Waar het écht om draait

Gisteren had ik voor het eerst in een lange tijd een dagje zonder afspraken. Heerlijk! Ik deed op mijn gemak het huishouden en toen ik klaar was werkte ik door mijn to do lijstje heen. Daarna pakte ik mijn lange gebedslijst om voorbede te doen. En ik voelde ook iets in mijn lichaam dus ik sprak daar tegen en proclameerde Gods Woord over genezing. Ik moest ook nog even Bijbellezen, want ik wist ook nog niet waar ik over ging schrijven deze week.

Na een paar uurtjes voelde ik me zó moe dat ik even ging liggen. Ik besloot naar een preek te luisteren. Door de preek had ik het idee dat God tot mij persoonlijk sprak. Ik barstte in tranen uit, want ik was gewoon even uit het oog was verloren waar het allemaal om draait. Wil je weten wat dat was? Lees dan vlug verder!

Eeuwig leven

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’.
Johannes 3:16, HTB

Wie gelooft in Jezus gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. We hebben nu al eeuwig leven. Wij zullen allemaal eeuwig bestaan, maar niet iedereen zal eeuwig leven. Want God is degene die leven geeft en levensadem in ons blaast.

Eerst dacht ik altijd dat Jezus gestorven was voor de zondaar om vergeving te schenken. Maar nu geloof ik dat de hoofdzaak is dat Jezus gestorven is om verloren zonen en dochters terug bij God de Vader te brengen. De zonde stond als blokkade in de weg, evenals gebrokenheid, pijn, ziekte en gebondenheid; dus dat moest Jezus ook regelen om de weg vrij te maken tussen God en de mens. Maar de reden dat jij en ik geschapen zijn is om in relatie met God te leven. Vanaf nu al – niet pas als we sterven.

Het gaat om relatie

Alles wat geschapen is, is tot plezier van God. Hij heeft alles met een actieve, bedachtzame keuze gemaakt met een doel. God heeft jou gemaakt, omdat Hij jou wilde. Jij bent geliefd door God en als Hij aan jou denkt, wordt Hij blij. Hij wil Zijn blijdschap en liefde ook naar je uiten, maar dat kan alleen via Jezus in een relatie.

Het is net als bij menselijke relaties. Mijn man en ik kunnen elkaar geen liefde tonen als we niet in relatie leven. Toen wij meer dan een jaar uit elkaar leefde (hij in Suriname en ik in Nederland), vroeg ik God: ‘Hoe kan ik mijn man nu liefhebben als ik niet eens zijn kleren kan wassen of voor hem kan koken?’ En God antwoordde en zei: ‘Hoe heb je mij lief?’ Dat is zo! Ik kan Gods kleren ook niet wassen of voor Hem koken! Ik en mijn man moesten tijd maken om met elkaar te zitten (aan de telefoon), praten en luisteren om intimiteit van hart tot hart te ervaren; en dat kan met God ook!

Noodzakelijke behoefte

Jezus dienen is goed en een gevolg van actief geloof. Als iemand Jezus dient, zal God de Vader hem of haar er zelfs voor eren (Johannes 12:26)!

Ik moest denken aan de zussen Martha en Maria (Lucas 10:38-42). Wat Martha deed was goed en mooi. Ze was gastvrij door Jezus en Zijn discipelen in haar huis uit te nodigen en hen te dienen – prachtig! Maar op een gegeven moment werd het haar teveel en werd ze boos en gefrustreerd. Ze vroeg haar zus Maria niet om te komen helpen, maar klaagde erover tegen Jezus (heb je ook wel eens geklaagd tegen God over anderen mensen?) Jezus legde haar uit dat er in het leven niet zoveel nodig is dan hetgeen dat Maria wel ontdekt had.

‘Ik heb de Here slechts één ding gevraagd, daar gaat mijn hele hart naar uit: dat ik mijn hele leven in het huis van de Here mag blijven, om de lieflijkheid van de Here te kunnen zien en steeds meer over Hem te leren in zijn tempel.’
Psalm 27:4, HTB

De tekst verwijst naar deze Psalm waar we lezen dat David ook deze kostbare en noodzakelijke behoefte had ontdekt. Jezus zegt dat dit eigenlijk alles is waar het allemaal om draait: relatie. Alle dagen van ons leven dichtbij God leven, in Zijn aanwezigheid, om Zijn schoonheid te aanschouwen en Hem beter te leren kennen.

Dienen als gevolg van relatie

Maria gaf de hoogste prioriteit aan relatie met Jezus. Zij zat bij Hem in stilte te luisteren. Maak jezelf niet druk om allerlei zaken, niets moet. Vul jezelf met God door bij Hem te zijn. Zitten en luisteren in stilte. Doe gewoon wat Hij vindt dat belangrijk is.

De dingen die ik wilde doen voor mijn man waren een gevolg van relatie, uit liefde. Zo is het ook met onze relatie met God. Vanuit onze relatie en liefde kunnen we dienen. Als we ons vullen met Gods liefde, kunnen we het uitdelen.

Wat ik beschreef aan het begin van dit blog zijn allemaal goede dingen, en daar stop ik ook niet mee, maar het kan alleen als het voortvloeit uit relatie met God. Ik werd moe, omdat ik niet de hoogste prioriteit gaf aan mijn relatie met God. Het was nodig dat ik mij liet vullen door God door gewoon bij Hem te zijn. God corrigeerde mij en ik ben er dankbaar voor.

God als persoon of optie?

Adam en Eva hadden ook gewoon dagelijks een moment in relatie met God. Ik heb ook het idee dat ik God soms meer moet behandelen als een persoon in plaats van een optie. Als ik moe ben of een nacht niet heb geslapen sleep ik mezelf wel naar werk, maar God laat ik soms dan even in de kou staan als ik moe ben. Dagelijks doen wat ik moet doen en één [noodzakelijk] onderdeel daarvan is afspreken met God.

Als wij straks in de hemel zijn en eeuwig leven, hoeven wij geen voorbede te doen, de werken van de vijand te bestraffen, te proclameren tegen omstandigheden of andere mensen te dienen. Nogmaals: dat zijn allemaal goede dingen. Maar relatie zou de hoogste prioriteit moeten hebben. Ik was dit even uit het oog verloren door alle drukte van het leven, maar God zij dank is Hij mijn Helper! En zo heb ik gisteravond heerlijk in de stilte, uren in Gods aanwezigheid gezeten.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *