Ontzag voor God

Ontzag voor God is als ‘de vrezen des Heren’. Heb je wel eens harde donderklappen gehoord als het onweert? Als God zich openbaart gaat dat gepaard met macht en kracht! Mensen beseffen opeens hoe heilig God is, maar ervaren tegelijk een diepe vreugde dat Hij leeft. Een sterke nood voor vergeving vragen komt op en wij ontdekken hoe genadig God is!

Als wij om ons heen kijken, kunnen wij ontzagwekkende dingen zien. Wij weten niet hoe ver het heelal reikt. Er is een enorme hoeveelheid en diversiteit in plantsoorten. Wie weet hoe diep en breed de oceanen gaan? Er zijn nog plekken die niet zijn betreden door mensen op aarde. God zorgt voor alle dieren en geef ze wat ze nodig hebben. Hij heeft elke zandkorrel en elke sneeuwkristal uniek geschapen. Zijn grootheid is al te zien in Zijn schepping. Wonderlijk!

Zijn scheppende macht en majesteit zijn groot, maar Zijn liefde voor ons is nog groter! De Almachtige God, de Koning der Koningen, de Heer der Heerscharen, de Schepper van al wat leeft verlangt naar jou! Hij heeft ervoor gekozen om Zijn kroon af te zetten, heeft Zijn troon verlaten en is neergedaald uit de hemel om ons te redden. Hij heeft Zichzelf tot de kleinste gemaakt, terwijl Hij in werkelijkheid de grootste is!

Balans

Als wij alleen maar de liefde en goedheid van God zouden kennen, dan kan dat ons wetteloos maken. En als wij alleen de vreze des Heren zouden kennen, dan kan dat ons wettisch maken. Laat er een balans zijn in deze twee dingen. Aan de ene kant is God het meest machtige en krachtigste in het universum, niets is aan Hem gelijk. En aan de andere kant is Hij een barmhartige, genadige en liefdevolle God.

Een sterk geweten

Hoe meer ontzag je heb voor God, hoe sterker je geweten. Je geweten is eigenlijk het besef van goed en kwaad. Als jij bijvoorbeeld heel makkelijk kan liegen, en je voelt je niet schuldig, dan kan je zeggen dat je niet echt ontzag hebt voor God. De Heilige Geest is ons innerlijke kompas, die getuigt tegen ons geweten en bekendmaakt wat God wil (of niet wil). Hij helpt ons zo om keuzes te maken. Hoe meer wij beseffen hoe groot God is, hoe meer wij goed willen doen en de leiding van de Heilige Geest willen volgen. Ontzag leidt naar gehoorzaamheid.

Sommige christenen leven in angst, gebondenheid of zonde waardoor zij toch nog zondigen en met een schuldgevoel achter blijven. Ontzag voor God geeft niet alleen een sterk geweten, maar geeft ook leven, hulp, redding, rust en geluk. In Psalm 145:19 staat dat aan de mensen die ontzag voor God hebben, Hij geeft waar zij om vragen.

Ware wijsheid

Het diepe ontzag voor God is de eerste voorwaarde om ware wijsheid, verstand, kennis en inzicht te verkrijgen. In 1 Koningen 3 lezen we dat God vraagt aan Salomo: “vraag Mij wat je wil, en ik zal het geven.” Salomo vroeg om wijsheid, omdat hij zijn taak als Koning goed wilde uitvoeren. God was er blij mee en gaf hem meer dan hij vroeg! Volgens de Bijbel is wijsheid dus iets wat je kan ontvangen en niet wat je al bezit. De enige bron waar je dat vandaan kan halen is van God en niet uit studieboeken, of door ervaringen. De wijsheid die van God komt is zuiver, vol vrede, bescheiden, gehoorzaam, vriendelijk en vol goede daden, zonder iemand voor te trekken en eerlijk bedoeld. (Jakobus 3:17, BB) Wijsheid is kostbaarder dan goud en wij mogen er altijd om vragen!

Zeven beloften door ontzag voor God

1. Wijsheid (Spreuken 9:10, 15:23, 1:7, Psalm 111:10)
2. Vertrouwelijke omgang met God (Psalm 25:14)
3. Leven (Spreuken 10:27, 14:27)
4. Rust (Spreuken 14:26)
5. Geluk, welzaligheid (Psalm 112:1, 128:1-2)
6. Zijn goedheid en trouw (Psalm 103:17)
7. Hulp en redding (Psalm 145:19, 85:10)

Het komt erop neer dat wij altijd dienen te beseffen en te overdenken hoe groot en machtig God is. Dan geven wij God de eer die Hem toekomt en dat brengt vele zegeningen met zich mee!

2 gedachten over “Ontzag voor God”

  1. Een mooi stukje… en genoeg om uit te halen
    Vooral dat Hij de God is die hemel en aarde gemaakt heeft en de Vader waar we op schot willen zitten
    Ja deze twee dingen leer je door je levensweg met Hem
    Die liefde wil je voor iedereen
    Om daar in door te groeien heb je mensen om je heen nodig mee het zelfde verlangen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *