Hemelse talenten

Hoe ga jij om met wat God je gegeven heeft? Hoe ben jij een zegen voor een ander? Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God met een heer die zijn dienaren talenten toevertrouwde. Wat kunnen wij daaruit leren?

Van hoge waarde

We lopen de vergelijking stap voor stap samen door.

‘Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun bezittingen toevertrouwde. En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.’ Mattheüs 25:14-15, HSV

Wat opvalt is dat de heer zijn bezittingen toevertrouwde aan zijn dienaren; hij gaf ze er verantwoording over. Zelf koos hij hoeveel hij de dienaren gaf, ieder naar zijn bekwaamheid. Dat betekent dat de heer zijn dienaren kende. In de vergelijking is de heer, God en zijn wij de dienaren. God kent ons en heeft ons allen uit genade iets gegeven. Omdat wij geen groot geldbedrag hebben meegekregen uit de hemel bij onze geboorte, geloof ik dat de Jezus wel wil duidelijk maken hoe waardevol dat is voor God. Sommige krijgen meer dan anderen, maar allen krijgen iets [kostbaars]. Met de ‘talenten’, worden gaven en vaardigheden bedoeld. Bekwaamheid betekent dan ook: vaardigheid, deskundigheid, geschiktheid, vermogen of bewerker van.

Wat ga je er mee doen?

We hebben dus allen wel iets meegekregen van God dat Hij ons toevertrouwd en waar wij het vermogen voor hebben om het te beoefenen. We gaan verder.

‘Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef het in een gat in de grond en verborg het geld van de heer’. Mattheüs 25:15-18, HSV

De dienaren moesten kiezen wat zij gingen doen met wat hen gegeven was.

Well done!

‘Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zie: Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. En degene die twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee talenten hebt u mij gegeven; zie, nog twee talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer’. Mattheüs 25:18-23, HSV

Hier kunnen we lezen dat de heer net zo tevreden was over de dienaar met vijf talenten, als de dienaar met twee talenten. Het maakt niet uit hoeveel je hebt ontvangen of hoeveel winst je hebt gemaakt; het gaat erom wat je er mee doet. Iedereen die waarde hecht aan de gave en talenten die God je gegeven heeft en ze wijs gebruikt, zal meer gegeven worden. Wat moesten de dienaren blij zijn om te horen dat de heer tevreden was! Ze kregen meteen promotie! En alsof dat niet genoeg was; ze mochten delen in de vreugde met de heer – wauw!

Slechte en luie dienaar…

‘Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait, waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan, en heb uw talent verborgen in de grond, zie hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.’ Mattheüs 25:24-30, HSV

Hij was niet wijs omgegaan met wat hij had gekregen. Hij hield zijn talent geheim en verstopte het in de grond. God had het hem gegeven naar zijn eigen bekwaamheid om er iets mee te doen; volgens God kon hij het én was hij er verantwoordelijk voor. Hij liet zich leiden door angst; het verdoofde hem. God is daar niet blij mee. Hij heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben om onze talenten te beheren. Door iets met onze talenten te doen zegenen wij andere mensen om ons heen. Op deze manier kunnen wij God dienen en Zijn heerlijkheid tonen hier op aarde.

Samengevat:

  • God heeft kostbare gaven en talenten in je gelegd;
  • Hij weet dat je het vermogen hebt om er iets mee te doen;
  • als je er wijs mee omgaat, krijg je promotie en kun je delen in Zijn vreugde;
  • als je er niets mee doet, of laat leiden door angst resulteert dat in rouw, pijn en verlies.

Overdenking

Weet jij wat God in je heeft gelegd? (Zo niet, vraag het Hem en Hij verteld het je graag!) Waar ben je goed in? Hoe ga jij om met wat God je gegeven heeft? Hoe ben jij een zegen voor een ander?

We hoeven niet te vergelijken met anderen; laten we tevreden zijn met wat wij hebben gekregen. Je hoeft niet de beste te zijn, daar gaat het niet om bij God. Laat je niet leiden door angst. Mijn eerste blog is ook anders dan mijn laatste; onderweg groei je. Begraaf je gaven en talenten niet – je bent waardevol!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *