De hoogste prijs

Christus, de Zoon van God; de afstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van zelfstandigheid, Hij die alles gedragen heeft door Zijn krachtig Woord, nadat Hij de reiniging van onze zonden tot stand heeft gebracht, zit nu aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Hoewel Hij een tijdje lager moest zijn dan de engelen is Jezus nu zoveel meer geworden dan de engelen. Want God heeft nooit tegen een engel gezegd: ‘U bent Mijn Zoon.’ Waarom heeft God met Zijn hoogste prijs betaald?

1. Alle kinderen tot heerlijkheid te brengen

Op de eerste plaats gaf God Zijn Zoon vanuit liefde om al Zijn kinderen te redden.

‘want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Johannes 3:16, HSV

Adam was geschapen, maar Jezus geboren. Eens was Hij de Eniggeboren Zoon, maar toen werd Hij de Eerstgeborene om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen. Jezus moest aan ons gelijk worden, een mens van vlees en bloed, om te kunnen sterven en zo de macht van de duivel over de dood, machteloos te maken. Door Zijn lijden kon Hij ons verlossen. Jezus vertelde op aarde steeds over Zijn Vader, niet over ‘onze’ Vader. Dat benoemt Hij pas voor het eerst tegen Maria Magdalena toen Hij aan haar verscheen bij het graf. Hij gaf haar de opdracht om Zijn broeders te vertellen: ‘Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God.’ (Johannes 20:17) De verzoening met God was pas mogelijk na de kruisdood & opstanding van Jezus.

Jezus bracht eigenlijk twee tegenstanders [de mens en God] bij elkaar door hen een deel van Zichzelf te maken!

2. Christus heeft alle gezag gekregen

De Bijbel leert ons ook dat God al vanaf het begin had besloten om alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus, als de tijd rijp is (Efeze 1:10). Jezus is vanuit de hemel afgedaald om alles en overal, van hoog tot laag, met Zijn aanwezigheid en glorie te vullen. Wij hebben nog niet gezien dat het zover is, maar wij zien Jezus wel; de afstraling van Gods heerlijkheid.

Jezus is met heerlijkheid en eer gekroond door de Vader. God heeft Hem aangesteld over alle werk van Zijn handen. Alle dingen zijn voor de voeten van Jezus onderworpen. Er is niets uitgezonderd. Zowel Hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen één. En daarom schaamt Jezus Zich niet om ons broeders en zusters te noemen. God heeft ons aan Jezus gegeven, het nageslacht van Abraham. Jezus is het Hoofd van de gemeente, Zijn lichaam. Wij zijn nu één lichaam; met één Heer; met één geloof; in één doop; met dezelfde heerlijke toekomst – met één Vader die boven ons allen staat (Uit Efeze 4:3-7). Wij zijn gewoon één met deze Jezus die zó verheerlijkt is! Wauw.

3. Om ons alles te kunnen geven

Nu hebben we gezien dat God de hoogste prijs heeft betaald om verzoening mogelijk te maken door Zijn Zoon te laten sterven aan het kruis en dat Zijn Zoon nu de hoogst verheven persoon met absolute gezag is geworden.

‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ Romeinen 8:32, HSV.

De derde reden is dat God ons niet alleen wilde hebben om te hebben, Hij wil ook alles geven. Alles wat wij ontvangen in God is door de Geest van Jezus; de Heilige Geest. Daarin ligt alles wat wij nodig hebben, het volmaakte totaal pakket. Je kunt bijvoorbeeld geduld niet ‘los’ ontvangen van God, omdat het al in de Geest ligt. Evenzo met liefde, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, kracht, gaven, geloof, enzovoorts. Alles wat God van ons vraagt, is mogelijk om te vervullen, omdat Hij ons daar alles al voor gegeven heeft.

Samengevat is het zo: Gods liefde was eerst verborgen, dat werd openbaar in de genade van Zijn Zoon Jezus en in de Heilige Geest ontvangen wij ook echt die genade door gemeenschap.

Voorbeeld

Als je twee jaar lang ijverig gespaard hebt voor een nieuwe auto en je hebt die eindelijk gekocht, dan zet je die toch niet in de garage om er vervolgens niet mee te rijden? Nee! Je gaat doelloze ritjes maken. Je eet geen croissantjes meer in de auto, want bij één kruimeltje heb je de neiging om de gehele auto te stofzuigen. Bij het zien van een vlekje ga je even langs de wasstraat en je zet de auto natuurlijk op een plek in de straat waar iedereen je nieuwe aanwinst kan zien. Je bent er dolblij mee en verzorgt het met alle liefde.

Nu, God heeft voor ons de hoogste prijs betaald, zou Hij ons dan vervolgens in de garage zetten? Nee! Als wij al onze nieuwe aanwinst met liefde verzorgen, dan zal God dat helemaal doen. Hij heeft ons goed gestofzuigd en gewassen, we hebben nu de juiste bandenspanning, de tank is vol, olie is ververst, ruitenwisservloeistof is op peil, tomtom is ingesteld; God geeft ons alles om overal door ons Zijn glorie te tonen!

Van slaaf, naar zoon, naar erfgenaam!

Eerst waren wij slaven die bevrijd moesten worden uit de macht van de dood, toen werden wij zonen en dochters door één te worden met de Here Jezus, en daarna zijn wij erfgenamen van God geworden en mede-erfgenamen van Jezus. We zijn vrijgekocht, aangenomen als kinderen en verheerlijkt in Christus. Wat is de genade van God toch groot!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *