Het Koninkrijk van Jezus

De kern van de prediking van Jezus was over het eeuwige Koninkrijk van God. We kunnen minimaal twaalf vergelijkingen vinden die Jezus verteld over het Koninkrijk van de hemelen. Maar is Gods Koninkrijk nu wel of niet op aarde?

Wat betekent nu precies Koninkrijk? De Griekse vertaling vanuit het Engelse woord ‘kingdom’ is ‘basileia’ (Strongs G932), afgeleid van ‘basis’. Een Koninkrijk is de basis, of een rijk waarin een Koning macht heeft om te regeren. In de hemel is alles gehoorzaam aan God. Jezus vertelde, ook vaak in vergelijkingen, over hoe het werkt in het rijk van God. Hij kwam daar tenslotte vandaan! Hij vertelde hoe God regeert en over hoe Hij als rechtvaardige Rechter zal oordelen in het einde der tijden.

Hoe?

In Lukas 17:20 vroegen de Farizeeën aan Jezus wanneer het Koninkrijk van God zou komen. Jezus antwoordde: ‘Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Men zal niet zeggen: zie hier of zie daar, want het Koninkrijk van God is binnen in u (of in het midden van u).

Waarom vertelde Jezus dat het Koninkrijk dichtbij is? Het Koninkrijk van God was er altijd al, maar er was geen toegang voor de zondige mens. Vanaf het moment dat Jezus op aarde was, was Hij een mogelijkheid aan het maken voor mensen om er echt toegang tot te krijgen. Jezus kwam eigenlijk om te vertellen: ‘Ik ben de deur naar het Koninkrijk van God. Kom door Mij het Koninkrijk binnen en deel in de heerlijke erfenis die toebehoort aan het volk dat in het licht leeft.’

De hemel in jou

Jezus bracht het Koninkrijk voor ons naar beneden. En toen Hij was gestorven en was opgestaan, heeft God Hem Hoofd gemaakt van het Koninkrijk van het licht. Zo kon Jezus het Koninkrijk van de hemel in ons binnenste stoppen. Door Zijn bloed zijn wij geheiligd en gereinigd om in Koninkrijk te kunnen zijn. Nu al. Niet pas als wij overlijden. Daarom is het evangelie goed nieuws! Wij kunnen nu al bevrijd worden van onze geestelijke gevangenissen waar wij in kunnen zitten. Hetzij verslavingen, depressies, verdriet, pijn, zonde of ziekten in onze lichamen.

‘Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon, die ons vrijheid kocht met zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden.’ Colossenzen 1:13-14

Niet op eigen kracht

Voor de zonde is geen plaats in het het Koninkrijk van de hemelen. In Mattheüs 5 leert Jezus ons voor welke soort mensen Zijn Koninkrijk is. Het is voor mensen die:

  • nederig van hart zijn,
  • zachtmoedig zijn,
  • verdrietig zijn,
  • liefdevolle en helpende zijn
  • verlangen om Gods wil te doen,
  • een zuiver hart hebben,
  • vredestichters,
  • niet bang zijn om vervolgd te worden, omdat zij bij Christus horen.

Gelukkig hoeven wij niet op eigen kracht zo te zijn, want Jezus heeft ons Zijn Geest gegeven. Door de Heilige Geest ontvangen wij alles wat wij nodig hebben om nu te kunnen leven in het Koninkrijk van Christus. Maar dat niet alleen, wij kunnen ook in het Koninkrijk opereren en demonstreren op aarde door de kracht van de Heilige Geest.

Geef het door

Jezus wil graag dat wij doorgeven wat wij van Hem leren. In een vergelijking die Jezus geeft zien we het volgende: drie mannen kregen van de Koning geldstukken. De ene kreeg vijfduizend stukken, de ander tweeduizend en de laatste duizend. De eerste twee mannen deden er zaken mee en verdiende het dubbele terug. De man met duizend stukken, bewaarde het geld en gaf precies weer duizend geldstukken terug. Zijn heer was er niet blij mee en noemde hem een luie en slechte knecht. Helaas is het verdrietig om te zeggen dat er christenen zijn die als de laatste knecht zijn. Zij hebben zeer kostbare schatten ontvangen van God, maar bewaren en doen er niets mee.

‘Niet alle mensen die Here tegen mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil.’ Mattheüs 7:21

De grote opdracht

Laten we kijken naar de opdracht die Jezus geeft aan Zijn discipelen in Mattheüs 10:7-8. ‘Als u op weg gaat predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.’

Ik volg wel eens Zumba lessen en dan kijken wij allen naar de instructrice of instructeur en doen dat dan na. Aan het begin zien de bewegingen er niet altijd precies hetzelfde uit, maar naarmate je het vaker doet gaat de dans synchroon. Zo kunnen wij ook Jezus na-doen totdat wij exact op Hem lijken! Vertel de mensen over het Koninkrijk van God en hoe mensen via het verlossingswerk van Jezus er toegang tot kunnen krijgen. En onze Koning Jezus heeft ons niet met lege handen achtergelaten, maar Hij heeft ons alles gegeven om het ook te demonstreren met kracht van de Heilige Geest in wonderen en tekenen!

Hou het simpel

Misschien denk je: ‘wauw, wat een grote, lastige opdracht’, maar hou het simpel. Dezelfde geest die in Jezus leefde, is nu in jou. Waarom doe je wat je doet? Hoe zou Jezus omgaan met mensen? Denk jij als je onverwacht bezoek krijgt: ‘Nee hé, ik heb nog maar één bakkie koffie, dan moet ik he-le-maal naar de winkel!’ Of denk je: ‘Yes, ik heb nog één bakkie koffie, dus die ga ik extra lekker maken voor deze persoon!’ En als die persoon zegt, ‘wat een heerlijk bakkie’, dan zegt jij: ‘Ik geef het beste, want ik dien een Heer die het beste aan mij geeft!’ Zo maak je manieren door ons gedrag om te vertellen over Koninkrijk en Koning Jezus!

Dus is het Koninkrijk van God wel of niet op aarde? Nog niet volledig, dat zal zijn als Jezus terugkomt. Maar wij hebben wel al toegang tot het Koninkrijk met alle geestelijke zegeningen erin via Jezus en om nu al in complete vrijheid te leven!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *