Het uitroepen van God Woord

Heb je wel eens nagedacht over het feit dat Jezus vraagt om Hem te volgen? Hij vraagt niet om achter Hem te komen staan, of aan te sluiten in Zijn kring. Als je mijn blogs vaker leest, weet je dat ik geloof dat we als christen niet stil kunnen blijven zitten! Volgen is bewegen.

Deze week heb ik mij verdiept in proclamatie en belijden. Een aantal dagen later ontving ik proclamatiekaarten in de brievenbus en afgelopen zondag kwam het voor in de boodschap in onze kerk. Op de vraag: ‘waar zal ik deze week over schrijven, Heilige Geest?’ voelde ik mij dus genoodzaakt te delen met jullie wat ik ontdekt heb over proclameren!

Woorden hebben kracht

We weten het allemaal; complimentjes doen ons goed en gemene opmerkingen kunnen we voelen tot zelfs diep in ons hart. Ja, woorden hebben kracht – positieve en negatieve woorden. De kracht achter de woorden is of je ze uitspreekt in geloof of niet. Als je echt gelooft dat je iets niet kan en je spreekt dat uit, dan zal het je niet opbouwen. Woorden hebben kracht, maar Gods Woord nog veel meer. Hij heeft alles gemaakt met woorden. De hele wereld en alles wat daarop leeft. De oceaan heeft hij gemeten met Zijn handen en Hij weet zelfs hoe breed de hemel is!

Voordat je gaat proclameren is het van belang dat je beseft hoe groot en machtig Gods Woord is. Stel je eens een pistool voor. Het is een krachtig wapen waar je veel schade mee kunt aanrichten, maar als je niet weet hoe je het moet gebruiken dan zal er niets gebeuren. Net als met God Woord. Als het niet op de juiste manier gebruikt wordt zal er niets gebeuren. Voordat je op schietles gaat is de eerste waarschuwing dat je beseft wat je in je handen hebt en dat je er voorzichtig en met bedachtzaamheid mee moet omgaan. Door ontzag voor God besef je wat een krachtig wapen Gods Woord is.

Het woord ‘proclamatie’ komt uit het Latijns en in de Bijbel ligt de betekenis dichtbij ‘belijden’. Proclameren is uitroepen van Gods Woord en belijden is hetzelfde zeggen als wat God zegt. Wauw. In mijn eigen woorden is het dus Gods Woord uitroepen in geloof!

“Gods woorden uitspreken in geloof is net zo effectief als God ze zelf zegt”.

– Derek Prince

Gods Woord verkondigen

Ik ben op dit woord gekomen toen ik ‘de grote opdracht’ van Jezus [het evangelie van het Koninkrijk verkondigen naar alle volken tot het einde van de aarde] aan het bestuderen was. Voor het woord prediken ontdekte ik proclameren. We hebben de opdracht Gods Woord te verkondigen aan alle volken. Woorden geladen met bovennatuurlijke kracht in autoriteit – namens Koning Jezus. Ik geloof dat je dat samen met de Heilige Geest kunt doen, net als Jezus. De Heilige Geest maakt het Woord van God levend. Hij blaast leven achter Gods gesproken Woord in geloof!

Verwikkeld in een geestelijke strijd

‘Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard’
Uit Hebreeën 4:12

Waarom zou God ons een wapen geven? Wij hebben te maken met een vijand – weliswaar een verslagen vijand, maar hij kan nog steeds vurige pijlen op ons afvuren. Of wij het nu leuk vinden of niet; we zijn verwikkeld in een geestelijke oorlog. Dit toont eigenlijk ook meteen aan dat het belangrijk is wat onze positie is in deze oorlog. Goed nieuws: Als christen zit in het team dat al gewonnen heeft! Jezus overwon de dood en heeft de sleutels van het dodenrijk genomen. Daarom hebben wij autoriteit en macht gekregen van en dankzij Jezus over alle kracht de vijand! (Lukas 10:19). We kunnen er niets aan veranderen of verknallen – de overwinning van Jezus staat vast tot in eeuwigheid – maar we kunnen wel leren meer effectief en gerichter te strijden.

Waar kun je dan tegen proclameren? Als verdedigingswapen kun je Gods Woord bijvoorbeeld inzetten tegen ziekten, armoede, pijn, onzekerheid, angst, haat of schuldgevoelens.

‘Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’
2 Korinthe 3:6, HSV

Voorbede

Proclameren is ook krachtig om in te zetten tijdens voorbede. Je leest Gods wil en beloften hardop voor uit Zijn Woord en spreekt het uit tegen situaties, over mensen en over machten. Als je gaat proclameren dan werk je samen met Gods principes. Je activeert je geloof en zet het vrij door te spreken in deze wereld! Gods kracht wordt zichtbaar. Je werkt samen met hoe God het wil en heeft bedacht. Het moet werken!

Van hoofd naar hart

Als laatste geloof ik dat het goed is om te proclameren, omdat het geloof bouwt als je het Woord van God hoort. Het moedigt je aan om op God te vertrouwen. Het geeft hoop en helpt om moeilijkheden te verdragen. En je mediteert meteen op het Woord. Als je het vaker herhaalt dan wordt het op een moment een deel van je hart.

Net als je lichaam trainen, kun je dat ook met je geest. Paulus leert ons in de brief naar Efeze dat wij moeten oefenen en trainen Gods Woord te gebruiken voordat je in de moeilijkheden zit. Op het moment dat je dan in een situatie terecht komt, weet je meteen wat je moet zeggen! Het zal je niet meer overweldigen. Je staat stevig met beide voeten op Gods Woord. Onwankelbaar. De duivel zal van je wegvluchten!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *