouwbaar

Het is zo wonderlijk om te ontdekken dat alles (ongeveer 600 profetieën) wat er gezegd is door de profeten over Jezus’ geboorte, leven, dood en opstanding waar gebleken is. Dat maakt Gods Woord 100% betrouwbaar! Jezus heeft het woord van God vervult. De profeten hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. Zonder de hulp van de Heilige Geest kunnen die woorden niet worden uitgelegd.

‘Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan daarop uw oog te richten als op een lamp die een donker vertrek verlicht. Hun woorden verlichten ons innerlijk, totdat de Morgenster opgaat in ons hart’.
2 Petrus 1:19, HTB

Volgens Petrus doen we er goed aan om ons oog te richten op Gods woord. Net zo lang tot Christus zichtbaar word in ons hart!

Geen twijfel mogelijk

God heeft eens een belofte gemaakt aan Abraham. Hij beloofde dat hij veel nakomelingen zou krijgen die net als hem gezegend zouden worden. Die nakomelingen zijn wij – die geloven in het goede nieuws. God beloofde Abraham iets, en zijn reactie was geloven. Net als Abraham wil God dat wij op Hem reageren in geloof.

God wil dat wij 100% zeker zijn van onze zaak. Dat geeft moed en hoop. Hij gaf ons zekerheid in drievoud: Hij maakte een belofte, bekrachtigde die met een verklaring door te zweren op Zijn eigen naam en God kan niet liegen!

‘God heeft ook een eed afgelegd om duidelijk te maken dat Hij niet anders kan dan zijn woord houden, Hij wilde dat de mensen aan wie Hij de belofte deed, niet zouden twijfelen. Omdat God een belofte heeft gedaan én een eed heeft afgelegd, valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar Hem vlucht om gered te worden’.
Hebreeën 6:17‭-‬18, HTB

U beloofd het, ik geloof het

Bijbelsedinge

De sleutel is geloof

‘Wat God ons door zijn genade wil geven, wordt alleen ons eigendom als wij in Hem geloven. En Gods belofte aan al Abrahams nakomelingen is vast en zeker. Zij geldt niet alleen voor hen die volgens Gods wet leven, maar ook voor hen die, net als Abraham, alleen op God vertrouwen. Want als het om geloof gaat, is Abraham de vader van ons allemaal’.
Romeinen 4:16, HTB

Wat wil God ons in Zijn genade geven? Hij wil ons vrijmaken van onze zondige, menselijke natuur, zodat wij ontkomen aan het verderf dat door begeerte heerst in de wereld. God deelt Zijn goddelijke natuur met ons en wij ontvangen leven van God, waardoor de we dood ontsnappen! En hoe deelt God dat met ons? In en door de Heilige Geest!

‘Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet’.
Hebreeën 11:1, HTB

Geloof is 100% zekerheid. God heeft het gezegd, dus hoe dan ook zal het gebeuren! Als je gelooft wordt wat God je wil geven jouw eigendom. Als je gelooft ontvang je het al. De Heilige Geest helpt ons om te laten zien dat God trouw is. Hij overtuigt ons van drie dingen: 1) dat God bestaat en de Schepper is van hemel en aarde, 2) dat Hij de heerser is over alle dingen en 3) voorziener en schenker van eeuwige redding door Christus. Hierdoor toont God ons 1) Zijn kracht, 2) Zijn wijsheid en 3) Zijn goedheid.

Geloof in actie

Geloof in actie is precies deze drie dingen blijven vertrouwen in ons dagelijks leven!

God geeft ons daar ook hulpmiddelen om onze eeuwige zaligheid te verzekeren. Door ons oog te richten op God en Zijn woord leren we Hem kennen en komen we er achter wat Hij wil. We kunnen daardoor ons geloof omzetten naar liefdevolle daden. Want geloof zonder daden is dood (Jak. 2:17). De Heilige Geest is de innerlijke moed en kracht die als voorproefje in ons woont!

Heel veel zegen en tot volgende week!

2 gedachten over “100%”

  1. Twee jaar geleden heb ik na 30 jaar God weer in mijn leven toegelaten. Wat voor mij het vertrouwen in God zo groot maakt, is dat hoezeer ik soms nog een puinhoop maak van mijn leven, God er dan toch iets heel moois van kan maken. Dat was vroeger niet zo. Dan leverde een puinhoop alleen ellende en verdriet op. Door vergeving te vragen en met Hem te praten, gebeuren er dingen, waarvan ik weet dat wij mensen er niet toe in staat zijn. En waardoor ik een beter mens wordt. Bedankt voor je mooie blogs!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *