Ken de streken van de vijand

Naar schatting hebben we ongeveer veertig- tot zestigduizend gedachten per dag in ons hoofd! Dat zouden ongeveer 3000 gedachten per uur zijn. Onze vijand wil via onze gedachten invloed op ons leven hebben. Hoe werkt dat dan precies? En hoe kunnen wij zijn invloed herkennen? 

Als eerste kunnen we kijken naar de plaats van onze vijand. Vanuit het Griekse denken wordt de wereld verdeeld in een natuurlijk en bovennatuurlijk deel. Wij gaan er dan vanuit dat satan deel uit maakt van het bovennatuurlijke en plaatsen wij hem automatisch op gelijke hoogte met God, alsof hij gelijk zou zijn in macht en autoriteit. Wij zouden er beter aan doen om de wereld te verdelen zoals de Bijbel dat doet. Aan de ene kant staat de Schepper en aan de andere kant Zijn schepselen, inclusief satan. Hij is niet almachtig, niet alwetend en is niet meer dan een schepsel. Hij kan niet op twee plekken tegelijk zijn.

Als tweede kunnen wij onze vijand makkelijker weerstaan als wij zijn strategie herkennen. In Lucas 4 verzocht satan Jezus in de woestijn. Wat al meteen opvalt, is dat satan Hem komt opzoeken als Jezus honger heeft.  

Driemaal verzoeking 

In Lucas 4:3 verzocht de duivel Jezus de eerste keer. Hij zei: ‘indien gij Gods Zoon bent…’ Dit is een aanval op de identiteit van Jezus als Gods Zoon. De tweede keer in Lucas 4:6 zei hij: ‘ik zal je alles geven als je mij aanbidt.’ Hier zei hij dat hij macht kan geven en dat hij heel graag aanbeden wil worden. De derde keer in Lucas 4:9 valt hij Jezus weer aan op Zijn identiteit: ‘indien gij Gods Zoon bent,’ hieraan voegt hij toe: ‘...want er staat geschreven…’ Hij kent het woord van God en wil het op een verkeerde manier uitleggen.  

Satan komt je dus verzoeken op je zwakste moment. Hij schetst vaak een aantrekkelijke illusie voor ons. Hij wil dus dat je macht aan hem geeft over je situatie door naar zijn leugens te luisteren. Dan gaat hij het gebruiken om ons te vernietigen. Hij kent het Woord van God en probeert het op een verkeerde manier uit te leggen. Tweemaal valt hij Jezus aan op Zijn identiteit. Het is extra belangrijk dat wij weten wie we zijn in Christus Jezus! 

Wat kunnen wij dan doen?  

Het is belangrijk dat wij Gods Woord goed kennen. Dan kunnen wij ook herkennen als satan het verkeerd wil uitleggen en ons wil misleiden. Jezus bood weerstand door het Woord te gebruiken als wapen. Open je mond! In Lucas 4:13 staat dat satan niets meer kon doen en liet Jezus met rust. 

Mijn diepgewortelde gedachte

Een lange tijd zat de diepgewortelde gedachte in mijn hoofd: ‘ik kan het niet’. Dit blokkeerde mij elke keer als ik iets voor Jezus wilde doen. Als dat weer begon op te spelen, kwamen er meer gedachten bij zoals: ‘er zijn anderen die het beter kunnen, of ‘ik ga het dan vast verprutsen’. Ondanks dat ik christen was, gaf ik satan toch macht door zijn leugens te geloven. Ik begreep pas dat deze gedachten niet in lijn stonden met Gods Woord toen ik las in Filippenzen 4:13: ‘Ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor kracht geeft.’ (HTB). Ik besefte dat ik niets kan doen zonder Jezus, op eigen kracht, maar met Hem ben ik een overwinnaar. Ik ging dit Woord elke keer hardop zeggen als ik zulke gedachten had en de blokkade verdween! 

En vergeet niet: God heeft satan in Zijn macht en wij kunnen nooit boven ons vermogen verzocht worden!  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *