Gewetensvrijheid

Het geweten is het besef en de bewustwording van goed en kwaad. Dat is ontstaan op het moment dat Adam en Eva aten van de verboden vrucht en zondigde. Wat zegt Gods woord over het geweten? En hoe kunnen we er mee omgaan als gelovige? Lees het in mijn nieuwe blog op bijbelsedinge.nl

Doel van het geweten

Het Griekse woord vanuit de Bijbel voor geweten is syneidēsis. Het beschrijft dat het geweten een deel van de ziel is; het begrip of bewustzijn. Het is als een soort natuurlijk alarmsysteem die aanzet om goed te doen en slecht te laten. Het eerste aanprijzend en het tweede veroodelend.

Het geweten beoordeeld dus ons gedrag en handelen op basis van jouw waarden. Waarden zijn opvattingen die jij echt belangrijk vind. Je zou kunnen zeggen dat het geweten jouw persoonlijke wet is.

Het geweten komt pas echt in actie als je iets doet wat slecht is en je ervaart gevoelens van schuld of schaamte. Je weet dat het niet goed is wat je hebt gedaan en net als Adam en Eva zou je je wel heel goed willen verstoppen! Je beseft dat straf gepaard gaat met zonden. Door het geweten kunnen wij beseffen dat we een Redder nodig hebben.

Twee kanten

Er zijn mensen die constant slechte dingen doen en daardoor geen gevoelens meer hebben van schuld en schaamte. Ze hebben het gevoel en de stem van het geweten vaak genegeerd. Ze creëeren voor zichzelf een zwak waardensysteem, wat een zwak besef geeft van goed en kwaad.

Er zijn ook mensen die constant goede dingen doen, maar zichzelf blijven veroordelen omdat het altijd beter kan. Dit zie je vaak terug bij religieuze mensen die strikt wetten proberen na te leven. Ze creëeren voor zichzelf een zwaar waardensysteem met een heel sterk gevoel van goed en kwaad. Door de veroordeling vanuit het geweten voelen zich nooit goed genoeg.

Een zuiver en goed geweten

Er is goed nieuws! Gods woord leert ons dat we een zuiver en goed geweten kunnen hebben. Lees maar mee in Hebreeën 10:19-22.

‘Broeders en zusters, door het [ geofferde ] bloed van Jezus kunnen we nu dus zonder vrees en vol geloof het [ hemelse ] heiligdom binnengaan. Jezus is de nieuwe en levende weg naar God. Over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan, achter het gordijn dat voor de [ hemelse ] allerheiligste kamer hangt. Jezus Zelf, zijn lichaam, is als het ware dat gordijn. [ Alleen door Hem kunnen we binnengaan. ] We hebben een machtige Hogepriester over het huis van God. Daarom kunnen we nu naar God toe komen met een eerlijk hart en vol vertrouwen [ dat Hij ons zal ontvangen ]. Want ons hart is schoongewassen [ door het bloed van Jezus ]. Daardoor hebben we nu een goed geweten. En ons lichaam is gewassen met zuiver water (BB)’.

Jezus is de weg naar God de Vader. De zonde bracht scheiding tussen God en de mens, maar wie Jezus Christus hebben aangenomen als Redder zijn gewassen met Zijn bloed. Dat betekent dat we vrij zijn van de macht en straf van zonde en onschuldig verklaard zijn door het geloof in Hem. Met andere woorden: we zijn compleet geaccepteerd en volledig aanvaard door God!

We kunnen en mogen daardoor heel dichtbij God komen, omdat Hij ons niet zal straffen voor onze zonden of tekortkomingen. Die heeft Jezus voor ons op zich genomen en betaald met Zijn bloed. Nu kunnen we met volledig vertrouwen en zekerheid met God omgaan. Maar om echt te genieten van de vrijheid in Christus, is het belangrijk dat we ons waardensysteem gaan vernieuwen.

Vernieuwd denken

‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene’. Romeinen 12:2 NBG51

Ons geweten getuigt er nu van dat we het goede gekozen hebben door in Jezus Christus te geloven. Maar hoe moeten we ons verder gedragen?

Iemand zei eens dat de spiegel een reflectie geeft van je lichaam en Gods woord als een spiegel is en een reflectie geeft van onze nieuwe, geestelijke mens in Christus. We moeten allemaal opnieuw opgevoed worden. En een volledig nieuw waardensysteem opbouwen die in lijn staat met Gods standaarden, te vinden in Zijn woord.

Als we dus focussen op Gods woord en Zijn principes ontdekken, kunnen we belangrijk gaan vinden wat God belangrijk vind. Dan ontdekken we dat Zijn wil en doel voor ons goed is, welgevallig en volkomen!

Groeien in geloof versterkt het geweten en vergroot onze gewetensvrijheid!

Groeien

Toen ik tot geloof kwam, had ik eigenlijk geen idee wat mijn waarden waren. Ik rookte jaren wiet en was het meeste van de tijd stoned. Ik had het idee dat ik al die tijd had stil gestaan in ontwikkeling en persoonlijke groei. Ik kon op basis van Gods woord een waardensysteem opbouwen. Bij andere gelovigen zie ik soms dat zij al een heel waardensysteem hebben opgebouwd. Die moet soms eerst afgebroken worden om vervolgens volledig hervormd en vernieuwd te worden. Als je verkeerd geïnformeerd bent, kan je daardoor onnodig schuldgevoelens ervaren. Als jou is aangeleerd om niet te mogen fietsen op zondag, dan kan het best een tijdje duren voordat je met vrede kunt fietsen op zondag.

Paulus moedig ons aan om rekening te houden met het geweten van andere gelovigen. Sommige hebben al veel waarden gebaseerd op Gods woord en anderen zijn die nog aan het ontdekken. We moeten allemaal constant uitstrekken naar geestelijk groei. Veroordeel elkaar niet!

Lieve gelovige, ik wil je aanmoedigen om jouw eigen woorden en daden te onderzoeken. Komen ze overeen met Gods woord en Zijn principes?

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *