Alleen maar genade

‘Want uit genade ben u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.’ Efeze 2:8-9, HSV.

Als ik dit lees dan vraag ik mij af: ‘Wat heeft God nu eigenlijk voor een gave gegeven uit genade waardoor wij zalig zijn geworden door geloof?’ Laten we eerst kijken naar het eerste gedeelte van de vraag: ‘Wat heeft God voor een gave uit genade gegeven?’ Het woord ‘gave’ betekent een onverdiend, genadig cadeau/gift of offer/opoffering. In mijn eigen woorden: een onverdiend cadeau dat God iets gekost heeft. Wat heeft het God dan gekost? Wat deed God voor ons? Als eerste wil ik kijken naar wat God voor ons deed.

Wat deed God voor ons?

In Efeze 1:4 staat dat God al voor de grondlegging van de wereld een plan met een bestemming gemaakt heeft voor jou. Is dat niet wonderlijk? Het is God die jou al voor de wereld gemaakt was uitgekozen had om in relatie met Hem te leven. Toen jij nog niets goed of niets slechts had gedaan, had God al voor jou gekozen. Hiermee toont God Zijn grootheid.

Het volgende punt wat God deed uit genade was Zijn kracht tonen door Zijn Zoon Jezus Christus. In de AMP Bible vertaling (Efz. 1:20-23) heb ik drie manieren gevonden. God heeft Christus:

 1. uit de dood laten doen opstaan;
 2. het absolute gezag gegeven over alles in de hemel en op aarde;
 3. Hoofd gemaakt van Zijn lichaam, de Gemeente die de volheid van Hem weerspiegeld in alle gelovigen op aarde.

En het laatste punt over wat God deed is dat Hij Zijn onvoorstelbare, overvloedige en geweldige liefde en genade toonde aan ons door Zijn Geliefde Zoon als offer te geven voor de wereld.

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Johannes 3:16, HSV

Dus, wat God deed was Zijn geweldige grootheid, kracht en liefde tonen door Jezus heen naar ons toe.

Wat deed Jezus voor ons?

Laten we nu kijken naar wat Jezus voor ons deed. Hij:

 • openbaarde de heerlijkheid van de Vader, hetgeen dat eerst verborgen was;
 • overwon de zonde en vervulde de wet;
 • maakte de weg voor ons weer vrij naar de Vader (waardoor dat heerlijke plan dat God maakte voor de grondlegging van de wereld weer vervuld kon worden);
 • was ons voorbeeld in alles en leerde ons hoe wij moeten leven volgens Gods wil;
 • gehoorzaamde Gods plan en gaf Zijn leven door te sterven aan het kruis en weer op te staan uit de dood;
 • stuurde ons de Helper, de Heilige Geest.

Het eerste gedeelte van de vraag was: ‘Wat heeft God voor een gave uit genade gegeven?’ Samengevat is het zo: God heeft uit liefde Zijn Zoon gegeven om voor ons allen te sterven en op te staan uit de dood ons met Hem levend te maken. God heeft ons een geestelijke positie gegeven van autoriteit met Christus, omdat Hij alle gezag heeft in de hemel en op aarde. God heeft ons geplaatst in het Koninkrijk van het licht. En wij zijn een deel geworden van het lichaam van Christus, Zijn Gemeente door ons allen te verbinden in één Geest, de Heilige Geest. Op deze manier begeleid Jezus ons, om Zijn heerlijkheid te weerspiegelen hier op aarde. Wauw, wat een gift!

Zalig worden door geloof

Het tweede gedeelte van de vraag was: ‘…waardoor wij zalig zijn geworden door geloof?’ De betekenis van ‘zalig worden’ is ‘bevrijd, beschermd, genezen, behouden, gered, en heel gemaakt’. In mijn woorden betekent ‘zalig worden’ verlost zijn van zonde en eeuwig leven ontvangen hebben! Als wij het werk van God en van Jezus aannemen worden wij zalig. Hoe worden wij zalig? Door geloof, zegt de tekst.

In Romeinen 10:17 staat dat geloof komt door het horen van Gods Woord. Door het horen van Gods Woord ontstaat er geloof [van God] waardoor wij kunnen kiezen om dat aan te nemen (te gaan geloven) of af te wijzen. Geloven is namelijk iets zien wat je niet kunt waarnemen met je ogen.

Vaak komt een vrouw erachter dat zij zwanger is voordat het zichtbaar is aan haar buik. Zij gelooft het teststaafje, omdat die het aantoont. Als zij in haar achtste maand in de supermarkt loopt, dan zeggen mensen: ‘dat is een zwangere vrouw’, niet omdat ze het geloven, maar omdat zij het waarnemen met hun ogen. Geloof is geestelijk waarnemen en omdat je God niet kan zien, geloof ik dat zelfs het geloof, bovennatuurlijk geloof is als wij Gods Woord horen.

‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet’. Hebreeën 11:1, NBG51.

Als wij het werk van God aannemen dan worden wij verzegeld met de Heilige Geest en als wij het afwijzen, worden wij niet wedergeboren en kunnen we nooit in contact met God komen.

Wat doet de Heilige Geest voor ons?

De Heilige Geest is het bewijs dat wij ontvangen [gift] als wij het werk van God aannemen. Hij is de Geest van wijsheid en openbaring. Laten we nu kijken naar wat de Geest voor ons doet, Hij:

 • maakt Gods wil bekend;
 • verlicht ons verstand en opent de geschriften, zodat wij God kunnen leren kennen;
 • maakt ons bekwaam om in alle opzichten gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus Christus!

Niets in de hele verhaal is een resultaat van onze eigen werken. Zelfs als wij proberen om ons aan de wet van Mozes te houden is het tevergeefs (AMP). Dit is de weg die God bedacht voor ons. Dit is de wil van God, bekend gemaakt door Zijn Woord, door Zijn Zoon en de Heilige Geest. Het enige wat wij kunnen doen is: Gods Woord horen, het evangelie, het daarna aannemen door te geloven en zelfs dan vervuld God, in ons nog alles wat Hij van ons vraagt! Jezus zet Zijn werk voort in onze levens vandaag.

Laten wij nu nergens in roemen. Het is God die jou bedacht en uitkoos, het is Jezus die jou weer leven gaf en een weg terug naar de Vader en het is de Heilige Geest die in jou werkt vandaag. Het blog dat je nu leest, is een idee geweest van de Vader, Jezus die het mogelijk heeft gemaakt en de Heilige Geest die het inzicht gegeven heeft. Zo komt deze boodschap vanuit de hemel via mij, bij jou op dit moment! Het is alleen maar genade. Amen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *