Heilig en (on)rein

Leviticus is één van de vijf boeken die samen de wet van Mozes vormen. Eigenlijk zegt dit boek ons niet zoveel, want het komt uit een heel ander cultuur en het lijkt onbelangrijk voor deze tijd. Ook weten wij dat een wedergeboren christen niet meer onder de wet van Mozes valt. Toch zegt Jezus dat de boeken van Mozes getuigen over wie Hij is (Joh. 5:39). Dus wat valt er te leren uit het boek Leviticus over Jezus? Lees het in mijn nieuwe blog!

Wees heilig

Het boek Exodus leert ons over hoe God het volk van Israël redde uit Egypte. Het volk was natuurlijk dolblij! Maar ik kan mij ook voorstellen dat er een moment kwam waarop ze dachten: En wat nu? Hoe moeten we leven nu met God? Leviticus beschrijft heel veel regels, wetten en voorschriften. Het gaat over de manier waarop de mens tot God kon naderen. Het lijkt wel alsof God iets van ons verwacht als reactie op wat Hij voor ons heeft gedaan.

Door de wetten en voorschriften kun je zien dat God wilde dat ze eerlijk en oprecht leefde; rechtvaardig. Hij deed een oproep die nog steeds van kracht lijkt te zijn vandaag de dag: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’ (Lev. 20:7).

‘Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.’
1 Petrus 1:15-16, HSV

Heilig zijn is niet dat je heel goed of perfect bent. Heilig zijn is dat je anders bent, apart [gezet], omdat je bij God hoort. Als je met God omgaat, dan ga je op Hem lijken. Je bent anders dan de wereld, omdat God anders is. Zo kunnen dingen ook geheiligd worden. Je zet ze apart, speciaal om God mee te dienen.

Rein en onrein

Het boek Leviticus beschrijft heel duidelijk welke dingen onrein zijn en welke dingen rein zijn; of hoe ze rein gemaakt kunnen worden. Iets wat onrein is, kan niet heilig worden. Het moet eerst rein gemaakt worden en dan pas kan het geheiligd worden. Andersom is het ook zo. Iets wat heilig is, kan niet meteen onrein worden. Eerst wordt het rein en daarna kan het weer onrein worden. Zo zie je dat heiligheid en onreinheid niet direct met elkaar in contact kunnen komen; de tussenstap van reinigen is nodig.

De van Dale omschrijft het begrip ‘heiligen’ als volgt: het doel heiligt de middelen. Geld is bijvoorbeeld gewoon geld. Het is niet goed of slecht van zichzelf. Maar het kan onrein of rein worden door het doel wat je hebt met geld. Als je het uitgeeft aan seks of drugs is het onrein, als je het aan een goed doel geeft is het rein. Het kan ook geheiligd worden door het apart te zetten voor God. Hij kan laten zien hoe je het kan investeren in Zijn Koninkrijk op verschillende manieren.

Schuldoffers

In Leviticus worden vijf soorten offers beschreven. Drie dankoffers en twee schuldoffers. De schuldoffers waren bedoeld om de zonden van het volk te bedekken met bloed van een onschuldig dier. Zo werd het volk rein gemaakt om weer tot God te komen. Dit ging wel om onopzettelijke zonden! Want er staat nergens dat er offers waren voor opzettelijke zonden – nee, daar waren geen offers voor, maar (soms dodelijke!) straffen…

In tweevoud heeft God dit opgelost voor ons vandaag! Jezus is het onschuldige leven geweest die voor ons is geofferd. Zijn bloed bedekt ons, voor eeuwig. Nu hoeven wij nooit meer een dier te offeren als verzoening tussen ons en God, zoals het volk toentertijd wel moest. Aan de andere kant heeft het aannemen van Jezus er ook voor gezorgd dat wij – buiten de wet van Mozes om – vrijspraak kunnen hebben. Dat betekent dat wij bevrijd zijn van de straffen die wij eigenlijk verdiend hadden voor onze opzettelijke zonden!

Dankoffers

Dit waren brandoffers, spijs- of graanoffers en vredeoffers. Er werd dan een dier geslacht en helemaal verbrand. Of er werd een deel meel en graan met olie aan God gegeven een een deel zelf gegeten. Bij het vredeoffer werd al het vet verbrand. Dit verspreidde een heerlijke geur voor God. Ook dat zien we terug in het Nieuwe Testament:

‘Wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en hen die verloren gaan’.
2 Korinthe 2:15, HSV

Uit Leviticus kunnen we dus leren hoe wij moeten reageren op wat God voor ons gedaan door Jezus Christus. Zo heeft Hij ons gereinigd en als reactie daarop verlangt God dat wij zeggen: ‘Vader, als dankoffer geef ik U mijn leven. Ik ben heilig, zoals U heilig bent’.

Als je kijkt naar de dankoffers, kun je zeggen dat brandoffers te maken hebben met totale overgave, spijsoffers met relatie (omdat je samen maaltijd eet met God) en vredeoffers dat we met intense vrede met God kunnen leven! Door Christus worden wij gerechtvaardigd of gereinigd, maar door onze wandel en leefstijl met God kunnen wij worden geheiligd.

Niet goed, maar heilig

Als jij Jezus hebt aangenomen en je leeft een goed en gewoon leven verschil je niet van andere mensen. Zij kunnen ook een goede daden doen, zonder met God om te gaan. Maar God wil dat wij in dit leven heilig leven, zodat we tot in eeuwigheid gelukkig kunnen zijn. Niet dat we het op de eerste plaats omdraaien; in dit leven gelukkig zijn en later geheiligd worden. En ja, dit vergt een offer: je gaat doen wat God wil en niet wat je zelf wilt.

Namens God wil ik je vandaag (nogmaals) oproepen om je leven apart te zetten en te gaan doen waar Hij je voor geroepen heeft!

Heel veel zegen en tot volgende week!

2 gedachten over “Heilig en (on)rein”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *