Wandelen in licht, leven en liefde

Volgens Johannes – en ik ben het volkomen met hem eens – is het een vreugde om een kind van God te zijn! Hij doet in zijn eerste brief een liefdevolle oproep naar de christen: dat wij ons ver weg houden van alles wat Gods plaats zou kunnen innemen in ons leven. Hij beschrijft praktisch en heel direct wie God is, wij zijn en hoe je kunt leven als christen. In mijn nieuwe blog kun je zijn tips lezen om nu al te genieten van de volheid van Christus in ons leven!

Wandelen in het licht

Johannes schrijft zijn brief naar de christen: kinderen, jongelui en vaders. Met kinderen bedoeld hij de mensen die net tot geloof zijn gekomen. Zij weten niet meer dan dat ze vergeven zijn en dat God hun Vader is. De jongelui zijn de gelovigen die groeien in geestelijke volwassenheid door God te leren kennen, te leren wat zonden is, wat verlossing is en over hun nieuwe identiteit in Christus. Hij bemoedigt hen ook door ze te zeggen:

‘En, Jongelui, u bent sterk, houd vast aan wat God gezegd heeft, u hebt het van de duivel gewonnen’.
1 Johannes 2:14, HTB

De vaders zijn de geestelijke volwassen christen die dit fundament hebben gelegd en een relatie hebben met God, diep geworteld zijn in Zijn liefde. Waar je ook bent in je geestelijk groei, het is altijd belangrijk dit voor ogen te houden.

Leven in het licht betekent dat wij goed leren en beseffen wie God is en wat het verlossingswerk van Jezus écht inhoud. Het beeld dat wij hebben van God en van Jezus moet wel overeenkomen met Zijn woord. Daarop volgt dat wij moeten leren wat God zegt over onze nieuwe identiteit in Christus.

Klik hier, scroll naar beneden en open ‘als je wil uitspreken wie je bent in Jezus’.

Wandelen in het leven

Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Hij noemt ons Zijn kinderen. Iedereen die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods Zoon en onze Redder is, is een kind van God. Wij hebben eeuwig leven ontvangen door de Heilige Geest. We zijn wedergeboren. De persoon die je eerst was, is er niet meer! Je bent een nieuwe schepping.

Het grootste wapen van satan is liegen over wie God is of over wie wij zijn, zodat we niet groeien in de rijpheid van Christus. We voelen ons nog steeds verslagen en kunnen niet genieten van de vreugde die ons gegeven is om een kind van God te zijn.

Als kind van God hebben wij automatisch allerlei geestelijke zegen en eigenschappen uit genade gekregen. Dat hoorde gewoon bij het totaal pakket van eeuwig leven! We kunnen deze geestelijke eigenschappen meer inhoud geven door te geloven wat God over ons zegt. We moeten onszelf zien als kind van God, anders kunnen we niet als kind van God leven.

‘Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst’.
1 Johannes 4:4, HTB

Ons gedrag wordt bepaald door onze identiteit. Hoe sterker we staan in Christus, hoe meer we dat kunnen terug zien in ons gedrag en leven. Zo winnen wij het van de satan en zijn leugens!

Wandelen in de liefde

God is liefde. Volmaakte liefde verdrijft de angst. Johannes legt uit dat angst verband houdt met straf, maar wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. Wie blijft liefhebben is één met God. God heeft duidelijk gezegd dat we elkaar lief moeten hebben. Als wij elkaar liefhebben, kunnen we vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet, want dan leven we zoals Jezus.

Het is niet zo zeer wat wij doen, maar meer om wie wij worden. Zoals een goede boom goede vruchten voortbrengt, zo volgen goede daden een goed mens. Onze natuur is veranderd en als wij dat beseffen gaat ons gedrag automatisch volgen naar goed gedrag. Liefhebben gaat dan veel makkelijker. Het kost niet meer zoveel moeite. Je kunt het niet vanuit je eigen kracht, maar wel omdat je één bent met God. Eerst wandelen met Jezus voordat we kunnen handelen als Jezus.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *