Aan de voeten van Jezus

God is een vriendelijke God. Hij wacht liefdevol tot we Hem uitnodigen in ons hart. En als we Hem uitnodigen, dan komt Hij. Martha ontving Jezus in haar huis als gast. Wat een voorrecht als Hij bij je komt eten! Maar alles moet dan wel perfect zijn. Je serveert Jezus toch geen simpel broodje voor? Met al dat werk kon ze wel wat hulp gebruiken van haar zus Maria, maar die deed maar één ding: zitten aan de voeten van Jezus. Toen het haar écht teveel werd klaagde ze erover bij Jezus. Wil je weten wat Hij zei? Lees het in mijn nieuwe blog!

‘Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Here, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen’.
Lukas 10: 38-42, HSV

Nobele Martha

Jezus ontvangen in jouw huis is als Hem aannemen in jouw hart. Maar geloven in Jezus is anders dan luisteren naar Jezus.

Laten we proberen om ons te verplaatsen in Martha. Ze nodigde Jezus uit in haar huis. Uit het verhaal kunnen we uitmaken dat zij echt wel besefte dat Jezus een groot man was. Ze maakte zich druk om Hem zo goed mogelijk te dienen en dat zou je helemaal niet doen als je er niet om geeft. Kortom: ze geloofde in Jezus, wilde voor Hem doen wat ze kon en ze wilde het goed doen. Dat zijn nobele en goede dingen die Martha wilde, niet?

Maar het was wel een beetje veel werk. Dat maakte haar onrustig. Zou ze wel goed genoeg zijn om een uitmuntende gastvrouw te zijn? Bij een speciale gast wordt de druk hoger. Wat als ze het eten per ongeluk laat vallen? Of iets vergeet toe te voegen? Ze kon wel wat hulp gebruiken. Hulp van iemand die je goed kent, die je nog eens herinnert aan je kwaliteiten. Ja, het liefste iemand die uit zichzelf je een vlugge bemoediging influistert als ze hoort zuchten en je zweetdruppels op je voorhoofd ziet glimmen. Maar de persoon die je het hardste nodig hebt op dat moment laat je gewoon in de steek en gaat lekker chillen aan de voeten van Jezus!

Wat jij nodig hebt

Ik kan wel begrijpen dat ze teleurstelling kon voelen door haar zus Maria. En door die teleurstelling vroeg ze haar niet om hulp. Nee, ze was gekwetst. Ze koos er voor haar gevoelens te uitte bij Jezus. Misschien dacht ze wel: ‘Jezus weet wat goed en slecht is. Hij zou Maria kunnen zeggen dat dit niet door de beugel kan’. Misschien lijkt de reactie van Jezus niet wat ze gehoopt had, maar ik geloof dat het een goede dag was voor Martha.

Jezus antwoordde en zei tegen haar: ‘Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen’. In plaats van focussen op Maria, belicht Jezus wat Martha zelf nodig heeft. Waarom doet Jezus dat? Omdat Hij van haar houdt.

Heb je ook wel eens gebeden dat iemand anders iets moet veranderen omdat die persoon je kwetst? God zal altijd gericht zijn op jouw noden. Wat heb je zelf nodig? Wat kan Hij je geven? Wie of wat kan God zijn voor jou?

Denk je dat Martha na de reactie van Jezus huilend was weggerend? Ik geloof dat Jezus haar een dikke knuffel heeft gegeven en dat Martha na deze gebeurtenis dat ene ding heeft ontvangen wat zij nodig had.

Eén ding

God heeft ons uitgekozen. Hij besloot wie Hij geschikt achtte om zijn gunsten te ontvangen. God wilde ons apart zetten om in het bijzonder de Zijne te zijn. Maar God wil ons ook begeleiden in dit leven met Zijn voortdurende genadige toezicht. Wat is dat ene ding waar Jezus het over heeft? Dat is net als Maria zitten aan de voeten van Jezus. Dat betekent dat je Jezus kiest als jouw leermeester in het geloof. Niet alleen geloven in Jezus, maar ook luisteren naar Jezus. Net als Maria had David dit ook ontdekt. Hij legt uit wat er gebeurt als je aan de voeten van Jezus zit.

‘Eén ding hebt ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel’.
Psalmen 27:4, HSV

Wonen in het huis van de HEERE is als verblijven in Gods aanwezigheid. En wat mooi is, is dat wonen ook zitten betekent. Zitten in de heerlijke aanwezigheid van God. Als je zit, dan rust je uit. In de rust kunnen we Gods stem of woord verstaan. En door het woord van God te ontvangen, kunnen we de schoonheid van God aanschouwen. Door Zijn woord ontdekken we hoe vriendelijk, liefdevol, genadig en aangenaam het karakter of natuur van God is voor ons. Aan de voeten van Jezus kunnen we staren naar Zijn lieflijke schoonheid.

Majestueuze grootheid

In de Psalm kunnen we lezen dat God een huis heeft en een tempel, zie je dat? Dat komt omdat we niet alleen tot Gods huishouden horen – als Zijn kind in Zijn gezin – maar ook Zijn majestueuze grootheid mogen leren kennen! Hij is een grote Koning met een paleis. Er is niemand groter dan onze God. En dat heeft God wel getoond door Zijn Zoon Jezus Christus. God heeft Christus uit de dood laten doen opstaan! Hij heeft Jezus het absolute gezag gegeven over alles in de hemel en op aarde. En heeft Hem Hoofd gemaakt van Zijn lichaam, die de volheid van Hem weerspiegeld in alle gelovigen op aarde (Efz. 1:20-23). Aan de voeten van Jezus leer je dus niet alleen over de natuur van God, maar ook over Zijn kracht!

Dit veranderd ons leven: weten wie God is, en wat Hij kan.

Er is geen andere god die de power heeft om te vergeven en te breken met de macht van zonde en dood. Er is ook geen andere god die de power heeft om nieuw en eeuwig leven te geven. Maria had het juiste gekozen en Martha had herstel ontvangen om het juiste te kiezen. Hoe zit het met jou? Zit jij aan de voeten van Jezus Zijn schoonheid te aanschouwen?

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *