Vriendschap met God

Steeds vaker ontdek ik dat de Bijbel een liefdesboek is. In het Oude Testament gaat het steeds om relatie tussen God en het volk van Israël, te vergelijken met een relatie tussen man en vrouw. De vrouw (Israël) die zich steeds schandalig gedraagt. Hij probeert haar weer voor zich te winnen en dat lukt ook, maar dan verliest Hij haar weer, maar toch houdt Hij van haar en verlangt nog steeds dat zij terugkomt. In het Nieuwe Testament zet dat zich door waarbij God, vanuit liefde, Zijn grootste schat geeft en wordt Jezus de bruidegom genoemd die uitziet naar Zijn gemeente, de bruid. Het gaat altijd om relatie met God. Deze week schrijf ik wederom over een onderdeel van onze relatie met God: vriendschap!

‘Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf is die vijandschap nu veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Maar daar houdt het niet mee op! Wij prijzen ons gelukkig met deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het weer goed is tussen God en ons.’ Romeinen 5:10-11, HTB.

Wat is vriendschap?

Wanneer is iemand een kennis? Is vriendschappelijk contact ook vriendschap? Het is goed om even te kijken naar wat ware vriendschap eigenlijk inhoudt. Ik geloof dat ware vriendschap ruimte geeft aan het volgende: je moet jezelf kunnen zijn; er is positieve wederkerigheid (gelijkwaardigheid) in geven en nemen; je hebt geduld met elkaar; je bent constant of regelmatig in contact; en misschien wel het belangrijkste: de neiging hebben om datgene te doen dat het beste voor de ander is, wat inhoudt dat je soms je eigen belang even aan de kant zet. In schema 1.1 zie je hoe zich dan uiting geeft in ons handelen:

Schema 1.1

‘Een echte vriend, blijft een vriend [ook in tegenspoed]’, uit Spreuken 17:17, HTB.

Jezus, het grote voorbeeld

Oké, wij hebben gezien dat wij door Jezus weer in vriendschap met God kunnen leven (Romeinen 5:10) en vriendschap heel mooi en intiem is. Jezus is altijd ons grote voorbeeld. Wat leert Hij ons over vriendschap?

Jezus leert ons (Johannes 15:9-17) van elkaar te houden zoals Hij van ons houdt. Hoe houdt Jezus van ons? Doordat Hij Zich gehouden heeft aan wat de Vader Hem heeft opgedragen was Hij verankerd in Gods liefde. Hij had vriendschap met God, want God deelde geheimenissen met Hem. Hij kon leven vanuit Gods liefde, omdat Hij gehoorzaam aan de Vader was.

Dan leert Jezus ook dat wie zijn leven overheeft voor zijn vrienden, de grootste liefde heeft. Hij zegt daarmee dat er geen grotere toewijding is die je van iemand kan verwachten. Als iemand zijn leven over heeft voor een ander, dan gaat hij tot het uiterste.

Gehoorzamen en handelen

Stap één is dus dat wij gehoorzaam zijn aan Jezus Zijn geboden. Als wij dat doen, zijn wij vrienden van Jezus en kunnen wij leven vanuit Zijn liefde. Jezus noemt ons vrienden, omdat wij een betere positie hebben dan een dienstknecht. Een dienstknecht en een meester hebben meestal een relatie vanuit opdracht – uitvoering. De meester deelt niet veel met de dienstknecht. Wij hebben een vriendschap met Jezus, omdat geheimenissen ons bekend zijn gemaakt. Want Jezus heeft ons alles verteld van wat Hij van de Vader heeft gehoord en vrienden delen alles in vertrouwen.

Wat zijn dan de geboden die Jezus ons opdraagt om te doen? Hij draagt ons op om van elkaar te houden. Stap twee is dus handelen zoals een vriend (zie schema 1.1). Voor medechristenen, maar ook en om alle mensen lief te hebben (1 Petrus 1:6-7, HTB).

Vriendschap met God veranderd jou naar ‘vriend zijn’ voor mensen om je heen.

De Vader geeft Jezus de opdracht om lief te hebben [als een vriend die tot het uiterste zal gaan!] Jezus geeft ons de opdracht om lief te hebben. Jezus gehoorzaamt de Vader, wij gehoorzamen Jezus, waardoor de Vader verheerlijkt wordt. Zie schema 1.2.

Schema 1.2

Onze beste vriend

Jezus heeft ons niet als wees achtergelaten, maar de Heilige Geest gegeven. De Heilige Geest is de Geest van Jezus en onze beste vriend. Door Hem kunnen wij in de liefde van Jezus blijven, om mensen lief te hebben. Bekijk het schema 1.1 nogmaals, maar nu met de gedachte: ‘ga jij om met de Heilige Geest zoals in de kolom ‘vriend hebben’ beschreven staat?’

De Heilige Geest is meer dan een normale vriend. Hij is een Bijbelse vriend en daar bedoel ik mee: Hij doet wat Jezus zegt; blijft in de liefde van Christus; heeft altijd lief; en Hij heeft de grootste toewijding (bewezen door Zijn leven te geven). Samen met de Heilige Geest kunnen wij dus ook een Bijbelse vriend zijn voor anderen!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *