Onvervulde hartsverlangen

Iedereen heeft hartsverlangen. Je zoekt de ideale partner, een leuke baan of de perfecte woning. Dat kan best iets doen met je levensgeluk. Als je dat nou maar had… dan was alles anders. Bestaan de ideale omstandigheden die bijdragen aan geluk wel? Misschien wel, maar dan voor een korte tijd. Voor je het weet komt er weer een ander probleem op je pad waar het leven je in dwingt om mee om te gaan. Ook voor een christen is het niet vanzelfsprekend dat je het nooit meer moeilijk hebt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een onvervuld hartsverlangen? Hoe geloof of bidt je dan? In de blog van deze week deel ik een persoonlijk hartsverlangen van mij met als doel om je te bemoedigen en handvaten te geven om vrede- en vreugdevol te blijven door bepaalde keuzes te maken.

Wat doe je met je hartsverlangen?

Jij wilt natuurlijk jouw hartsverlangen vervuld zien worden. Wij krijgen alles van God uit genade, maar ontvangen door gebed in geloof (Efez. 2:8-9). Zo heb je ook vergeving, genezing, en/of eeuwig leven ontvangen. Dus jouw hartsverlangen kan vervuld worden door een verzoek in te dienen in gebed bij de Hemelse Vader. Jakobus leert ons in hoofdstuk 4 dat als je niet vraagt, je ook niet ontvangt. We moeten dus gaan bidden of vragen in geloof.

‘Want een ieder die bidt, ontvangt,’ Mattheüs 7:8, HSV

Er zijn twee soorten geloof: menselijk en bovennatuurlijk geloof. Wij kunnen dingen inschatten en geloven in een bepaalde verwachting. Als ik zeg dat ik jou morgen bel, en ik altijd doe wat ik zeg, dan geloof je dat ik je morgen bel. Misschien gaat het gebeuren, misschien niet. Dat moet je afwachten. Maar bidden in geloof kan niet met menselijk geloof, maar met bovennatuurlijk geloof.

Bovennatuurlijk geloof

Wat is dan [bovennatuurlijk] geloof? Het is een zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet (Hebr. 11:1). Vroeger hebben vele mensen uit dit geloof geleefd. Denk aan Noach die een ark ging bouwen zonder dat er een aanwijzing was voor een komende natuurramp, of Abraham die de belofte had om vader te worden van vele terwijl hij en zijn vrouw Sara een hoge leeftijd hadden bereikt. Wij weten dat door God, het zichtbare voortgekomen is uit het onzichtbare.

Geloven ligt erg dicht bij vertrouwen. Alle geloofshelden vertrouwde Gods Woord boven de natuurlijke omstandigheden. Het heeft alles te maken met vertrouwen op God en Zijn Woord. Jouw geloof is een zekerheid en bewijs in jouw hart. Bidden in geloof is dus zeker weten wat er gaat gebeuren ook al is er nog niets van te zien.

Hoe krijg je dan geloof?

Dit bovennatuurlijk geloof komt niet automatisch. Je vertrouwt iemand die je niet kent ook niet automatisch. Het is goed om God te kennen en te weten hoe Hij denkt over zaken. De Bijbel roept ons op om zelf verantwoording te nemen de wil van God te zoeken (Efez. 5:17, Kol. 1:9).

‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is’. Romeinen 12:2, HSV

Hoe denkt God over jouw hartverlangen? Wat is Zijn wil voor jouw situatie? Geloof je dat je gaat ontvangen wat je God vraagt?

Er ontstaat geloof als je Gods wil kent en Gods Woord kent over jouw hartsverlangen. Als je dat hebt opgebouwd, kun je vrijmoedig gaan bidden in geloof.

Stappen voor het indienen van je hartsverlangen:

 1. Onderzoeken wat God zegt over jouw hartsverlangen in Zijn Woord
 2. Geloof bouwen door Gods Woord te blijven overdenken
 3. Vrijmoedig bidden in geloof
 4. God blijven danken voor de gebedsverhoring

Meanwhile…

Zolang je jouw hartsverlangen nog niet zichtbaar ziet in deze wereld, blijf je God danken voor de gebedsverhoring en blijf je staan op de beloften van God en het Woord van God! Zet Gods Koninkrijk op nummer 1 in je leven, blijf focussen op Zijn Woord en wandel in [goddelijke] liefde.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan… Ik wil graag met jullie delen hoe mijn man en ik er nu mee omgaan. Er zijn nog vele keuzes die je kunt maken.

Persoonlijk hartsverlangen

Mijn man en ik willen graag een kind. Wij zijn twee jaar aan het ‘proberen’. Toen ik single was had God mij een visioen laten zien van een zoon. Dit was ongeveer 5 jaar geleden, in augustus 2015. Voor mij stond en staat het vast: Ik zal moeder worden. Dan zal ik dus ook een man ontmoeten. 2 maanden later ontmoette ik mijn man en 2018 zijn we getrouwd.

Mijn man en ik kennen dus Gods wil voor de situatie en staan in geloof op Gods belofte. Samen hebben we het verzoek bij onze Hemelse Vader ingediend. Tot die tijd is niet altijd even makkelijk… wat doe je dan? En welke stappen kun je nu al zetten? Dit zijn de keuzes die wij tot nu toe steeds maken. Wij:

 • voelen ons bevoorrecht om te mogen dienen met verschillende taken in de kerk;
 • streven naar geestelijke groei en volgen bijbeltraining;
 • hebben besloten om ons niet te laten leiden door emoties of gevoelens, maar door Gods Woord, liefde en geloof;
 • proclameren en overdenken Gods Woord over ons leven (ook met betrekking tot een kinderwens);
 • danken God voor de gebedsverhoring;
 • vieren het verbond met God door regelmatig avondmaal te vieren samen;
 • zoeken naar de leiding van de Heilige Geest voor (evt. medische) stappen in het natuurlijke.

Meanwhile – Vrede en vreugde [voor ons]!

Wij hebben te maken met een betrouwbare God die niet liegen kan, altijd doet wat Hij beloofd en een goede, welbehaaglijke en volmaakte wil heeft voor ons leven! Hierdoor ervaren wij bovennatuurlijke vrede en vreugde. De omstandigheden bepalen ons geluk niet. Nee, onze relatie met God, Zijn Woord en Zijn Geest maken ons gelukkig. Want onze hoop is een anker voor onze ziel en onze zekerheid door geloof is onwrikbaar! (Hebr. 6:18-19).

Het is belangrijk welke keuzes wij maken over hoe onze houding is tijdens het wachten. De keuzes die mijn man en ik maken, kan iedereen – in elke situatie toepassen. Ga er gewoon mee door totdat jou hartsverlangen zichtbaar is – en zo niet – hoeft het niet te betekenen dat jij ongelukkig bent. Vrede en vreugde is jouw deel; zet het vrij door geloof!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *