Jezus geeft en de vijand neemt

Als gelovigen hebben we te maken met een reeële vijand. Jezus noemt hem een dief en waarschuwt ons voor hem. Wat wil hij van ons nemen? En wat wil Jezus ons geven? Lees het in mijn nieuwe blog!

Stelen

In Johannes 10 onderwijst Jezus over de goede herder. Hij is de goede herder. Voordat we gaan kijken naar waarom Jezus dat zegt over Zichzelf, wil ik je eerst meenemen in wat de vijand van ons wil nemen. Wie is onze vijand? De duivel. Hij wordt door Jezus een dief genoemd. Een dief die drie dingen doet: stelen, doden en vernietigen.

‘De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven te geven en overvloed’.
Johannes 10:10, BB

Zie je ook dat er staat: ‘de dief komt…’? Dat betekent dat het een waarschuwing is. Op een moment in ons leven krijgen we met deze dief te maken. Een dief is iemand die iets neemt om het vervolgens onrechtmatig toe te eigenen. Hij doet dat natuurlijk stiekem, onopgemerkt en op een moment dat je het niet verwacht. Maar wat wil hij precies van ons stelen?

De waarheid

‘Wat in hun hart is gezaaid, wordt er meteen door de duivel weer uit geroofd’.
Uit Mattheüs 13:19

Wat was er in het hart gezaaid? Gods woord. Ik geloof dat de duivel ons wil beroven van de waarheid. Hij is er altijd op uit om de waarheid over God te stelen uit ons hart. Waarom zou hij het willen stelen? Dit leert ons een belangrijke les: Gods waarheid is kostbaar. En in Zijn waarheid zit een grote schat. De duivel doet er namelijk heel veel moeite voor om dat verborgen te houden!

Een andere betekenis van stelen vanuit de grondtekst is: ‘van licht beroven’. En wat noemt David een stralend licht dat ons de weg in het leven wijst? Gods woord (Ps. 119:105). En wat leert Jezus ons? Gods woord is de waarheid (Joh. 17:17). De waarheid is Jezus en Hij is gekomen naar de aarde om een licht te zijn die ons bevrijd van de duisternis. Eerst hadden we geen keuze en leefde we in de duisternis, maar dankzij Jezus kunnen we nu kiezen voor de waarheid. De waarheid over God is door Jezus in de wereld bekend gemaakt en toegankelijk voor iedereen!

Doden

Het tweede wat de dief doet is doden. De bijbelse betekenis van ‘dood’ is ook wel ‘gescheiden van’. Als wij de waarheid over Jezus niet kennen, kunnen wij nooit behouden worden. We zullen dan gescheiden blijven van God, onze Vader. Voordat ik een kind van God werd, geloofde ik in vele leugens over God. Ik dacht dat Hij een harde, ongenadige en ongevoelige God was die de wereld in de steek had gelaten. Is dat niet het tegenovergestelde van wie God is? Ik geloof dat de duivel ons ‘dood’ door ons niet alleen te beroven van de waarheid, maar door die ook vervangen door leugens! Op deze manier maakt hij het zoeken naar de waarheid voor de mens niet eens aantrekkelijk.

Helaas is het zo dat ook kinderen van God nog kunnen geloven in leugens van de duivel. Sommige mensen weten niet wat Gods woord zegt over bijvoorbeeld genezing, vergeving, of voorspoed en merken daardoor de zegen die God wel zo bedoeld had niet in hun leven. Op deze manier oefent de duivel toch nog invloed uit door zijn leugens en houdt hij ons in sommige gebieden nog gescheiden van God.

Vernietigen

Het derde wat de dief doet is vernietigen. Iemand die sterft, verlaat het lichaam en is er van gescheiden. Maar vernietigen gaat verder dan alleen een leven beroven. Vernietigen is ook tot na de natuurlijke dood. De grondtekst toont dat het volledig verliezen is van de duivel. Het betekent écht verloren gaan tot de eeuwige ellende in de hel. Dit proces is onomkeerbaar. Dan pas kan de duivel zeggen: ‘ik heb van je gewonnen.’ Maar zo lang wij hier op aarde zijn, kan hij dat nog niet zeggen. Er is altijd nog hoop (voor iedereen!) om de waarheid van Jezus Christus aan te nemen. En de waarheid is: Christus heeft de duivel verslagen en allen die dat geloven zijn met Christus overwinnaar!

Leven in overvloed

Wat zegt Jezus nog meer? ‘Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed’. Hoe kan Jezus ons leven geven? Omdat Hij Zijn leven vrijwillig en uit diepe liefde voor ons gaf. Hij geeft om Zijn schapen en kent ze bij allen naam. Wie zijn de schapen? Allen die Jezus [h]erkennen en naar Hem luisteren. De duivel dood en houdt de mens weg bij God, maar Jezus geeft leven en herenigd de mens met God.

Jezus geeft leven door je vriendelijk uit te nodigen om een persoonlijke en diepe relatie met God te hebben. Echt leven is relatie hebben met God. Met andere woorden; God kennen en Hem die Hij gestuurd heeft, Jezus Christus (Joh. 3:17). Als je relatie met God onderhoudt, dan noem je dat Jezus volgen. Waar leidt Jezus naartoe als we Hem volgen? Naar eeuwig leven. In vers 9 van Johannes 10 staat: ‘zij zullen ingaan en uitgaan en weide vinden’. Dat betekent dat wij nu al toegang hebben tot het Koninkrijk van Jezus en tot alle geestelijk zegen in overlvoed! Dat geeft ons een diepe zekerheid dat wij behouden zullen worden door een eeuwige Koning voor altijd!

Zo zie je maar hoe belangrijk het is om jouw relatie met God te onderhouden en Gods woord te kennen.

Samengevat

– De duivel steelt Gods waarheid – Jezus geeft ons de waarheid;
– De vijand doodt en wil scheiding tussen God & de mens behouden door zonde – Jezus geeft leven door de zonde weg te nemen en God & de mens bij elkaar te brengen;
– De dief vernietigd – Jezus geeft geestelijke zekerheid en toegang tot de hemel en al haar schatten tot in eeuwigheid!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *