Verleiding of beproeving vanuit verzoeking

In het boek Jakobus kunnen we lezen dat er een geweldige zegen verbonden is aan de geloofsbeproeving. Dit heeft te maken met verzoeking. Verzoeking komt niet van God, maar vanuit onze begeerte. Wanneer is verzoeking een beproeving en wanneer een verleiding? En waarom leert Jezus ons dan bidden in het ‘Onze Vader’ gebed: ‘En leidt ons niet in verzoeking…?’ Lees vlug verder!

Wat is verzoeking?

Eerst kijken we even naar de begrippen. Bij verzoeking dacht ik eerst aan ‘vragen’, vanuit een ‘verzoek indienen’. Maar in de Strongs wordt verzoeking vertaald vanuit het Engelse woord temptation (G3986) wat betekent: ‘een bewijsvoering (door middel van experiment [van goede] ervaring [van slechte] verzoeken om discipline)’. Verzoeking is dus een test die discipline aan kan tonen.

Waar komt verzoeking vandaan?

‘Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan immers niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt.’ Jakobus 1:13-14, HSV

Als je tot geloof komt, ben je een nieuwe geestelijke schepping, maar de lust van je vlees oftewel je natuurlijke verlangen, noem je begeerte. Onze natuur is zondig en voordat we tot geloof kwamen waren we nog niet bewust van de zonde en hadden we ook nog geen besluit genomen om zonde te weerstaan. Verzoeking komt niet van God. Het komt voort uit onze begeerte. Ik geloof dat wanneer Jezus ons leert bidden: ‘En leidt ons niet in verzoeking’, dat Hij bedoeld dat wij niet in situaties terechtkomen waar wij kwetsbaar in zijn en onze begeerte ons naar een verzoeking leiden. Want God laat het wel toe dat mensen getest of beproefd kunnen worden.

Wat is [geloofs-]beproeving?

En nu komen we op het volgende begrip: beproeving. Een beproeving is eigenlijk geloof testen door ervaringen. Een verzoeking wordt een beproeving op het moment dat je de verzoeking verdraagt. Als jij vast blijft houden aan geloof ook tijdens het voelen van de natuurlijke drang van binnen, dan “slaag” je voor de geloofstest. Herhaaldelijk verdragen leidt naar volharding en volharding leidt naar geestelijke volwassenheid en innerlijke vrede. Het vrucht daarvan is natuurlijk [eeuwig] leven!

‘Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de [overwinnings-] kroon van het [eeuwige] leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. Jakobus 1:12, HSV

Als je het niet kan verdragen wordt het een verleiding. Je geef toe aan je begeerte waardoor er een bevruchting plaatsvindt. Het vrucht van begeerte en de verleiding samen is zonde (begeerte + verleiding = bevruchting). Je gaat in op de verzoeking waardoor je begeerte vervult wordt. Herhaaldelijk zondigen leidt uiteindelijk naar de dood…

Tip van Jakobus

Als wij dan toch voor verzoeking komen te staan, vraag God dan om hulp en specifiek om wijsheid in geloof. En Hij zal een ieder overvloedig geven! (1:6)

Mijn geloofsbeproeving

Vroeger rookte ik wiet. Toen ik tot geloof kwam was die drang om te roken niet meteen weg. Dit kun je zien als een begeerte. Voor jou is dat misschien niet eens een verzoeking, omdat je geen begeerte om te roken hebt gehad. Maar die begeerte kan bijvoorbeeld ook liegen zijn, stelen, eten of seks.

Het moment van verzoeking is bijvoorbeeld als een vriend zegt: ‘Zullen we blowen?’ Als ik ‘nee’ zeg, word mijn geloof beproefd en als ik ‘ja’ zeg, word mijn verzoeking een verleiding. Ik heb dus elke keer een keuze: kies ik voor het weerstaan van de drang (beproeving) of kies ik voor het toegeven aan die drang (verleiding)? Aan het begin koos ik vaak voor het toegeven aan mijn begeerte. Maar naarmate ik de liefde van Christus meer leerde kennen, wilde ik vechten tegen de zonde die mij maar tijdelijk genot gaf en die mij uiteindelijk naar de dood bracht. Ik begon steeds meer te kiezen voor de weg van beproeving. Zo heb ik leren volharden en nu heb ik innerlijk vrede. Er zijn nu geen verzoekingen meer op dit gebied, want er is geen begeerte waar dit uit kan groeien!

Waarom noemt Jakobus het dan toch een zegen van geloofsbeproeving? Als wij geen begeerte zouden hebben, zouden wij ook niet kunnen overwinnen, zoals onze Heere Jezus en zouden wij nooit de overwinningskroon van het eeuwige leven kunnen ontvangen! Prijs God dus voor onze begeerte!

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “Verleiding of beproeving vanuit verzoeking”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *