Overvloed van vreugde

Sommige mensen zeggen het één en later het ander, of zeggen het één en handelen niet overeenkomstig. Maar Jezus is wie Hij zegt dat Hij is en Zijn werk is volbracht en compleet. Dat wordt bevestigd op vele manieren. Hoe? Daar geef ik antwoord op in dit nieuwe blog. Het antwoord leidt naar een overvloed van vreugde!

Het pad des levens

‘Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig’.
Psalmen 16:11, NBG51

Wist je dat deze tekst over Jezus gaat? Ik zal het je laten zien. Want wat zegt Jezus van Zichzelf? ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Joh. 14:6). Jezus is naar de aarde gekomen en heeft de weg naar de Vader bekend gemaakt. Hij is die weg. Als we in Hem geloven kunnen we bij de Vader komen. Met andere woorden: Jezus is het pad des levens die de wereld bekend is gemaakt.

Aan het einde van de tekst staat er dat liefelijkheid aan de rechterhand van God is, voor eeuwig. Wie zit er aan de rechterhand van God voor eeuwig? Jezus!

Waarom geeft het een overvloed van vreugde voor Gods aangezicht? Net zagen we dat je niet zonder Jezus bij God de Vader kunt komen. Maar als je voor het aangezicht van God bent, dan heb je dus de juiste weg genomen! Dat bevestigd dat Jezus de waarheid van Zichzelf heeft gesproken toen Hij zei dat Hij de weg is naar de Vader.

Echt leven

Jezus is de weg, maar God de Vader is de bestemming. Waarom? De opdracht van Jezus was om leven te schenken aan allen die de Vader Hem zou geven (Joh. 17:2). In Johannes 17:3 legt Jezus uit wat [eeuwig] leven is.

‘Het eeuwige leven is dat zij U, de enige ware God kennen en degene die U gestuurd hebt, Jezus Christus’.

Dit bevestigd dat Jezus ook het leven is, want door Hem kunnen wij God weer leren kennen. Dit toont ons dat God in de hemel een relatie wil met de mens. Hij heeft er de hoogste prijs voor betaald – het leven van Zijn Zoon Jezus. Hij wil een Vader voor ons zijn en ons kinderen noemen. Echt leven is God kennen, en Zijn Zoon die Hij gestuurd heeft. Het pad des levens is ons bekend gemaakt met als doel weer relatie te hebben met God de Vader.

Echt leven = God kennen

Jezus zegt ‘Ik ben…’ En de Vader bevestigd de identiteit van Jezus. Jezus is wie Hij zegt dat Hij is. Als Jezus bevestigd wordt als de weg, de waarheid en het leven, door de Vader, zou Hij dan ook niet van alle andere dingen de waarheid spreken?

Het volbrachte werk

Als wij voor Gods aangezicht verschijnen gebeurt er nog iets moois. Want zegt God: ‘Wat kom jij hier doen? Ik ga je straffen en gooi je in een diepe put’. Natuurlijk niet! God zegt: ‘Welkom, mijn geliefde. Ik heb lang op je gewacht. Vanaf nu noem ik je Mijn kind en ben ik jouw Vader. Ik ben blij dat je voor Mijn Zoon hebt gekozen, zodat we samen kunnen zijn tot in eeuwigheid!’ Dit laat ons zien dat God een goede God is; een goede Vader die van ons houdt.

Dat bevestigd en betekent ook dat het werk van Jezus compleet en volbracht is. Want Jezus heeft écht alle zonden van de wereld op Zich genomen, want ander zou God nog steeds moeten afrekenen met zonde. Als je Hem aanneemt als jouw persoonlijk Redder en Verlosser dan heeft Jezus:

  • jouw zonden vergeven en je schoongewassen;
  • de straf die jij verdiende op Zich genomen aan het kruis;
  • je bevrijd uit de macht van de dood en zonde;
  • Zijn leven voor je gegeven;
  • nieuw en eeuwig leven geschonken in de Heilige Geest;
  • de scheiding tussen God en de mens voor eeuwig hersteld!

Als voorproefje hebben wij de Heilige Geest ontvangen. Jezus noemt Hem de bron van alle waarheid, de Helper en de vertrooster. Hij getuigt van Jezus en zijn volbrachte werk (Joh. 15:26). Zonder de Heilige Geest kun je niet begrijpen wie Jezus is. Hij laat ons zien wat Jezus voor ons gedaan heeft, waardoor je Hem kunt geloven en aannemen als Redder. Dus zonder de Heilige Geest kunnen we niet tot Jezus komen en zonder Jezus kunnen we niet tot de Vader komen. Zij bevestigen elkaar. En daarom kunnen wij met vol vertrouwen in alle zekerheid geloven in een betrouwbare God!

Vreugde

Oh, waar zouden wij toch zijn als God geen goede God was?! Maar gelukkig is Hij dat! Hij wil voor eeuwig met ons in relatie zijn. Wij hebben constant vrije toegang tot het Koninkrijk van het licht. We hebben in de Heilige Geest liefde, vrede, blijdschap, kracht, geloof, gezondheid en hoop. Niemand kan je dat ooit nog afpakken – niemand kan ons scheiden van God! Deze wetenschap en kennis over God leidt tot een bron van eindeloze gelukzaligheid en overvloed aan vreugde! De grondtekst toont ons dat vreugde een voldoening is die diep tot je hele wezen doordringt. Laat het bovengenoemde diep tot je doordringen. Het is geen tijdelijk gevoel, naar een verzadigde en voldane, constante toestand. Alsof je geen honger meer hebt en het ook niet meer zal krijgen. Dit is absoluut de hoogste vorm van geluk die men hier op aarde kan vinden en ervaren!

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “Overvloed van vreugde”

  1. Ik vind dit een heel mooie blog en uitleg. Vooral dat stukje: “God zegt: ‘Welkom, mijn geliefde. Ik heb lang op je gewacht. Vanaf nu noem ik je Mijn kind en ben ik jouw Vader.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *