Wapen je voor geestelijke strijd

In de brief naar de stad Efeze beschrijft Paulus waarom God apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars gegeven heeft aan de gemeente. Zodat we kunnen groeien en geestelijk volwassen kunnen worden. Eén gedeelte van geestelijk volwassen zijn is namelijk zelf stevig staan in het leven. Hij roept ons op om ons te bekleden met geestelijke wapens. We moeten bewust zijn van de geestelijk oorlog en stevig standhouden. Hoe wij dat kunnen doen lees je in mijn nieuwe blog!

Geestelijke oorlog

Als eerst wil ik zeggen dat Jezus de grote overwinnaar is en ver verheven is boven alle machten, overheden en autoriteiten! Wie in Jezus gelooft is met Hem gezeten in de hemelse gewesten én ook geplaatst in Zijn overwinning. Maar… wij hebben nog steeds te maken met een [verslagen] vijand, de duivel en zijn trawanten. Hij probeert mensen kapot te maken en hen in zijn macht te houden. Hij is er altijd op uit om ons te vernietigen, te hinderen of wil ons op een dwaalspoor brengen, zodat wij ons doel in Christus missen.

Omdat wij dus in een oorlog zitten is God zo lief geweest ons te leren wat wij kunnen doen. Paulus garandeert ons succes over alle plannen, strategieën en bedrog van de duivel als wij de gehele wapenuitrusting aantrekken.

Wordt gesterkt

‘Verder; mijn broeders [en zusters], word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht’.
Efeze 6:10, HSV

Ik geloof dat Paulus hier zegt: weet wie je bent in Christus en weet wie God is; hoe machtig Hij is. Gesterkt worden in de Heer kan alleen door relatie. Leer over wat Jezus voor jou gedaan heeft en over de grenzeloze kracht en macht van God. Wees constant in gemeenschap met de Heilige Geest. Als je weet hoe groot God is en waar jij bent geplaatst in Christus, dan weet je ook wat de plaats is van de vijand: onder onze voeten.

Daarna zegt Paulus: ‘Bekleed u’. Dit vereist een actie! Als wij bezig zijn met de voorschriften, wetten en regels uit Gods woord dan veranderen wij. Gods woord is namelijk levend en krachtig! Het is stimulerend en effectief. Het dringt diep door tot scheiding van geest en ziel. Het geeft inzicht en beoordeelt onze diepste gedachten en intenties van het hart (Hebr. 4:12). Als resultaat daarvan is dat ons gedrag en houding veranderd. ‘Bekleden’ is dus meer een leefstijl, dan een eenmalige actie.

Wanneer trek je de wapenuitrusting aan?

‘Neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op het dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand te houden’.
Efeze 6:13, HSV

Ze zeggen wel eens: ‘een goede voorbereiding is het halve werk’. Nu is de tijd de wapenuitrusting aan te trekken; want op het moment dat de duivel dan komt met een aanval dan sta je klaar om meteen in actie te komen. Je onderneemt snel de nodige actie die de crisis vereist. Je kan standvastig blijven staan, je bent volledig voorbereid, onwrikbaar en al zegevierend!

Waarheid en gerechtigheid

De band van de waarheid omdoen en het borstharnas van gerechtigheid heeft te maken met een oprecht hart. Het is een stukje integriteit om echt te zijn in deze wereld, ook als dat betekent dat je anders bent dan de rest. Het vergt moed om uit te komen voor de waarheid. Ik ervaar dat het soms zorgt voor lastige situaties. Ook leer ik steeds meer dat je ook eerlijk kan zijn in vriendelijkheid en liefde. ‘We appen’ of ‘we moeten snel weer afspreken’, zijn uitspraken die we snel zeggen, maar doen we ze ook? Integer zijn is echt doen wat je zegt [overeenkomstig Gods woord].

Bereidheid

De Romeinse soldaten hadden gewoon spijkers in hun schoenzolen verwerkt voor meer grip op de grond! Ik geloof dat gehoorzamen aan God een krachtig wapen is. Soms moet je stevig staan, want het is mogelijk dat God vraagt het evangelie te brengen op plekken met een gladde grond! Op plekken waar de duisternis nog regeert en Zijn licht nog niet heeft kunnen schijnen…

Geloof

Het schild van de Romeinse soldaten was ontworpen om het hele lichaam te beschermen. Het ijzeren frame was bedekt met verschillende lagen leer die ondergedompeld en doordrenkt waren met water. Als er een vurige pijl in het schild terecht kwam werd het meteen gedoofd. Als jij gelooft in het plan dat God heeft met jou dan is dat een zekerheid. Geen leugen kan dat laten wankelen. Geloof ligt dicht bij vertrouwen. Je vertrouwt heb je op God gesteld – ook als je omstandigheden je anders vertellen.

Redding

De helm van de zaligheid is een vaste hoop voor onze redding. We weten we hier tijdelijk zijn. We hebben de eeuwige heerlijkheid voor ogen en hoop in de beloften van de Here op een geweldige erfenis. Wij hebben er misschien nog niet vaak mee te maken gehad, maar er zijn veel christen die vervolgd worden. Zij houden veel meer vast aan deze hoop. Wat is een dag beledigd worden, tien dagen gemarteld worden of een paar jaar in de gevangenis vanwege het evangelie vergeleken met de eeuwigheid in Christus?

Gods woord

Het zwaard van de Geest is Gods woord. Als we Gods woord goed kennen, kunnen we daarmee elke leugen weerleggen. Gods woord uitspreken in geloof is zeer krachtig!

Ten slotte is er nog een belangrijk punt waar Paulus mee afsluiten en dat is: volharden in gebed. Bid zonder ophouden – in alle seizoenen van je leven. Geloof dat God je recht zal doen. Verlies de hoop niet, maar verblijd je er zelfs in. Wees geduldig in de verdrukking. Eén ding is wel duidelijk: volgens Paulus mogen we nooit opgeven! En als we niet vooruit komen; houdt dan stand.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *