Transformerende liefde

God schiep de mens verankerd in Zijn liefde en aanwezigheid. Adam en Eva waren geschapen om eeuwig te leven in relatie met God. Vanaf het moment dat Adam en Eva zondigde, kregen zij voor het eerst te maken met de dood en werden wij eigenlijk afgesneden van de bron van liefde: God.

Elke mens dat nu geboren wordt, is gescheiden van de liefde van God. Daarom zegt de Bijbel dat wij opnieuw geboren moeten worden, omdat ‘gescheiden van’ de betekenis is van het woord ‘dood’ (Efeziërs 2:1, AMP). Als iemand overlijdt, is die persoon ook gescheiden van zijn lichaam.

Wij zijn behoeftig aan liefde en willen ons graag geliefd voelen in deze wereld. Wij zoeken dat in van alles in dit leven. Het is een dagelijkse race geworden om steeds weer ergens bij te horen. Maar is die liefde die wij zoeken wel échte liefde?

Misschien ben je iemand die er alles aan doet om je ouders trots te maken, maar ze zeggen nu nooit eens: ‘ik ben blij met je en trots op je’. Of misschien ben jij de hardste werker van de afdeling, maar er is niemand die het ziet.

Identiteit

Wij laten vaak ons leven bepalen door de situaties waar wij in opgroeien of terechtkomen. Dit is het enige wat bekend is voor ons en we linken onze identiteit aan wat wij hebben meegemaakt. Daarom vinden mensen het vaak moeilijk om hun verleden los te laten. Of het nu een goed of slecht verleden was, het is het enige waar mensen hun identiteit aan kunnen koppelen.

Ik geloof dat wij constant op zoek zijn naar hoe wij gelukkig kunnen zijn, ons goed kunnen voelen, of geliefd. Maar eigenlijk is het gewoon zoeken naar de bevrediging van de ‘eigen ik’. Ik kan je vertellen: die is niet te bevredigen…

De Bijbelse manier van leven

Door Jezus aan te nemen kunnen wij weer in onze oorspronkelijke staat van de schepping terecht komen: herenigd in Gods liefde.

‘…omdat Hij ons hart [overvloedig] gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven.’ Romeinen 5:5 (HTB)

De liefde van God wordt in ons hart uitgestort. Als je gaat leren wat dat betekent door de Geest van God en jouw hart samensmelt met die van God vormt er een nieuwe identiteit: je bent een nieuwe schepping, een zoon/dochter van de Almachtige Schepper, je bent geliefd en vergeven. Wauw!

Je kan niet veranderen wat er is gebeurt in je verleden, wat je allemaal hebt meegemaakt of wat je hebt gedaan, maar jij kan wel veranderen. De liefde van God transformeert je. Hoe kan dat eigenlijk?

Gods liefde

De betekenis van [Gods] liefde in de Bijbel is altijd ‘niet-zelf-zoekende liefde’. In Galaten 5:22 kunnen we lezen over de vruchten van de Geest. De Amplified vertaling leert ons dat het vrucht ‘liefde’ een ‘niet-egoïstische zorg voor anderen’ is. Ook 1 Korinthiërs 13 zegt dat [Gods] liefde zichzelf niet zoekt, Engels: self-seeking. Oftewel: de liefde in ons is niet gericht op jezelf. Het zoeken naar de bevrediging van je ‘eigen ik’ in de wereld zou steeds minder moeten worden.

Als dit echt een realiteit voor je wordt, veranderd dat alles! Je ouders hoeven niet meer te zeggen dat ze trots op je zijn, want je weet dat de Hemelse Vader zegt: ‘Ik ben zo blij met je!’ En je hebt geen bevestiging meer nodig op werk, want je weet dat God ziet hoe hard je werkt.

Nog een stapje verder

Het is fijn om te leven met God en alle zegen die het meebrengt. Maar als je de liefde van God ruimte geeft om in jou te groeien, dan gaat het nog een stapje verder. Zoals we het eerder gehad hebben over de betekenis van het woord ‘dood’, kan geloof ook niet gescheiden worden van daden, want geloof zonder daden is dood (Jakobus 2:26). Jezus heeft laten zien wat dat betekent. Hij is altijd gericht op de ander geweest en heeft dat laten zien in daden. Jezus [Zijn Geest] heeft een dienend en gevend karakter. Hoe meer je dus op Jezus gaat lijken, hoe meer je gericht zal zijn op de ander.

Hierin is dus de sleutel weer overgave en God de ruimte geven in jouw hart en leven. Je moet als het ware je ‘eigen ik’ steeds laten sterven en zoeken naar Gods wil. Egoïsme moet uit je karakter, want dat lijkt niet op Jezus’ zijn karakter.

Opeens hoor je dat jouw paps nooit van zijn vader heeft gehoord: ‘ik ben trots op je’. Je ziet de verdriet in zijn ogen, geeft hem een stevige knuffel en zegt: ‘God is wel blij met je!’ En opeens zie je jouw leidinggevende op werk anders dan alleen een stugge vent. Je ziet in dat hij jou niet ziet, omdat hij zelf zo overrompeld is in werk. Je besluit nog een stapje harder te zetten, omdat je de liefde en kracht van God je hart voelt vullen!

De liefde van God is vandaag voor ons beschikbaar via Jezus. Die liefde transformeert ons van binnenuit. Christen-zijn is niet alleen om later in de hemel te komen. Neen. Je bent geschapen om relatie met God te hebben en op Jezus te wandelen hier op aarde!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *