De wonderbare kracht van de Heilige Geest

Met het oog op Pinksteren gaat mijn blog deze week over niemand minder dan de Heilige Geest! In Hem hebben we alles ontvangen wat wij ooit maar nodig hebben. Hij is het resultaat van het volbrachte werk van Jezus; de plaatsvervanger van Jezus. We hebben geen baby Heilige Geest ontvangen die nog moet groeien. Nee – we hebben dezelfde Geest als Jezus gekregen uit genade door te geloven! Wel zijn we jaren getraind door ons oude denken toen we nog gescheiden waren van God. We kunnen ons denken vernieuwen door meer te begrijpen wat wij precies ontvangen hebben in de Heilige Geest! Hij is absoluut prachtig in alle opzichten. Lees nu mijn nieuwe blog!

Nieuw & eeuwig leven

Het eerste dat ik wil zeggen is dat wij in de Heilige Geest een compleet nieuw leven ontvangen. Een nieuw leven begint met geloven in het evangelie. Jezus is de Zoon van God die mens geworden is en als onschuldige gekruisigd is door Zijn eigen volk. Na drie dagen is Hij weer opgestaan en leeft nu voor eeuwig! Zo heeft Hij de dood overwonnen. Een ieder die dat gelooft en Hem aanneemt als Redder en Verlosser ontvangt van God het eeuwige leven.

Een gevolg van geloven is je laten dopen in water. Dopen is openlijk verklaren dat je gelooft in Christus – in Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding. De doop symboliseert voor ons hetzelfde. Wij zijn samen met Jezus gestorven [voor de zonde], wij zijn begraven [in het water] en wij zijn opgestaan in een nieuw leven [met de Heilige Geest] tot heerlijkheid van de Vader (Rom. 6:4). Het ontvangen van de Heilige Geest is hetzelfde als een glas met water onderdompelen in een bad met water. Het water in het glas wordt één met water in het bad. Jouw wedergeboren geest wordt letterlijk ondergedompeld in de Heilige Geest en zij worden samen één.

Hoe weten we zeker dat we eeuwig leven ontvangen? De Heilige Geest is de borgsom, het bewijs en het onderpand voor de vervulling van Zijn belofte van eeuwige leven! (2 Kor. 1:22 en 2 Kor. 5:5)

Vanuit onze nieuwe identiteit kunnen we ook opereren in autoriteit. Jezus is het Hoofd en wij de voeten en elke andere naam die er maar bestaat is geplaatst onder onze voeten! Wij hoeven dus niets anders over ons te laten heersen. Wij regeren nu in de Naam van Jezus, en in de kracht van de Heilige Geest.

Geliefde kinderen

Als tweede is het zo belangrijk te weten dat wij kinderen van God zijn door de Heilige Geest. De Heilige Geest verbindt ons met Jezus en Jezus verbindt ons weer met onze Hemelse Vader (1 Joh. 1:3). God verlangt naar ons hart in relatie. Dat laat Hij wel zien door de nieuwe positie God ons geeft in de Heilige Geest als kinderen. Wij mogen nu vrijmoedig tot de troon van God naderen en Hem Abba (Vader) noemen.

Ik wil dat je weet dat er is niets, maar dan ook niets dat het kan veranderen. God is liefde en niets kan ons meer scheiden van die liefde. God weet dat wij in staat zijn nog steeds verkeerde keuzes te maken, maar Hij zal je nooit de rug toekeren en altijd van je blijven houden. Zo kan je echt jezelf zijn bij Hem, want wat je ook doet Hij verlaat je niet. Je kunt eerlijk zijn over wat er in je hart of gedachten leeft, hoe raar of gruwelijk dat soms ook is. Voor Hem is geen zonden te groot; Zijn liefde is altijd groter!

Vrij zijn

Voordat we Jezus hadden aangenomen lieten we ons leiden door het vlees. God heeft ons daar vrij van gemaakt. We hebben een nieuwe natuur. Maar we zijn ook niet verplicht om ons te laten leiden door de Geest. God zal ons niet dwingen. Maar God adviseert het ons wel, omdat Hij weet dat het ons zal helpen. Gods Woord leert ons dat de Geest ons altijd leidt naar de waarheid, ons verstand verlicht en behoedt voor dwaling en verkeerde keuzes.

We zijn vrij om alles te doen wat wij maar willen. We kunnen liegen, maar dan moeten we wel goed bijhouden tegen wie en wat we gezegd hebben anders worden we betrapt. Ik kan iets stelen, maar dan loop ik het risico gepakt te worden. Of ik kan contact maken met allerlei mannen, maar het risico lopen mijn huwelijk kapot te maken. Dat noem je toch niet vrij zijn? Het leidt naar onzekerheid, schuldgevoelens, schaamte en onrust. En daarbij kun je ook nog de mensen om je heen pijn doen en beschadigen. Nee, God geeft ons alles en laten we bedachtzaam met dat voorrecht omgaan.

Zalving & Power

‘Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen…’
Handelingen 1:8, HTB

Jij en ik zijn ook gezalfd en apart gezet voor God, om de speciale taak te vervullen: namelijk het evangelie verspreiden met kracht aan de verlorene! Wij hebben de Goddelijke Zalving van de Heilige Geest die kan functioneren in profetische gaven [om Gods Woord uit te spreken], in de priesterlijke taken [om te bemiddelen tussen God en de verlorene], en koninklijke taken [om in de autoriteit door Christus gegeven, te opereren tegen onze verslagen vijand]! Wij hebben de wonderbare kracht van God ontvangen. We zijn nu bekwaam, competent, bevoegd en kundig gemaakt om mensen over Jezus te vertellen en Zijn Koninkrijk te demonstreren met wonderen en tekenen.

De vrucht van de Geest

Dan hebben we ook nog de vrucht van de Geest, dat is Gods natuur. Eerst dacht ik dat je een bijvoorbeeld liefde en vrede kon hebben, maar misschien nog niet zoveel zelfbeheersing. Maar eens hoorde ik in een training dat het de vrucht van de Geest is, niet de vruchten. Als voorbeeld werd een sinaasappel gegeven. Elke partje is een onderdeel. Hij is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De gehele vrucht is gegeven, niet een beetje van alles. Hoe meer wij ons vlees kruisigen en Gods Geest meer ruimte geven, hoe meer het in ons gedrag naar voren komt.

Alvast een gezegend Pinksteren & tot volgende week!

1 gedachte over “De wonderbare kracht van de Heilige Geest”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *