Loslaten als christen

Ik heb ontdekt dat loslaten eigenlijk een belangrijk onderwerp is in een christenleven. Ik geloof dat er twee vormen zijn van loslaten: het loslaten van het leven (vertrouwen) en het loslaten van mensen die ons pijn hebben gedaan (vergeven). Maar… hoe laat je los?

1. Loslaten van het leven

Volgens het woordenboek betekent loslaten ‘in vrijheid stellen [uit gevangenschap]’, ‘niet langer druk maken om een probleem’ of ‘niet meer houden’. Maar Jezus heeft het over het loslaten van je leven! Lees maar in de volgende tekst:

‘Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het leven zal verliezen, zal het behouden.’
Lukas 17:33, HSV

Als je jouw leven wil behouden komt er een moment dat je het verliest door de [lichamelijk] dood. Maar als je in dit leven, hier op aarde, ervoor kiest om het te geven aan God, ontvang je direct eeuwig leven. Je zal op een moment gescheiden worden van je lichaam, wat wij nu kennen als doodgaan. Maar je bent vrij van de consequenties van zonde en niets kan jou meer scheiden van God! Niets kan het eeuwige leven afpakken dat God jou gegeven heeft.

Het is heerlijk om te weten dat als we gescheiden worden van ons lichaam, dat we bij God mogen zijn tot in eeuwigheid! Maar hoe laten we nu ons leven los in deze wereld, zodat we al de heerlijkheid die ons nu gegeven is kunnen ervaren?

Loslaten is vertrouwen

God belooft om ons niet los te laten en ons beslist niet te verlaten (Deut. 31:6-8, Joz.1:5, Hebr. 13:5). Loslaten is dus vertrouwen dat God ons niet loslaat. Het begint met beseffen dat wij geen controle over ons leven hebben. We kunnen er totaal geen invloed op uitoefenen. Sommige dingen overkomen ons nu eenmaal. Als wij eerlijk zijn tegen onszelf weten we niet eens of morgen zal komen – en God wel.

We kunnen ons leven in drie opzichten toevertrouwen aan God:
– Door het verleden los te laten, omdat God ons een nieuwe leven heeft gegeven en het verleden heeft uitgewist. Er is geen reden meer voor jou om achterom te kijken;
– Door niet te leven gericht op de situaties van nu, maar gericht op God;
– Door de toekomst los te laten en God te vertrouwen om ons te leiden naar waar Hij wil dat wij gaan. Niet bang zijn voor Zijn plan.

Groeien

Loslaten is jezelf vrijmaken om te groeien in vertrouwen in God. Als voorbeeld wil ik Bijbelsedinge nemen. God is de opdrachtgever en ik de uitvoerder. Hij geeft mij elke week een nieuwe boodschap en ik schrijf het op. Ik heb er totaal geen invloed op. Ik kan niet zeggen tegen God: geef mij nú de boodschap en niet morgen. Nee – ik moet gewoon vertrouwen dat God doet wat Hij heeft gezegd. En dan groeit mijn vertrouwen in God, want ik zie en ervaar dat Hij écht elke week een nieuwe boodschap geeft. Is dat wel eens moeilijk? Natuurlijk!

Here,
U heeft mij belooft dat U mij zou helpen met Bijbelsedinge.
Uw Woord zegt dat U mij nooit zal los laten of verlaten.
U bent goed en liefdevol.
Ik geloof en rust in U en vertrouw op U.
Stress, onzekerheid, twijfel of angst: ik laat jou niet toe in mijn gedachten. Ga weg.
Open mijn oren voor Uw stem. Ik wil Uw leiding volgen.
Amen.

Loslaten geeft God de kans om te laten zien dat Hij betrouwbaar, liefdevol, zorgzaam en genadig is. De eerste stap is dus beseffen dat je machteloos bent. De tweede stap is dat je hardop uitspreekt dat je de keuze maakt God te vertrouwen. En de derde stap is groeien in God en werkelijk gaan leven door te wandelen met Hem.

2. Loslaten van mensen

Bij het loslaten van mensen heeft het te maken met vergeving. Loslaten is ook het vergeven van jezelf en het vergeven van anderen. Bij vergeven van jezelf moet ik denken aan de verloren zoon. Op een moment komt hij tot inkeer en kiest ervoor naar huis te gaan. Hij is een zoon, maar is bereid zichzelf te verlagen als slaaf en opnieuw te beginnen. Hij is bereid om zichzelf te vergeven en vergeving te vragen. En kijk hoe mooi de vader reageert op zijn keuze:

‘En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde [rende!] hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.’
Lukas 15:20, HSV

Als wij ervoor kiezen naar de vader te gaan dan komt Hij rennend naar ons toe! Hij ontmoet ons halverwege. Nog voordat de zoon iets kon zeggen of om vergeving kon vragen knuffelde en kuste de vader hem!

Identiteit in Christus

Loslaten is dus niet wegstoppen of het ontkennen. Het is aanvaarden en er vervolgens iets mee doen: vergeven. Vergeven om verder te kunnen gaan met een God die ons verwelkomt met een kus, knuffel en een nieuw stel kleren. Als wij onszelf niet vergeven kunnen we ook nooit anderen liefhebben als onszelf (Mat. 22:39).

De gevoelens van schuld of schaamte die jij misschien hebt, die bepalen niet jouw identiteit in Christus! Je bent geen loser, roddelaar, dief of verslaafde meer als je Jezus hebt aangenomen. Het oude is voorbij. Als je dat leert omarmen, kun je ook leren jezelf te vergeven. Jij ben een nieuwe schepping; vergeven, schoongewassen door het bloed van Jezus en gerechtvaardigd. Dus laat geen leugens toe in je denken die jou ervan belemmeren in jouw identiteit in Christus.

Vergeven van anderen

Mensen doen ons wel eens pijn en wij anderen mensen ook wel eens – bewust of onbewust. Bij loslaten kun je anderen niet de schuld meer geven dat ze je hebben pijn gedaan. Nee – je besluit om dat los te laten. Je kunt geen keuzes maken voor iemand anders, je kunt anderen niet besturen, en je hebt geen invloed op wat zij denken over jou. Ook daarin moet je weer beseffen dat je machteloos staat. Waar je wel controle over hebt zijn jouw eigen keuzes. Kies ervoor om hen te vergeven zoals God jou heeft vergeven. Hij kwam naar ons toegerend terwijl wij Hem hadden pijn gedaan. Spreek het uit naar de personen die jou hebben pijn gedaan en ervaar de verlichting die daarna vrijkomt!

Loslaten leidt naar een leven van weer liefhebben.

Samengevat:

In het loslaten van ons leven is het belangrijk dat wij weten wie God is, zodat wij Hem ons leven kunnen toevertrouwen. En bij het loslaten van mensen is het belangrijk dat je weet wie je zelf bent in Christus om te kunnen vergeven. Het is niet afwachten, maar actief zijn door stappen te zetten.

Stap 1 is beseffen dat je geen controle hebt;
Stap 2 is uitspreken dat je een keuze maakt om te vertrouwen of te vergeven;
Stap 3 is [geestelijk] groeien en werkelijk leven in Christus!

Heel veel zegen en tot volgende week!

6 gedachten over “Loslaten als christen”

 1. dank je wel voor deze mooie overdenking over loslaten. Ik las Fil. 1:23 ‘bij Christus te zijn is verreweg het beste’. Toen kwam de gedachte bij me op dat ‘loslaten’ daarvoor essentieel is. Je heb me mooie inzichten gegeven vanuit de Bijbel.

 2. Dit is indd een mooie kijk
  Ik vind het heel mooi verwoord en heb er ook echt wat aan dit stuk mogen gelezen te hebben.
  Dit zijn zoizo moeilijke tijden voor ons allemaal, plaats daarbij dan ook nog eens een aantal persoonlijke tegenslagen, depresie van verliezen, personen waar je zielsveel van houd. Dit maakt diepe wonden die traag helen, Hoe dan ook we moeten door en LOSLATEN, er ligt vast wel iets moois int verschiet.
  Ik wou enkel dat het wat makkelijker ging

 3. Wat wonderschoon verwoord allemaal. Woorden schieten te kort. Wat helder en magnifiek samengevat met stukken uit de Bijbel. Elk woord stond op de juiste plek en is waar.
  De schrijver van dit stuk over loslaten wéét wat schrijven is.

 4. Heel erg bedankt voor dit mooie stuk! Ik word er helemaal kalm van en het vult me met warmte en liefde. Het is soms lastig je gedachte los te laten en je te beseffen dat leven met God in het huidige moment zoveel rust geeft. Ik heb veel tegenslagen gehad in mijn leven en daardoor ook in dalen gezeten. Door vertrouwen in God en de weg te accepteren die hij heeft bepaald, ben ik daar ook weer uitgekomen. Dingen die toen onmogelijk leken, heeft hij waargemaakt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *