Voorbede – Strijden voor de ongelovige

Iedereen heeft wel iemand waar die om geeft die niet gelooft in het verlossingswerk van Jezus. We willen natuurlijk niet dat zij verloren gaan. Hoe kun je bidden voor iemand die niet gelooft? Specifiek bidden zorgt voor resultaten. Ontdek wat jouw voorbede precies kunnen doen!

Informatie en openbaring 

We moeten begrijpen dat mensen niet zomaar kunnen geloven! Zij kunnen niet voor hunzelf strijden. God kan Zich niet zomaar bemoeien met iemand. God heeft ons hard nodig om te bidden voor een ander.

Informatie komt binnen in het verstand. Bij openbaring zitten het hart en het verstand er samen in. Informatie of kennis op zichzelf, brengt geen redding voort. Veel hedendaagse theologen kennen de Schriften door en door zonder God goed te kennen.

In 2 Korintiërs 4:4 lezen we: ‘de duivel heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is.’ Met verblinden wordt bedoeld: het verstand verdoven, verduisteren of benevelen. Voor een echte Bijbelse, blijvende bekering is een openbaring nodig van Jezus. Een bekering is een nieuw inzicht of begrip hebben. En openbaring betekent een ontdekking of onthulling. Met openbaringskennis van de Heilige Geest komt een bekering tot stand.

We kunnen bidden dat de sluier/bedekking wordt weggehaald. Dat mensen het evangelie kunnen zien en begrijpen.

Redenering, bedenksels en trots 

Vaak staan er nog meer belemmeringen in de weg voor iemand om het evangelie te ontvangen.

  1. Redenering is intellect, logica. De verzamelde informatie die in de loop der tijd is opgedaan. Dat leidt naar een overtuiging waar iemand in gelooft. Er staan overtuigingen vast in ons onderbewustzijn voor we het evangelie horen! Alle informatie die binnenkomt wordt daar automatisch door gefilterd. 
  2. Bedenksels zijn verleidingen, complotten en plannen die de duivel gebruikt om mensen in de duisternis te houden.  
  3. Trots en hoogmoed zijn dingen die zich verhogen tegen God. Mensen weigeren de heerschappij over hun leven over te dragen aan iemand anders. Om toe te geven dat wij af en toe hulp nodig hebben of om ‘sorry’ te zeggen. 

Tijdens voorbede bid je dat deze belemmeringen uit de weg worden geruimd. Je duwt alle muren omver die tegen God zijn opgetrokken die hen ervan weerhouden om Hem te vinden. Zo krijgt de Heilige Geest ruimte om te openbaren.

Onze taak is bemiddelen

Bidden is een verzoek indienen bij de Vader en voorbede is iets in beweging brengen, bemiddelen. Met voorbede bemiddel je tussen partijen met verschillende meningen. Jezus had twee bemiddel functies. Hij is de apostel van God, naar ons. En Hij is de Hogepriester namens ons, naar God. Het werk tussenbeide. Jezus bracht verzoening tussen ons en God. Hij bracht scheiding tussen ons en satan en brak zijn macht over ons. Onze voorbede zijn een verlengstuk van Jezus’ bemiddelingswerk. Wij brengen mensen weer terug bij God en we breken de macht van de satan over hun levens, in de naam van Jezus.  

Door de juiste dingen te bidden, krijgt de Heilige Geest de ruimte en komen er werkelijk openbaringen tot stand in de levens van de mensen waar je van houdt. Blijf volhardend in je gebed en bidt tot de Bijbelse bekering heeft plaatsgevonden.  

Vind je het lastig? Je kunt een voorbeeldgebed gebruiken. Ga vandaag nog aan de slag!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *