Leven in overvloed

Er gebeurt van alles om ons heen. Actuele onderwerpen aan de koffietafel kunnen leiden tot heftige discussies. Veel mensen zijn in een zoektocht naar de juiste keuzes met als doel de kwaliteit en kwantiteit van het leven zo hoog mogelijk te houden. Als ik dan door de week in alle storm bezig ben met Gods woord, komt er vrede als Hij mij met Zijn liefdevolle woorden herinnert aan het leven dat Hij ons heeft gegeven uit genade. Een rijk leven in overvloed. In geen enkele omstandigheid of situatie tekort of gebrek, maar overvloedige, alles-overtreffende, onmetelijke zegen! Laat je ook bemoedigen en lees dit goede nieuws op bijbelsedinge.nl!

De belofte van zegen

Voordat Jezus openbaar was geworden, leefde de mensen onder het oude verbond met God. Dat betekent dat de wet van Mozes van kracht was. De mensen konden het verbond met God eren door de wetten en regels die God had ingesteld na te leven. Met andere woorden: God te gehoorzamen. Als mensen gehoorzaam waren dan leefde zij onder overvloedige zegen en als zij ongehoorzaam waren leefde zij onder de armoedige vloek.

Ongehoorzaam zijn aan God kun je ook omschrijven als ‘je eigen gang gaan’. God gehoorzamen betekent dan dus Zijn gang gaan. Iedereen had een gelijke kans en kon op basis van eigen keuze gezegend worden of vervloekt. Als je God de rug toekeerde en andere goden aanbad, was het gevolg dat er een plant [met diepe wortel] in jouw midden zou opgroeien die bitter en giftig fruit zou voortbrengen (Deut. 29:18) met alle gevolgen van dien. Maar als je God gehoorzaam was dan betekende dat genade ontvangen. Dan maakte Hij je vrij zijn van de vloek, bevrijdde je uit gevangenschap en reinigde het hart zodat je van Hem kon houden. Bovendien beloofde God voorspoed bij alles wat je deed!

Beter verbond

In het boek Deuteronomium kunnen we lezen dat God blij wordt van gehoorzaamheid en dat Hij vanuit Zijn vreugde ons rijkelijk wil zegenen in overvloed. Maar de mensen vonden het moeilijk om gehoorzaam te zijn en de zonden namen alleen maar toe. God is nog steeds dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid, dus bedacht Hij een nieuw en beter verbond. Hij stuurde Zijn geliefde Zoon Jezus Christus om als offer te sterven aan een kruis om mensen te redden en nieuw leven te geven. Vandaag kunnen wij God blij maken door Hem te gehoorzamen en dit nieuws te ontvangen en te geloven. Zo kan God ons leven in overvloed geven.

Eerst werd Hij de God van Abraham, Izak en Jakob genoemd en de Israëlieten noemde Hij Zijn volk. Nu noemen wij Hem Vader en Hij noemt ons kinderen. Amen!

3Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen..
.
9…De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft,’
Deuteronomium 30:3‭-‬9, HSV

Zegen in overvloed

De belofte die God deed in de bovengenoemde tekst is vervuld in het volbrachte werk van Jezus Christus! In Christus ontvangen we vrijheid uit gevangenschap van de vloek en de macht van zonde. Hij heeft ons verzoent met God en heeft de gelovige allen verbonden met de Heilig Geest en bijeengebracht in Zijn gemeente.

‘Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed’.
Johannes 10:10, BB

God geeft ons leven in overvloed en bovennatuurlijke zegen. Dat is niet zo maar leven en zegen! Vanuit de grondtekst kunnen we ontdekken dat Jezus het heeft over een absolute volheid van leven in kwantiteit en kwaliteit. Dat betekent van extreme volheid en in een onmetelijke overvloedige hoeveelheid! God kan en wil ons in genade alles geven en elke gunst en aardse zegen overvloedig maken, wat de situatie ook is of wat je dan ook nodig hebt (2 Kor. 9:8, AMP). Misschien vraag jij je wel af: wat heb ik dan precies van God gekregen in overvloed als ik Jezus hebben aangenomen? Lees het onderstaande rijtje eens door.

 • Vreugde & blijdschap (Ps. 16:11, 2 Kor. 8:2)
 • Leven (Joh. 10:10)
 • Levensonderhoud [voedsel, spullen, kleding] (Spr. 3:10, Mal. 3:10, Luk. 21:4)
 • Vrede & rust (Joh. 14: 27)
 • Gezondheid (Jes. 53:5)
 • Geloof (Rom. 10:17)
 • Liefde (Rom. 5:5)
 • Hoop & zekerheid in Gods beloften (Rom. 5:13)
 • Kracht [om vol te houden] (2 Kor. 1:5)

Delen uit overvloed

De bovengenoemde punten hebben wij gratis en voor niets ontvangen toen we Jezus aannamen. God geeft dit allemaal uit Zijn liefde, vreugde en genade voor ons. Hij is een goede Vader. God wil dat wij weten dat Hij voor ons zorgt. We mogen en kunnen dankzij Zijn goedheid tevreden zijn met alles wat wij hebben.

Wat kunnen wij doen met deze overvloed? Op de eerste plaats dus gebruik van maken! Op de tweede plaats geloof ik dat God ons overvloedig zegent om een zegen te zijn voor anderen. We kunnen God vragen om ons te helpen steeds meer van elkaar [mede-gelovige] en andere mensen te houden. Zo kunnen we de onbegrensde genade van God aan de mensen en de wereld tonen door goede daden. En volgens Gods Woord hebben we voldoende in alles en meer dan genoeg om vrijgevig te zijn (2 Kor. 9:8).

Misschien ervaar je een gebrek of tekort in een gebied in je leven. Overdenk dan de bovengenoemde punten nog eens. Zoek de Bijbelteksten op. Stel jezelf de vraag: In welk van deze zegen in overvloed kan ik uitdelen?

Soms kunnen tijden van diepe armoede leiden naar rijkdom van vrijgevigheid.

Groei

God heeft uit genade gegeven, maar Petrus leert ons dat wij ook principes kunnen toepassen om te groeien. Om te begrijpen wat wij ontvangen hebben is het goed om toe te nemen in kennis. Je vergroot je vertrouwen in God als jouw Vader en gaat ervaren hoe groot, trouw en liefdevol Hij is. En om uit te delen in het goed om te groeien in liefde voor anderen. Strek je uit om in het volgende te groeien:

 • Toenemen in kennis van God
 • Zelfbeheersing trainen
 • Standvastig staan
 • Toenemen in de Godsvrucht (relatie met de Heilige Geest)
 • Onzelfzuchtig zijn naar andere mensen door constant het beste te zoeken voor de ander.

  Uit 2 Petrus 1:6-8, AMP

Hoe meer je door de liefde van God van mensen gaat houden, hoe vrijgeviger je wordt en de genade van God in jouw leven zichtbaar wordt.

Waarschuwing

Jezus leerde Zijn discipelen door een arme weduwe die haar laatste muntjes gaf, dat de mate waaruit je deelt niet uit maakt, maar onze houding naar God. Er zijn twee valkuilen waar we absoluut voor moeten waken, omdat we gezegend zijn in overvloed en dat is: hebzucht en zorgen maken. Geloof je dat God elke dag voorziet in wat jij nodig hebt? Vertrouw je dat Hij voor je zorgt? En ben je in je hart écht tevreden met wat je hebt? – of het nu veel of weinig is?

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *