Van Geest naar vlees

‘Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen’.
2 Korintiërs 5:17, HTB

Wauw, er is een nieuw leven begonnen! Alleen… je ziet er nog steeds hetzelfde uit, je praat nog hetzelfde en voelt je niet altijd anders. Wat is er dan precies nieuw? En hoe kunnen wij de geestelijke dingen zichtbaar krijgen in onze fysieke wereld? Lees dan verder in dit nieuwe blog!

Een nieuwe geest

Bij het worden van een nieuwe schepping wordt onze geest door God levend gemaakt. Jouw geest wordt één met de Geest van God en zo ontvang je het leven. Hij blaast als het ware Zijn levensadem in jou. Je bent perfect in Gods ogen! Je hebt dezelfde Geest als Jezus, met dezelfde kracht, geloof, liefde en wijsheid. Alles is je gegeven in die Heilige Geest. Je hebt vrije toegang tot de genadetroon van de Vader, de Hemel is voor je geopend en God is zo blij om weer herenigd met je te zijn!

Het is dus onze geest die God compleet vernieuwd op het moment dat wij tot bekering komen. Het lichaam en de ziel zijn op moment van bekering nog exact hetzelfde. Dit noemt Jezus het vlees; die zijn (nog) niet veranderd.

‘Wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de Geest geboren is, is geest’.
Johannes 3:6, NBG51

Natuurlijke dingen waarnemen

Het vlees (lichaam en ziel) is in de fysieke wereld en geest in de geestelijke wereld. Ze bestaan allebei en zijn allebei realiteit. Alle fysieke dingen zijn ontstaan vanuit de geestelijke wereld. De geestelijke wereld was er dus zelfs eerder. Maar in de fysieke wereld kunnen wij waarnemen met onze vijf zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven.

Als ik je zou vragen of je pijn hebt, moe bent of honger hebt dan kan je dat aan mij vertellen. We kunnen meten en aangeven wat wij ervaren of voelen. Ook op het gebied van onze ziel. Wij kunnen aangeven of wij verdrietig zijn of blij; boos of teleurgesteld. Wij kennen onze tekortkomingen, onze zwakheden, zonden en onze onzekerheden. Wij kunnen niet waarnemen met onze fysieke zintuigen dat onze Geest nu identiek is aan die van Jezus, maar toch ben je dat! Dat is de diepe waarheid en realiteit.

Waarnemen in de geestelijke dingen

Hoe kunnen we dan waarnemen in de geestelijke wereld? Het volgende voorbeeld* heeft mij geholpen dit goed te begrijpen: Als je in de spiegel kijkt, dan zie je een reflectie van jezelf. Met je eigen ogen heb je letterlijk nog nooit je eigen gezicht gezien en dat zal ook nooit mogelijk zijn. Je hebt een spiegel, foto of een tekening van jezelf nodig om te weten hoe jij eruit ziet. Je moet maar aannemen dat die spiegel jou een juist beeld laat zien. Heb je ook wel eens voor een spiegel gestaan die je benen opeens heel kort maakt, of je hoofd heel lang?

Net als je een spiegel nodig hebt om te weten hoe je er fysiek uitziet, zo heb je ook Gods Woord nodig [als spiegel] om te weten hoe je Geest eruit ziet. Ook hier moet je aannemen of beter gezegd geloven wat het Woord van God zegt over jou, om een goed beeld te krijgen van jezelf – opnieuw geschapen in Christus.

De geestelijke dingen worden zichtbaar door Gods Woord te geloven.

De brug tussen vlees en geest

Hoe krijg je dan de geestelijke dingen die je ontvangen hebt zichtbaar in de fysieke wereld? Zoals genezing, vrede, vreugde en liefde? Ik geloof dat de brug de ziel is.

Je ziel is in contact met je lichaam en met je geest. Jouw geest en lichaam zijn niet direct verbonden. De ziel is de schakel tussen de twee. Voor je bekering gaat je ziel uit van wat je voelt vanuit de vijf zintuigen; het contact met je vlees. Maar nu je bekeerd ben, heb je ook contact met de levende Geest van God in jou. De begeerte van het vlees komen dikwijls niet overeen met Gods Woord en de Geest en dat kan voor een innerlijk conflict zorgen. De ziel komt steeds voor een keuze te staan: Luister je naar wat de Geest van God wil of naar wat je vlees wil?

Als de ziel een brug vormt door Gods Woord en de leiding van de Geest te kiezen boven de begeerte van het vlees dat resulteert dat op een bovennatuurlijk leven! Het Woord van God vernieuwd namelijk ons denken. Hoe vaker je dat verkiest boven je vlees, hoe meer gaat lijken op Jezus. Zo kunnen wij ook een vernieuwde ziel krijgen en ons lichaam zuiver houden voor God!

‘Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor Zichzelf afzondert en dat uw hele wezen – geest, ziel en lichaam – zuiver blijft tot de komst van onze Here Jezus Christus’.
1 Thessalonicenzen 5:23, HTB

Heel veel zegen en tot volgende week!

*Dit voorbeeld is van Andrew Wommack uit het onderwijs ‘Geest, ziel en lichaam’.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *