Wandelen in de Geest

God beloofde Abraham dat zijn nageslacht de Geest zou ontvangen door geloof. Zijn nageslacht is Christus en de belofte is vervuld: wij als gelovige zijn gevuld met de Geest van Jezus. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen (Galaten 5:25). Maar… hoe wandel je dan ‘in de Geest’? Lees nu mijn nieuwe blogpost!

Wandelen in het vlees

Wij worden geboren in ons vlees, uit het nageslacht van de zondige natuur van Adam. Daardoor vallen wij automatisch onder de wet [van God, gegeven aan Mozes]. Als de wet er niet zou zijn, zouden wij ook niet weten of wij zondigen. De wet maakt dus onze zonden zichtbaar. De wet stimuleert ons om iets te doen, maar zodra wij dat doen komt onze zwakheid aan het licht! Een mens kan niet gered worden door je te houden aan de wet. Als dat wel zo was, dan hoefde Jezus niet naar de aarde te komen om het te redden.

De wet is wel goed en rechtvaardig, maar de mens waar de wet van eist is onrechtvaardig. Wij merken allemaal dat wij de wet niet kunnen vervullen vanuit ons vlees. Zoals een appelboom appels voortbrengt, zo brengt onze menselijke natuur zonden voort. Het vrucht van ons vlees kunnen wij vinden in Galaten 5:19, namelijk: overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke.

Wij zitten dus vanaf onze geboorte vast in een vlees die een zondige natuur heeft en de rechtvaardige wet van God niet kan vervullen! Wandelen in het vlees is dus handelen vanuit eigen kracht vanuit een zondige natuur die onze zwakheid openbaart.

Tot de dood ons scheidt…

Paulus legt dit heel mooi uit in de Romeinenbrief met een voorbeeld van een huwelijk. De wet is de man, getrouwd met de mens als zijn vrouw. Zolang haar man nog leeft is zij gebonden aan haar man. Alleen de dood kan hen scheiden. Maar de man zal nooit sterven, want de wet is eeuwig. Er is maar één optie: zij moet sterven. Dit is de uitweg die God bedacht heeft. Jezus kwam als mens in het vlees om onder de wet geboren te worden en zo de wet volmaakt te vervullen. Nu kan Hij diegene die onder de wet waren vrijkopen om kinderen van God te worden.

Als wij sterven [met Christus] zijn wij gescheiden van de wet door de dood. Maar Christus bleef niet dood, maar Hij stond ook weer op [en wij samen met Hem] door de kracht van de Heilige Geest. Dit maakt ons dood voor de wet en levend voor God! Omdat wij nu kinderen zijn, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: ‘Abba, Vader!’

De Bijbel leert ons dat het vlees begeert tegen de Geest van God; en de Geest tegen het vlees. Zij staan tegenover elkaar. Als je wandelt in de Geest zal je niet de begeerte van het vlees kunnen volbrengen. Ook de vrucht van de Geest kunnen wij vinden in de Galatenbrief, namelijk: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

‘Als je door de Geest geleid wordt, ben je niet meer onder de wet’. Galaten 5:18, HSV

Wandelen in de Geest

De oude Natasja is er niet meer, want ik ben met Christus gekruisigd en weer opgestaan. Nu ben ik Natasja Christus, die de achternaam van God zelf draagt. Hij is tot leven gekomen in mij!

Als Christus de wet kon vervullen in het lichaam van Jezus, dan kan Christus dat ook vervullen door mijn lichaam.

Wandelen in de Geest is Hem ruimte geven, zodat Hij Zijn vruchten in jou kan uitwerken. Onze zwakheid veranderd naar kracht. Wij kunnen dagelijkse overwinning door de Geest over het vlees ervaren. Onze menselijke natuur is namelijk veranderd naar een goddelijke natuur, die goddelijke vruchten voortbrengt. Er is geen inspanning meer van onze kant nodig, want dat toont alleen maar onze vleselijke zwakte. Jezus heeft alle inspanning voor ons gedaan. Wij kunnen rusten in Zijn Geest die in ons woont, want alles wat God van ons vraagt, zal Hij zelf in ons vervullen!

Tijdens het maken van mijn wekelijkse blog heb ik dit ervaren. Een jaar geleden gaf God mij de opdracht dit te doen en elke week geeft Hij trouw een nieuwe boodschap, want écht: Hij vervuld in mij – elke wet en elke opdracht – wat Hij van mij vraagt!

God heeft alles besloten in Zijn Geest, die Hij in jouw hart geplant heeft. Vertrouw Hem maar.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *