Jezus, de koperen slang

Wat ik zo mooi vind, is dat de Bijbel ons steeds leert dat het Nieuwe Testament de openbaring is van het Oude Testament. In Johannes 3:14 lezen we: ‘Zoals Mozes in de woestijn een koperen slang omhooghield, zo moet ook Ik, de Mensenzoon, omhoog geheven worden, opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben.’ (HTB) Maar… waarom vergelijkt Jezus Zichzelf met een slang?

In Numeri 21 lezen we wat God allemaal deed voor het volk van Israël. Hij bevrijdde hen uit Egypte, beschermde ze tegen het leger van Farao en maakte een doorgang door de zee. Ze waren niet dankbaar en klaagde over het manna uit de hemel. Ze plaatste zichzelf buiten de bescherming van God. Het gevolg daarvan waren giftige slangenbeten in de woestijn. Onze genadige God zei tegen Mozes: ‘laat een koperen slang maken en bevestig het op een staak. Als er iemand wordt gebeten, kan die naar de koperen slang kijken en blijven leven’.  

Jezus nam de vloeken voor onze zonden aan het kruis om ons vrijheid te bieden. Een vervloekt schepsel, de slang, die dood bracht in het hof van Eden werd door het offer aan het kruis een symbool van genade! Wauw. In de Bijbel staat koper voor oordeel. Zo, Jezus offerde Zichzelf op om de koperen slang in de woestijn te worden voor ons. Zo kon Gods oordeel neer komen op Hem aan het kruis! Kijk naar en geloof in Jezus en je zal eeuwig blijven leven!

1 gedachte over “Jezus, de koperen slang”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *