Toenemen in genade

Jezus is de perfecte, bewegende afbeelding van Gods natuur. Als eerstgeboren Zoon van God ging Hij ons voor in alles. In Lukas 2 vers 40 kunnen we lezen dat Jezus als opgroeiend kind gesterkt werd in de geest en vervuld was met wijsheid. De genade van God was op Hem. Zo geloof ik dat als wij een kind van God worden ook gesterkt worden in de geest, vervuld worden met wijsheid en de genade van God ons bedekt.

‘En het Kind [Jezus] groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem.’
Lukas 2:40, HSV

Maar wat opmerkelijk is, is dat er in vers 52 van hetzelfde hoofdstuk staat dat Jezus toe nam in wijsheid, volwassenheid en in genade bij God én bij de mensen. Toenemen in wijsheid en volwassenheid kan ik wel begrijpen, maar hoe kan je toenemen in genade bij God? En dat niet alleen – ook bij mensen? En wederom geloof ik dat het ook voor ons geldt! Lees verder in dit nieuwe blog.

‘En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.’
Lukas 2:52, HSV

Royaal bevoorraad

Jezus was vervuld met wijsheid (Luk. 2:40), maar nam ook toe in wijsheid (Luk. 2:52).

Vervuld zijn met Gods wijsheid betekent dat God ons vult met alles wat we nodig hebben om ervoor te zorgen dat we Gods wil gehoorzamen en Gods beloften vervuld zien worden in ons leven. Gods wil wordt bekend in Gods wet en de beloften van God zijn door de profeten doorgegeven.

God helpt ons om Zijn woord te begrijpen. Hij geeft ons het vermogen en inzicht om daar Zijn wil en beloften te ontdekken. Hoe helpt Hij ons? Door de Heilige Geest! Jezus bestudeerde de Boeken al van jongs af aan. Zo leerde Hij Gods wet en beloften goed kennen. Zoals de Heilige Geest Hem hielp, zo helpt Hij ons. Wij zijn dus vervuld met wijsheid [de Heilige Geest] om toe te nemen in wijsheid.

We zijn royaal bevoorraad met wijsheid om in wijsheid toe te nemen

Wijsheid is de combinatie van kennis, vaardigheden en ervaring van uiteenlopende zaken. Als we Gods wil en Gods beloften bestuderen nemen we toe in kennis. Als we de kennis toepassen in de praktijk ontwikkelen we vaardigheden. En als we kiezen voor die leefstijl ervaren we de genade van God in ons leven!

Geestelijke volwassenheid

Toenemen in wijsheid leidt ook naar geestelijke volwassenheid.

Laatst werd mijn collega aangesproken door een man. Ze riep mij erbij, omdat hij sprak over Jezus. Hij legde kort het evangelie uit. Het leek haar te raken en ze huilde een beetje. Daarna begon hij te vertellen over dingen die hij ervaarde of zag in de geestelijke wereld. Hij maakte daarbij ook een aantal opmerkingen die ik zeker niet geloof. Toen vroeg hij of ze haar leven aan Jezus wilde geven, maar ze gaf aan dat ze het een beetje eng vond. Ik vroeg de Heilige Geest: spreek hij vanuit U? Of een andere geest? Het antwoord was: hij spreekt uit Gods Geest, maar nog moet groeien in geestelijke volwassenheid.

In de betekenis van wijsheid staat ook dat wij de juiste voorzichtigheid moeten gebruiken in de omgang met mensen die [nog] geen discipelen van Christus zijn. En ook dat we met discretie, of soms een onopvallende bescheidenheid de christelijke waarheid moeten delen. Het kan zelfs zo zijn dat we zonder woorden, maar met ons oprechte leven een bewegende afbeelding zijn en Gods natuur communiceren naar de mensen om ons heen.

De man in het bovengenoemde voorbeeld had er goed aan gedaan om het alleen te houden bij het evangelie en haar dan te vragen of ze haar leven aan Jezus wilde geven. Maar dat betekent niet dat het verkeerd is! Dit is leren onder genade. Weet je nog? Door kennis toe te passen in de praktijk ontwikkelen we vaardigheden.

Goedheid en genade

Genade wordt vaak omschreven als een onverdiende gunst. Het goedgunstig handelen van God, dat door de mens wordt ervaren als een geschenk. En dat is het ook! Maar genade is zoveel meer. Laatst hoorde ik het een bijbelleraar mooi zeggen: “als genade alleen een onverdiende gunst zou zijn, dan zou Jezus het niet krijgen, want hij verdiende het wel!”

Genade is zoveel meer. Afgelopen zondag was ik in de samenkomst in onze gemeente. Tijdens de aanbidding vroeg ik God: ‘wat bent u nu aan het doen als wij voor u zingen?’ En God zei alleen: ‘Ik geef genade’. En Hij wist dat ik natuurlijk de afgelopen week bezig geweest was met de betekenis van genade. Dit was het wat God dus eigenlijk aan het doen was op dat moment:

‘De barmhartige goedheid waarmee God zijn heilige invloed op zielen uitoefent;
hen tot Christus keert,
hen bewaart,
hen versterkt,
hen geloof vergroot,
kennis en genegenheid vergroot en
hen aansteekt tot uitoefening van christelijke deugden’.

Wauw, dank U Heer: Uw goedheid en genade volgen ons op deze manier alle dagen van ons leven! (Ps. 23:6)

Positief reageren op genade

We hebben dus gezien dat we vervuld zijn met wijsheid om toe te nemen in wijsheid. Wijsheid bestaat uit kennis, vaardigheden en ervaring. Dat we ontwikkelen door te wandelen met Gods Geest. En het toenemen in wijsheid leidt weer naar geestelijke volwassenheid. Wat een genade van God! We zijn zo bevoorrecht om Hem te mogen leren kennen.

Omgaan met God onthuld steeds meer van die perfecte, bewegende afbeelding van Gods natuur voor ons. Hij is goed, aangenaam, vriendelijk, liefdevol en trouw naar ons. Als we positief reageren op op Hem dan neemt genade toe bij God. We geloven, vertrouwen en gehoorzamen Hem meer en meer. Hij heeft toestemming om Zijn heilige invloed uit te oefenen op onze zielen en Hij gebruikt ons leven. Gods genade geeft ons vreugde, plezier en verrukking. Het is heerlijk voor onze ziel! We komen in een geestelijke toestand van iemand die wordt geregeerd door de kracht van genade!

Charme

Het Griekse woord voor genade is ‘charis’ waar wij charme van kennen. Dat betekent ook wel aantrekkingskracht. Genade bij mensen neemt toe omdat we mensen worden die aantrekkelijk zijn om mee om te gaan. De goedheid en genade van God maakt ons blij. Van binnen zijn we in Zijn vreugde, vrede en liefde. Van buiten uit zich dat in liefdevolle vriendelijkheid, trouw zijn, wijsheid gebruiken, positiviteit en goed zijn voor de mensen om je heen – toch?

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “Toenemen in genade”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *