Machtig liefdevol

Vroeger moest Mozes elke keer als hij met God praatte de berg Sinaï beklimmen! De berg staat als symbool voor een verbinding tussen hemel en aarde. Nu hoeven we gelukkig niet elke keer als we met God willen praten letterlijk een berg te beklimmen. De Hebreeënbrief leert ons dat we als gelovigen kunnen komen tot de berg Sion. Wat betekent dat? Lees het in dit blog!

‘Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel’.
Hebreeën 12:22-24, HSV

De berg Sinaï

Mozes functioneerde als een bemiddelaar tussen het volk van Israël en God. God bevestigde dat door te zeggen tegen Mozes: “Ik kom naar u toe in de vorm van een donkere wolk, zodat het hele volk kan horen hoe Ik met u spreek en ze u voortaan altijd zullen zien als mijn vertegenwoordiger” (Ex. 19:9).

God maakte een behoorlijke indruk met Zijn komst. Het donderde en bliksemde op de berg. Er ging een grote zware wolk rond de top en er was een geluid van een ramshoorn te horen. De Heer was in een vuur op de berg neergedaald. De rook van dat vuur steeg op als de rook van een rokende oven. De hele berg beefde van de stem van de Heer. Ook de mensen beefde van angst en waren zó bang dat ze vroegen of God wilde ophouden met spreken! (Heb. 12:19)

Daar op die berg sloot God een verbond met het volk door de wet via Mozes te geven.

De berg Sion

Dit keer kwam God niet in vuur met donderslagen, rook en ramshoorngeluiden naar de aarde, maar als baby werd Hij geboren. Toen Jezus gedoopt werd scheurde de hemel open, en kwam er een stem uit de hemelen die zei: “U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” (Mar. 1:11) Jezus onderwierp Zich aan Gods plan en werd gekruisigd en gedood. God wekte Hem op uit de dood. Zo overwon Jezus de dood en ontwapende daarmee de macht van dat ene ding dat ons gescheiden houd van God: zonden.

Komen bij Jezus is als het naderen van de berg Sion. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de berg, de verbinding tussen hemel en aarde. En de nieuwe en laatste bemiddelaar tussen God en ons. Zijn bloed bedekt onze zonden. Zijn bloed geeft ons de mogelijkheid om te leven in genade van God door geloof. We beklimmen Hem als het ware en kunnen op de bergtop weer met God praten.

Door geloof in Jezus worden we met Hem opgewekt uit de dood tot het eeuwige leven. Onze namen worden opgeschreven in het Boek van het leven. We zijn kinderen van God, omdat we uit Hem geboren zijn. Nu zijn we hemelburgers; bewoners van het hemelse Jeruzalem.

De grote Rechter

Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwig Dezelfde (Heb. 13:8). God is nog steeds de Rechter over allen. Op Sinaï heerste de wet. Daar brandde Gods toorn op het moment dat het volk de wet overtreed. Op Sion heerst genade. Gods toorn is geplaatst op Jezus Christus toen Hij aan het kruis hing! Zonde is weggenomen en de wet heeft geen effect meer. We zijn voor altijd vrij, dankzij Jezus Christus.

Toen God sprak liet Zijn stem de aarde beven. En Hij heeft openlijk verkondigd: ‘Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven’ (Hag. 2:7) Dat betekent dat alles wat God gemaakt heeft met Zijn woord, op een dag zal beven, wankelen en verdwijnen. Maar het Koninkrijk van Jezus dat wij hebben ontvangen, het hemelse Jeruzalem kan niet schudden. Het staat stevig vast en kan niet wankelen! Het zal altijd blijven bestaan!

God spreekt nu niet meer via Mozes en de wet, maar via Jezus en door het geloof

We hebben dus gezien in het Oude verbond dat God zó machtig is dat de aarde beeft van Zijn stem. En in het nieuwe verbond zien we door Jezus Christus zo’n grote liefde van God voor de mens! God is nog steeds beide; [al]machtig liefdevol. Het is goed om te luisteren naar wat God zegt. Nu niet meer via Mozes en de wet, maar via Jezus en door het geloof. God spreekt door Jezus Christus [Zijn woord en Zijn Heilige Geest] vandaag de dag.

Lieve broeders en zusters, laten we daarom niet zo maar doen wat wij willen, maar luisteren naar God zoeken naar wat Hij wil. Laten we vast vertrouwen op Gods goedheid en Hem vol ontzag dienen, aanbidden en liefhebben. Amen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

4 gedachten over “Machtig liefdevol”

 1. Dank je wel Natasja. Dit is een heel mooi bericht. Wat een wonder dat we tot God kunnen gaan, nu. Gewoon waar we zijn. Dat Hij dat mogelijk heeft gemaakt.

 2. Jelle Breevaart

  Dag Natasja,

  Inderdaad is het geloof voldoende om Christus na te volgen.
  Vanuit de volheid die het geloof brengt komen er daden van liefde voort.
  We worden als mensen wedergeboren door het geloof en iedere keer dat we ons voeden met God’s Woord wordt God’s Levende genade vernieuwd. Het bemoedigt mij dat je deze blog zo mooi hebt geschreven.
  Ik bid voor je dat je steeds weer opnieuw inspiratie ontvangt van God’s Heilige Geest.

  Groetjes van Jelle Johannes.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *