Voor altijd vrij

De Bijbel leert ons dat als het om geloof gaat, Abraham de vader van ons allemaal is. God beloofde hem dat hij vader zou zijn van vele volken. Hoewel alle hoop vervlogen was, bleef Abraham verwachten en geloven. Hij besefte maar al te goed dat hij oud was, en zijn vrouw Sara ook. Maar toch werd zijn vertrouwen niet minder! Wauw. God verklaarde hem op grond van dat ‘rechtvaardig’. Het is ook geschreven met het oog op ons. God heeft onze Here Jezus uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. Wat betekent dat precies en hoe kunnen wij ook zo als Abraham gaan geloven? Lees mijn nieuwe blog!

‘Door het goede nieuws wordt de rechtvaardiging van God bekendgemaakt’. Romeinen 1:17, HTB

Alle mensen hebben gezondigd…

Alle mensen kunnen weten dat God bestaat door alles wat er om ons heen geschapen is. Niemand kan de kracht en goddelijkheid daarvan ontkennen. Daarom hebben mensen geen enkele verontschuldiging. Alle mensen zijn in staat om God te kennen, maar zij willen Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Daarom laat God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten. Mensen leven dan vanuit de verlangen van het vlees, de zondige natuur.

God is rechtvaardig en oordeelt daarom rechtvaardig. Wanneer Hij de wereld oordeelt zal Hij iedereen geven wat hij verdient. God maakt geen onderscheid. Paulus schreef in de Romeinen brief dat dit niet alleen voor de mensen is die zich laten gaan in hun eigen begeerte, maar ook alle andere mensen treft dit oordeel. Mensen die zich ijverig aan de wet van God willen houden, komen ook tekort.

‘Ook als houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrijuit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde’. Romeinen 3:20, HTB

Aan de ene kant hebben we dus mensen die leven vanuit eigen begeerte (losbandigheid) en aan de andere kant hebben we mensen die zich aan de wet willen houden (wetticisme). Losbandigheid openbaart onze zwakte in de uiting van begeerten en wetticisme openbaart onze zwakte doordat wij er ons niet aan kunnen houden. Het komt er op neer dat alle mensen hebben gezondigd en tekort komen voor Gods glorie.

Goed nieuws!

Gelukkig is er goed nieuws: er is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Er is eigenlijk geen andere toestand waar wij in konden zijn. Jezus is naar de aarde gekomen om mens te worden – in het zondige vlees en onder de wet. Aan het kruis nam Hij alle zonden mee de dood in en stond weer op uit die dood. Zo overwon Hij het vlees door niet te zondigen en vervulde de wet!

Als wij het werk van Jezus accepteren dan accepteren wij de weg die God voor ons heeft uitgekozen. Wij worden gerechtvaardigd door geloof. Door de schuld van één mens, Adam, zijn alle mensen gestorven. Maar wat een genade van God die Hij aan alle mensen schenkt door dat ene mens Jezus. Wij zijn vrijgesproken, ook al hadden wij dat niet verdient.

‘Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij onze Here Jezus Christus’. Romeinen 5:1, HTB

Gevangenschap

Hoe kan ik dit nog meer uitleggen? Als Jezus ons vrijspreekt bij een Rechtvaardige Rechter, dan zitten wij blijkbaar in geestelijke gevangenschap. Gevangen in ons zondige vlees met als gevolg de dood en gevangen onder de verplichtingen van de wet, die wij niet kunnen vervullen. Stel je voor dat Jezus bij langskomt in jouw gevangenis en vraagt: ‘Ik heb de sleutel van de deur, wil je die hebben? Je kunt de deur alleen van binnenuit openen’. Als wij ‘ja’ zeggen en de deur openen zijn wij rechtvaardig verklaard; dan zijn we vrij. De weg naar rechtvaardiging is even voor iedereen even lang, ongeacht welke gevangenis je zit – Jezus heeft alle sleutels veroverd om bevrijding en overwinning te schenken!

Weet u dat rechtvaardigheid betekent dat wij nooit meer terug de gevangenis in hoeven? Als God ons onschuldig verklaard heeft, wie kan dat nu veranderen? Er is toch niemand hoger dan God? Niets of niemand die ons kan scheiden van die rechtvaardiging (Romeinen 8:33-35).

Pas op voor de valkuil

Er is wel één ding dat verkeerd kan gaan in dit verhaal en precies dat legt Paulus mooi uit in de brief naar Rome. Namelijk dat wij – als gelovige in het werk van Christus – met een open deur toch in die gevangenis blijven zitten! Als er dan iemand langs loopt dan roep je: ‘Hey, Jezus is geweldig, hé?! Hij heeft de deur voor mij geopend!’ De persoon zou zeggen: ‘Wat fijn voor je, maar waarom zit je daar dan nog?’ Er is geen verschil tussen een persoon die in de gevangenis zit met de deur open of met de deur dicht. Er is een verschil tussen een gevangen en vrij persoon!

Het is nu zaak aan ons om uit de gevangenis te komen. Christen, het is tijd om te vertrouwen [als Abraham] dat als God de hoogste prijs voor jou betaald heeft [het bloed van Zijn Zoon], dat Hij je ook zal helpen in de rest van onze wandel. Hij heeft je vrijgemaakt om vervolgens niet meer naar je om te kijken! Nee. God heeft ons alles gegeven in de Geest van Jezus, de Heilige Geest.

Als Christus in het lichaam van Jezus de zonde kon overwinnen en de wet kon vervullen, dan kan Christus dat vandaag de dag ook in mijn lichaam! Laten wij ons geloof en vertrouwen vestigen op Jezus, die vijandschap in vriendschap veranderde, Amen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *