Hoop, geloof en liefde

Petrus was een visser geweest in Galilea. Toen Jezus hem vroeg om hem te volgen, was hij een man die makkelijk meewaaide met de wind. Zijn karakter veranderd naar ‘de sterke rots’. Volgens Petrus is lijden een onvermijdelijk gevolg van verlossing. Hij geeft in zijn eerste brief een opmerkelijk advies; probeer het lijden niet te ontlopen, maar geef je over. Hij legt ook uit hoe onze houding tijdens het leiden van een heilig leven in een vijandige wereld moet zijn.

Hoop

Hoop is als een anker. Tijdens de stormen van je leven houdt het je op je plaats. Hoop is geen wensdroom, geen valse waarheid. Wij weten zeker dat wij de erfenis ontvangen als we volhouden tot het einde. Het is een centraal thema in het Nieuwe Testament. Als je weet dat Jezus voor jou terugkomt, dan lijken de moeilijkheden minder zwaar. God heeft vele beloften gemaakt aan ons, zo zegt Zijn Woord. Daardoor groeit onze hoop!

Hoop bepaalt onze houding tot wat God in de toekomst gaat doen.

Geloof

Wat is geloof? Geloven is accepteren wat God zegt en het in praktijk brengen. Accepteren we echt wat God zegt in Zijn Woord? Ook als het gaat om bijvoorbeeld het vergeven van iemand die je vreselijk pijn heeft gedaan?

God zuivert ons geloof. Vroeger hield de goudsmid het goud boven het vuur. Dit deed hij net zolang tot hij zijn eigen weerspiegeling vlekkeloos in het goud zag. Dat had Petrus in gedachten met het beeld wat God met ons doet. Zo gaan we steeds meer op Jezus lijken!

Geloof bepaalt onze houding tot alles wat God in het verleden gedaan heeft.

Liefde

Petrus geeft aan dat er een diepe vreugde is, omdat Christus leeft! Dat houdt ook in dat je een nieuwe toewijding maakt aan God en aan mensen. Een dienstbaar hart, vol van Gods liefde. De liefde zelf is in ons komen wonen, de Heilige Geest. ‘Wie liefheeft, is uit God geboren en kent God’ (1 Johannes 4:7 HTB).

In de liefde is ook geen plaats voor angst. Angst houdt altijd verband met straf. Zo kunnen we vrij van Jezus houden in deze vijandige wereld.

Gelovigen werden ernstig vervolgd in die tijd. Petrus bemoedigd met zijn brief van hoop. Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus!

De liefde bepaalt onze houding tot hoe dienstbaar wij nú zijn voor God.

Het fundament van onze houding

Petrus heeft het over het lijden, omdat we bij Jezus horen. Moeten wij dan problemen veroorzaken of mensen over ons heen laten lopen? Natuurlijk niet. Zorg ervoor, dat je het niet aan jezelf te wijten hebt. Vraag de Heilige Geest je hierbij te helpen. Hij weet hoe het werkt in deze wereld. Probeer ook geen wraak te nemen als mensen je slecht behandelen. Jezus geeft ons meerdere keren de opdracht dat we kwaad met goed moeten beantwoorden. Weet wie je bent in Christus, een levende tempel, een koninklijke priester en een heilige natie van God!

Petrus zegt dat als we moeten lijden voor Christus, wij dat niet moeten ontlopen, maar moeten doorstaan. Daar is hoop, geloof en liefde voor nodig, als fundament in onze houding van onze verlossing. Zo stralen wij dat ook uit in onze Gemeente; gegrond op geloof, groeiende in hoop en gevuld met liefde!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *