Spiegelen met God

Voor mijn bekering had ik last van angst voor afwijzing. Ik zocht goedkeuring bij mensen en wilde me geliefd en geaccepteerd voelen. Daarentegen beschreven mensen mij als verlegen, gevoelig en onzeker. De angst veroorzaakte dat ik dagelijks dingen uitstelde, of helemaal niet deed. Dit innerlijke conflict belemmerde mijn leven dus behoorlijk. Toen ik ging wandelen met Jezus leerde ik over mijn nieuwe identiteit: schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd. Lees mijn nieuwe blog over spiegelen met God!

‘U bent schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus Christus en door de Geest van God’.
Uit 1 Korintiërs 6:11, HSV

Schoongewassen

Vroeger moest de Hogepriester één keer per jaar het Heilige der Heiligen binnen om, met het bloed van een onschuldig lam, de zonden van het volk bedekken door het bloed op de deksel van de ark te besprenkelen.

Jezus is mens voor ons geworden met als doel een onschuldig, geslacht lam te worden. Met Zijn bloed is Hij eenmalig het hemelse Heilige der Heiligen binnengegaan en heeft onze zonden daarmee niet bedekt, maar volledig afgewassen! Dit was Zijn offer voor allen die in Hem geloven. Hij heeft Zichzelf gegeven om ons met Zichzelf te bedekken.

Als God nu naar je kijkt dan ziet Hij jou omringd in Jezus. Constant samen één, verbonden. Zie jij jezelf ook zo? Weet je dat volledig schoon en rein bent door het bloed van Jezus om elke moment in alle rust voor Gods ogen te verschijnen? Hij ziet jou, zoals Hij Jezus ziet – perfect en volmaakt!

Geheiligd

‘Al voordat Hij de wereld maakt, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hém zijn en volmaakt voor Hem staan.’
Efeziërs 1:4, HTB

Geheiligd zijn betekent dat wij apart gezet zijn door God. Hij heeft jou al uitgekozen voordat Hij de wereld maakte! Wauw. Dat betekent dat voordat jij ooit iets goeds of iets slechts gedaan had, God jou al uitgekozen had. Het heeft dus niets te maken met daden, maar alles met Gods genade. Hij heeft ons één gemaakt met Zijn Zoon om volmaakt voor Hem te staan.

Gerechtvaardigd

Rechtvaardig zijn betekent dan volledig goedgekeurd en compleet aanvaard door God. Door samen één te zijn met Jezus worden wij door God onschuldig beschouwd. Wij hebben nu geen veroordeling meer nodig aan de hand van God wet. Jezus heeft dat geregeld voor ons en nu zijn we vrijgesproken van schuld voordat de rechtszaak moet beginnen!

Samengevat zijn we, dankzij het offer van Jezus, schoon en vrij van zonden, uitgekozen en apart gezet en volledig goedgekeurd en accepteert in de ogen van de Allerhoogste God!

‘Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen met rein water’.
Hebreeën 10:22, HSV

Heiligmaking

Dit is onze nieuwe identiteit. Zo ziet God ons. Het is belangrijk dat wij weten dat wij rechtvaardig verklaard zijn; anders kan het proces van heiligmaking nooit starten. Op het moment dat je Jezus Christus aanneemt, ben je meteen schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd. Vanaf dat moment ziet God je volledig en compleet in Christus.

Vanaf hetzelfde moment is je gedrag niet meteen veranderd. Dat gaan wij leren naarmate wij wandelen met de bron van nieuw leven: de Heilige Geest. Hij helpt ons stap voor stap gelijkvormig te worden aan Jezus. Als jij jezelf ziet als zondig en onrein, dan kan je niet leven vanuit jouw nieuwe identiteit. Hoe jij jezelf ziet heeft invloed op je handelen.

Liefde drijft angst uit

In deze drie aspecten zit zóveel liefde van God. En die liefde dreef de angst voor afwijzing uit mijn leven. Het maakt niet meer uit wat mensen denken; God heeft me lief, volledig goedgekeurd en compleet geaccepteerd. Hij kijkt naar mij met ogen vol van liefde. In Christus ben ik nu verborgen en geschapen. Deze waarheid heeft mij veranderd naar een open, sterk en zeker persoon. De liefde zorgt ervoor dat ik kan vergeven, mensen juist opzoek en nieuwe dingen kan ondernemen. En als ik een keer een fout maak of de verkeerde kant op ga; dankzij Jezus veranderen Gods gedachten over mij toch niet!

Het ideaalbeeld van jezelf in Christus moet gelijk worden aan het evenbeeld van God.

Weet je dat God ook zo naar jou kijkt? Die liefde kan jouw leven ook veranderen. Richt je niet op jezelf of je tekortkomingen, maar op de liefde van Jezus; op wat Hij heeft gedaan voor je en hoe God met liefdevolle ogen naar je kijkt!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *